33 licealistów napisze maturę z kaszubskiego

Pomorze

TVN24W ubiegłym roku kaszubski zdawało 41 osób

Abiturienci przystąpią w czwartek do pisemnych egzaminów maturalnych z języka kaszubskiego. W tym roku na wybór tego języka zdecydowało się 33 licealistów. W ubiegłym roku kaszubski zdawało 41 osób.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego - 233 osób. Drugą co do liczebności grupę stanowią zdający z języka ukraińskiego - 90 osoby. Litewski chce zdawać 31 osób.

Kaszubski na maturze

Na maturę z języka kaszubskiego zdecydowały się 33 osoby.

Według CKE, chęć zdawania egzaminu na poziomie podstawowym zadeklarowało 25 osób, a na poziomie rozszerzonym - osiem osób. Również osiem osób zadeklarowało chęć zdawania ustnego egzaminu z tego języka.

Egzamin z kaszubskiego przeprowadzany jest w szkołach ponadgimnazjalnych w Brusach, Kościerzynie, Kartuzach, Żukowie oraz Wejherowie. Najwięcej chętnych, bo 11 uczniów, będzie zdawać kaszubski w I LO w Kościerzynie.

Przedmiot dodatkowy

Język kaszubski jest na maturze w grupie przedmiotów dodatkowych. Przystępujący do egzaminu z tego języka regionalnego mogą zdawać go na jednym wybranym poziomie lub na obu poziomach. Niezależnie od tego mogą, jeśli chcą, zdawać tylko egzamin ustny, mogą też zdawać ustny i pisemny.

Jedna osoba podejmie wyzwanie ponownie, pozostałe pierwszy raz.

Matura od rana

Egzaminy na poziomie podstawowym rozpoczną się o godzinie 9. Po południu o godzinie 14.00 część maturzystów przystąpi dodatkowo do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut. Możliwość zdawania matury z języka kaszubskiego istnieje od 2005 r.

Chęć zdawania egzaminu z tego przedmiotu deklarowało, jak dotąd, co roku średnio kilkanaście osób. W ubiegłym roku liczba chętnych była największa w historii. Maturę z kaszubskiego zdawało 41 osób. Poprzedni rekord - 27 osób, padł w 2007 roku.

Autor: aja//kv / Źródło: TVN24 Pomorze, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24