Parlament Europejski wzywa siedem krajów do przyjęcia konwencji stambulskiej

Co stało się z europejską konwencją antyprzemocową?
Co stało się z europejską konwencją antyprzemocową?
tvn24
Co stało się z europejską konwencją antyprzemocową? (materiał "Czarno na białym" ze stycznia)tvn24

Parlament Europejski w Strasburgu w niewiążącej rezolucji zaapelował o ratyfikację tak zwanej konwencji stambulskiej, dotyczącej zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet, przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Rezolucja, przyjęta w czwartek 500 głosami za przy 91 głosach przeciw i 50 wstrzymujących się, wzywa Radę do pilnego zakończenia ratyfikacji przez Unię Europejską Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, znanej również jako konwencja stambulska.

Potrzebne przyjęcie konwencji przez wszystkie państwa

Parlament Europejski wzywa w rezolucji siedem państw członkowskich, które podpisały konwencję, ale dotąd nie ratyfikowały: Bułgarię, Czechy, Węgry, Litwę, Łotwę, Słowację i Wielką Brytanię, aby niezwłocznie to uczyniły.

Europosłowie potępili "ataki i kampanie przeciwko konwencji w niektórych krajach, które opierają się na celowo błędnej interpretacji i fałszywym przedstawianiu jej treści opinii publicznej".

Deputowani do parlamentu zwrócili się w rezolucji do Komisji Europejskiej o włączenie się do walki z przemocą ze względu na płeć. Poprosili ją również o przedłożenie aktu prawnego dotyczącego wszystkich form przemocy na tle płci, w tym molestowania w internecie i przemocy w sieci.

Zdaniem PE wszystkie państwa członkowskie powinny zapewnić prawidłowe wdrożenie i egzekwowanie konwencji. Szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia wszystkim specjalistom zajmującym się ofiarami, czyli sędziom, lekarzom, policjantom.

Aby Unia jako całość mogła ratyfikować konwencję, przyjąć ją muszą wszystkie kraje członkowskie.

Konwencja stambulska

Konwencja stambulska, uchwalona w 2011 roku podczas posiedzenia Rady Europy w Stambule, ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na założeniu, że istnieje związek między przemocą a nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

Polska ratyfikowała konwencję w 2015 roku.

Autor: akw/adso / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia Commonds CC BY 2.0 | Rama