Gruzja chce od Moskwy odszkodowania za masowe deportacje

Świat

police.geTakże na jesieni 2010 roku gruziński kontrwywiad rozbił siatkę prowadzoną przez oficera GRU, mjr. Borysowa

Gruzja zażądała w piątek od Moskwy wypłacenia 70,3 mln euro tytułem reparacji za cierpienia moralne 2 380 gruzińskich obywateli deportowanych z Rosji w 2006 roku. Odszkodowania te należą się Gruzinom na podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Trybunał w Strasburgu orzekł przed rokiem, że Rosja pogwałciła kilka artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka deportując w 2006 roku tysiące Gruzinów w odpowiedzi na aresztowanie w Tbilisi czterech rosyjskich oficerów oskarżonych o szpiegostwo.

Rok na porozumienie się

Europejski wymiar sprawiedliwości dał stronom 12 miesięcy czasu na porozumienie się w sprawie wysokości zadośćuczynienia pieniężnego dla poszkodowanych.

Po upływie tego czasu i wobec braku porozumienia między obu krajami, Gruzja określiła kwotę odszkodowania na nieco ponad 70 milionów euro i poinformowała o swych żądaniach Strasburg.

Odwet

Jesienią 2006 roku, wkrótce po zatrzymaniu czterech rosyjskich oficerów w Tbilisi, Rosja zawiesiła również komunikację lotniczą z Gruzją, a także łączność pocztową i ogłosiła embargo na gruzińskie produkty rolne. Trwało to do 2013 roku.

Drastyczne sankcje zastosowane przez Moskwę naraziły gruzińską gospodarkę na straty, a około miliona gruzińskich emigrantów zatrudnionych w Rosji, pozbawionych zostało możliwości transferowania zarobionych pieniędzy do Gruzji, co trwało do 2008 roku. Wówczas przywrócono także m.in. łączność pocztową między obu krajami.

Steven Seagal został obywatelem Rosji. Na nagraniu: wizyta u prezydenta Białorusi, Aleksandra Łukaszenkipresident.gov.by
wideo 2/18

Autor: asz\mtom / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl