Laskowski o wyroku TSUE: czy to porażka, czy to zwycięstwo, to kwestia oceny

[object Object]
Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski o wyroku TSUEtvn24
wideo 2/35

Myślę, że warto zapoznać się ze skomplikowanym i obszernym uzasadnieniem wyroku TSUE - powiedział rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. - O ile pierwsze wrażenie może być takie, że nie jest to wyrok odpowiadający oczekiwaniom opozycji szeroko rozumianej, to po zapoznaniu się z orzeczeniem i poszczególnymi jego punktami, to wrażenie maleje zdecydowanie - dodał.

15:40

Profesor Maciej Gutowski: Trybunał mówi, że sprawa może być rozstrzygana wyłącznie przez bezstronny, niezawisły, prawidłowo ukształtowany sąd i poddaje wyraźnie w wątpliwość, czy taki charakter ma Izba Dyscyplinarna.

15:35

Profesor Maciej Gutowski: na pewno sama opinia rzecznika generalnego TSUE spowodowała, że opinia publiczna odczytała ten komunikat w sposób bardziej zdecydowany, że to orzeczenie może pójść dalej

15:34

Profesor Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, jest gościem TVN24

15:24

Oświadczenie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w związku z orzeczeniem TSUE >

15:02

Michał Laskowski: Co do roli TK, to wydaje się, że podstawowa znajomość przepisów o TK, jego kompetencji i tego, w jakiej płaszczyźnie prawnej odbywało się zadawanie pytania do TSUE, świadczy o tym, że Trybunał Konstytucyjny w tym układzie nie ma żadnego pola do działania. Po prostu leży to poza kompetencjami TK

15:00

Michał Laskowski: TSUE powiedział między innymi o zbyt silnym wpływie władzy politycznej na KRS, co rodzi wątpliwości co do niezależności tej Rady, a orzeczenie Trybunału w Luksemburgu potwierdza, iż sędziowie będący członkami KRS powinni być wybierani przez innych sędziów.

14:43

Czy KRS powinna prowadzić działania tak jak dotychczas? - Z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że odpowiedzialne byłoby powstrzymanie się od działań w tej chwili, a najbardziej odpowiedzialne byłoby dojście do jakiegoś rozsądnego rozwiązania w drodze ustawowej - powiedział rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski.

14:36

Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski o słowach Ziobry: czy to porażka, czy to zwycięstwo to kwestia oceny. Myślę, że warto zapoznać się ze skomplikowanym i obszernym uzasadnieniem tego wyroku. O ile pierwsze wrażenie może być takie, że nie jest to wyrok odpowiadający oczekiwaniom opozycji szeroko rozumianej, to po zapoznaniu się z orzeczeniem i poszczególnymi jego punktami, to wrażenie maleje zdecydowanie. W tym wyroku znalazło się jednak szereg takich rzeczy, które z punktu widzenia przeciwników zmian w sądownictwie są jednak wartościowe

14:32

Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski: Wyrok Trybunału dotyczy zarówno Izby Dyscyplinarnej, jak i Krajowej Rady Sądownictwa. Rzeczywiście rodzi to problem prawidłowości powołania sędziów, którzy przez Krajową Radę Sądownictwa przechodzili, a w dalszej perspektywie pytanie, co z orzeczeniami, które zostały przez nich wydane. Wydaje się, że akurat co do orzeczeń to będzie to kwestia woli stron. Strony będą mogły składać nadzwyczajne skargi. Może być tak, że strony nie będą miały żadnego interesu, żeby sprawa znowu się toczyła, tylko są zadowolone z rozstrzygnięcia, które zapadło, wówczas takie rozstrzygnięcie pozostanie w obrocie prawnym.

Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski o wyroku TSUE
Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski o wyroku TSUEtvn24
14:12

Prezydencki minister: TSUE uznał, że sąd odsyłający powinien zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w celu ustalenia, czy ten organ może rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów SN w stan spoczynku, czy też tego rodzaju spory powinny być rozpatrywane przez inny sąd, odpowiadający temu wymogowi niezależności.

14:11

Paweł Mucha: wyrok TSUE wydany został w sprawie odesłania prejudycjalnego i do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału.

14:11

Wiceszef Kancelarii Prezydenta zaznaczył, że Andrzej Duda podkreśla wartość, jaką stanowi sądownictwo dyscyplinarne, a także znaczenie zasady zero tolerancji dla niezgodnych z prawem zachowań sędziów zwłaszcza wobec przewinień dyscyplinarnych.

14:10

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha o wyroku TSUE: Wyrok wymaga pogłębionej analizy. Zgodnie z orzeczeniem TSUE należy dokonać analizy aspektów faktycznych i prawnych dla dokonania oceny niezależności Izby Dyscyplinarnej. Wyrok nie przesądza niezależności organu wskazuje tylko w oparciu o jakie kryteria należy dokonać jej oceny.

13:35

Prof. Gersdorf: należy wypracować rozwiązania, które rozpoczną proces odbudowy zaufania do KRS i sądów w Polsce.

13:30

Prof. Gersdorf: W celu zapobieżenia pojawieniu się stanu niepewności prawnej, czy wręcz chaosu prawnego, rząd, Sejm i Senat powinny podjąć działania ustawodawcze w celu usunięcia tych wadliwości prawnych, których zaistnienie zostało potwierdzone w wyroku Trybunału w Luksemburgu. Wymaga tego stan praworządności w Polsce, którego stabilność, na skutek wprowadzonych zmian, jest od dłuższego czasu zachwiana.

13:26

Prof. Gersdorf: sąd pytający zobowiązany został przez TSUE do rozstrzygnięcia czy Izba Dyscyplinarna jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, zważywszy na sposób jej powołania. Wydanie stosownych orzeczeń przez Sąd Najwyższy będzie dokonywane bez zbędnej zwłoki. Ale to jednak wymaga czasu, to nie będzie się działo z dnia na dzień

Małgorzata Gersdorf o wyroku TSUE
Małgorzata Gersdorf o wyroku TSUEtvn24
13:22

Prof. Gersdorf: taka wykładnia prawa jest wiążąca nie tylko dla sądu odsyłającego. Trybunał wskazał, jakie warunki musi spełniać niezależny sąd

13:21

Prof. Gersdorf: TSUE zaakceptował dokonywanie kontroli przepisów krajowych z prawem UE. Uznał, że ta materia nie jest wyłącznym problemem Polski, tylko jest problemem europejskim

13:21

Gersdorf: TSUE przyznał, że to, co mówiliśmy od lat, że zmiany legislacyjne, wprowadzane ekspresowo bez debaty, bez poszanowania demokratycznego systemu stanowienia praw doprowadziły do tego, że polskie sądownictwo stało się upolitycznione. Tak nie może być w demokratycznym państwie

13:18

Prof. Gersdorf: TSUE wydał kluczowy wyrok dla polskiego sądownictwa, ale również bardzo ważny dla całej wspólnoty europejskiej

13:17

Rozpoczyna się konferencja prasowa Pierwszej Prezes Sądu Njwyższego, profesor Małgorzaty Gersdorf.

12:47

PEŁNA TREŚĆ WYROKU TSUE >

12:44

Prof. Safjan: TSUE powtarza, że w każdy państwie demokratycznym to minimum, które musimy mieć, to jest zaufanie obywatela do wymiaru sprawiedliwości

12:40

Prof. Safjan: w tej sytuacji nie ma miejsca na rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. On nie może oceniać prawa traktatowego UE

12:39

Prof. Safjan: sprawa jest absolutnie jasna co do podziału funkcji między sądem krajowym a europejskim

12:39

Prof. Safjan: TSUE nie może rozstrzygać za Sąd Najwyższy

12:38

Prof. Safjan: Jeżeli nie ma tych warunków spełnionych, to nie można mówić o realizacji podstawowych przesłanek, na których opiera się państwo prawa

12:37

Prof. Safjan: TSUE mówi, że sprawa organizacji sądów to jest sprawa autonomii państwa członkowskiego, ale jednocześnie każde państwo członkowskie musi przestrzegać tego, co jest istotne dla zapewnienia niezależności i niezawisłości sędziowskiej

12:35

Prof. Safjan: to orzeczenie przypomina jakie są warunki, od których w ogóle zależy to, co my nazywamy niezawisłością sądownictwa

12:34

Prof. Marek Safjan: to bardzo ważne orzeczenie, które wpisuje się w całą linię orzeczniczą

Prof. Marek Safjan: to bardzo ważne orzeczenie, które wpisuje się w całą linię orzeczniczą
Prof. Marek Safjan: to bardzo ważne orzeczenie, które wpisuje się w całą linię orzeczniczątvn24
12:32

Sędzia Markiewicz: chciałbym zaapelować do członków Sejmu i Senatu - nich podejmą natychmiastowe prace nad nową ustawą o KRS

12:31

Markiewicz: to powinno skutkować także i tym, żeby członkowie Krajowej Rady Sądownictwa podali się do dymisji

12:29

Sędzia Markiewicz: apelujemy do tych sędziów, którzy zostali powołani na skutek wniosków obecnie funkcjonującej Krajowej Rady Sądownictwa, aby powstrzymali się od orzekania. Dobro obywateli jest ważniejsze niż jakieś prywatne potrzeby orzekania

Apel przewodniczącego "Iustitii", profesora Krystiana Markiewicza
Apel przewodniczącego "Iustitii", profesora Krystiana Markiewiczatvn24
12:25

Sędzia Markiewicz: TSUE zakwestionował powołanie wszystkich sędziów powołanych na wniosek obecnej KRS. W wyroku podkreślono upolitycznienie KRS

12:22

Markiewicz: TSUE podkreślił, że bardzo istotne są kwestie związane ze sposobem powołanie sędziów

Krystian Markiewicz: TSUE podkreślił, że każdy ma prawo do rozstrzygnięcia swojej sprawy przez niezależny sąd
Krystian Markiewicz: TSUE podkreślił, że każdy ma prawo do rozstrzygnięcia swojej sprawy przez niezależny sąd tvn24
12:21

sędzia Markiewicz: każde państwo, także Polska, ma obowiązek zapewnić każdemu obywatelowi to, żeby jego sprawa została rozstrzygnięta przez niezależny sad

12:19

Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustita": TSUE podkreślił, że każdy ma prawo do rozstrzygnięcia swojej sprawy przez niezależny sąd

12:16

Rzecznik rządu o wyroku TSUE: celem pytań prawnych Sądu Najwyższego była delegalizacja Izby Dyscyplinarnej, delegalizacja KRS; wtorkowy wyrok TSUE do niczego takiego nie prowadzi, to porażka autorów pytań prejudycjalnych i zwycięstwo polskiego rządu

12:15

Leszek Miller: od dzisiaj polska pozycja w Europie jest znacznie gorsza niż była

12:12

Prezydent powiedział też, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, której "umocowanie podważane jest przez niektórych sędziów SN" ma wprowadzać "nowe, uczciwe standardy do funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości". - Być może - jak widać tak jest - że są takie środowiska wśród polskich prawników, które boją się faktycznie niezależnej Izby Dyscyplinarnej - ocenił.

12:11

Prezydent: dzisiaj w Polsce są - zwłaszcza w Sądzie Najwyższej - sędziowie z poprzedniej epoki, którzy uważają, że lepiej być sędzią nominowanym przez władze komunistyczne, niż być nominowanym przez władze wolnej Polski.

12:10

Prezydent: można się dopatrzeć ukrytego stanowiska, że kwestie, o które pytał SN, są kwestiami politycznymi, które powinny zostać rozstrzygnięte w kraju i Trybunał nie będzie tych spraw za Polaków przesądzał.

Prezydent Andrzej Duda o wyroku TSUE
Prezydent Andrzej Duda o wyroku TSUEtvn24
12:09

Prezydent: fragment, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o tym, że Sąd Najwyższy sam powinien rozstrzygnąć te kwestie, w których zadał pytania prejudycjalne, to - moim zdaniem - jasno się można w tym dopatrzeć w jakimś sensie ukrytego stanowiska

12:09

Prezydent Andrzej Duda o wyroku TSUE: to orzeczenie jest znamienne

11:45

Marek Ast (PiS) o wyroku TSUE: z dużej chmury mały deszcz. Trybunał stwierdził to, co w zasadzie wszyscy wiemy - że Sąd Najwyższy ma oczywiście swoje kompetencje

11:44

Małgorzata Kidawa-Błońska: to jest sygnał, że musimy poważnie traktować to, co mówi nam Unia Europejska. Rząd nie powinien tego lekceważyć, tylko wycofać się szybko ze wszystkich uchybień prawnych

11:42

Ziobro: ostatecznym organem, do którego należy ostatnie słowo w sprawie ustrojowej organizacji sądownictwa w Polsce jest Trybunał Konstytucyjny

11:40

Zbigniew Ziobro: to wielka porażka nadzwyczajnej kasty, tych wszystkich, którzy wierzyli, że ten wyrok sprawi, że Krajowa Rada Sądownictwa i nowe izby Sądu Najwyższego za nielegalne w świetle prawa europejskiego

11:39

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: TSUE orzekł to, czego się spodziewałem - orzekł, że nie jest właściwy do rozstrzygania spraw związanych z organizacją polskiego sądownictwa i przesłał tą piłeczkę z powrotem na polskie podwórko

11:18

Co jeśli SN stwierdzi, że Izba Dyscyplinarna została wybrana w sposób wadliwy? Stępień: wtedy musi tak kierować postępowaniem, żeby w ręce sędziów Izby Dyscyplinarnej nie dostała się żadna sprawa, która jest związana z postępowaniem dyscyplinarnym

11:16

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień: TSUE stwierdził, że to Sąd Najwyższy ma określić czy zostały spełnione wszystkie obiektywne kryteria, które mogą mówić o niezawisłości sądownictwa w Polsce

10:50

Co stanie się z wyborem sędziów dokonanych przez KRS? sędzia Mitera: z orzeczenia TSUE nie stwierdzam przesłanek, żeby te decyzje KRS były nieważne

10:47

Sędzia Mitera: to SN zajmie się tym problemem i go przeanalizuje

10:46

Rzecznik KRS Maciej Mitera w TVN24: w mojej ocenie to orzeczenie nic nie zmienia co do funkcjonowania KRS

Rzecznik KRS: w mojej ocenie to orzeczenie nic nie zmienia w funkcjonowaniu KRS
Rzecznik KRS: w mojej ocenie to orzeczenie nic nie zmienia w funkcjonowaniu KRStvn24
10:43

Sędzia Mazur: dzisiejsze orzeczenie TSUE tylko pogłębiło wątpliwości Sądu Najwyższego, jakie ten zawarł w pytaniach prejudycjalnych

10:42

Sędzia Dariusz Mazur: transparentność sposobu powołania KRS została całkowicie zniwelowana

10:41

Sędzia Dariusz Mazur ze Stowarzyszenia Sędziów "Themis": TSUE wskazało dziś dyrektywy, które powinny być brane pod uwagę, zarówno przy ocenie KRS, jak i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

10:40

Kamila Gasiuk-Pihowicz: przed Sądem Najwyższym stoi teraz wyzwanie podjęcia uchwały w związku z kwestią Izby Dyscyplinarnej

10:21

Wawrykiewicz: moim zdaniem, zgodnie z dzisiejszym wyrokiem, powołania na sędziów są wadliwe

10:20

Wawrykiewicz: ten wyrok już w tym momencie ma bardzo szerokie znaczenie, to jest wyznaczenie nowego standardu w orzecznictwie TSUE

10:19

Wawrykiewicz: TSUE uznał, że nie można uznać za niezależny taki sąd, którego członkowie są powoływani przez organ, na który kluczowy wpływ ma władza wykonawcza i ustawodawcza

10:19

Wawrykiewicz: trybunał powiedział, że jest kompetentny do tego, żeby oceniać stan niezależności sądownictwa w krajach członkowskich UE

10:15

Mecenas Michał Wawrykiewicz w TVN24: dzisiejszy wyrok należy interpretować bardzo szeroko

Wawrykiewicz: ten wyrok już w tym momencie ma bardzo szerokie znaczenie
Wawrykiewicz: ten wyrok już w tym momencie ma bardzo szerokie znaczenietvn24
10:08

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk: moim zdaniem TSUE interpretuje swoje kompetencje w sposób zbyt szeroki

10:05

Gregorczyk-Abram: TSUE powiedział, że zgodnie z prawem unijnym, nie można uznać za niezawisły sąd, co do którego istnieją wątpliwości co do jego cech i sposobu powołania

TSUE wydał wyrok w sprawie Sądu Najwyższego
TSUE wydał wyrok w sprawie Sądu Najwyższegotvn24
10:04

Sylwia Gregorczyk-Abram w TVN24: jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozstrzygnięcia

09:49

Zalasiński: ten wyrok stawia nas jako demokratyczne państwo prawne w ostatniej ławce pod względem niezawisłości sądów

09:49

Tomasz Zalasiński w TVN24: zmaterializowały się wszystkie tezy, o których eksperci, prawnicy mówili od kilku lat

09:40

CZYTAJ KOMUNIKAT PRASOWY TSUE W SPRAWIE WYROKU >

09:38

Komunikat prasowy TSUE: Trybunał wyróżnił inne czynniki, bardziej bezpośrednio charakteryzujące Izbę Dyscyplinarną. Trybunał zauważył na przykład, że w szczególnym kontekście wynikającym z szeroko kontestowanego przyjęcia przepisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, które zostały uznane za niezgodne z prawem Unii w wyroku z dnia 24 czerwca 2019r. Komisja/Polska (Niezależność Sądu Najwyższego)(C-619/18)2, istotne jest wskazanie, że Izbie Dyscyplinarnej przyznano wyłączną właściwość w sprawach dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego w następstwie tej ustawy, że w jej skład mogą wchodzić wyłącznie nowo powołani sędziowie, czy też, że wydaje się ona posiadać szczególnie wysoki stopień autonomii w ramach Sądu Najwyższego. Zasadniczo Trybunał kilkakrotnie sprecyzował, że o ile pojedynczo każdy z badanych czynników niekoniecznie musi podawać w wątpliwość niezależność tego organu, o tyle analiza wszystkich tych czynników łącznie może prowadzić do innych wniosków.

09:37

Komunikat prasowy TSUE: Trybunał wskazał, że sam fakt, iż sędziowie Izby Dyscyplinarnej są powoływani przez Prezydenta RP, nie może powodować ich zależności od władzy politycznej ani budzić wątpliwości co do ich bezstronności, jeżeli po powołaniu osoby te nie podlegają żadnej presji i nie otrzymują zaleceń podczas wykonywania swoich obowiązków. Ponadto uprzednia interwencja Krajowej Rady Sądownictwa, odpowiedzialnej za przedkładanie wniosków z rekomendacją do powołania na stanowisko sędziego, może w sposób obiektywny zakreślić ramy uznania, jakim dysponuje Prezydent RP, pod warunkiem jednak, że sam ten organ będzie wystarczająco niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz od Prezydenta RP.

09:36

Komunikat prasowy TSUE: W drugiej kolejności Trybunał wyróżnił konkretne czynniki, które powinny zostać zbadane przez sąd odsyłający w celu umożliwienia mu dokonania oceny, czy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego daje wystarczające gwarancje niezależności

09:35

Komunikat prasowy TSUE: W sprawach zawisłych przed sądem odsyłającym trzech polskich sędziów (Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego) powołało się między innymi na naruszenie zakazu dyskryminacji ze względu na wiek w dziedzinie zatrudnienia z powodu wcześniejszego przeniesienia ich w stan spoczynku zgodnie z nową ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Chociaż od czasu ostatniej nowelizacji ustawa ta nie dotyczy już sędziów, którzy – podobnie jak powodowie i odwołujący się w postępowaniach głównych – w chwili wejścia w życie tej ustawy zasiadali już w Sądzie Najwyższym, a w związku z tym pozostali na stanowisku sędziego lub zostali przywróceni do pełnienia swoich funkcji, sąd odsyłający uznał, że wciąż jest zobowiązany rozstrzygnąć kwestię o charakterze proceduralnym. W istocie, chociaż rozpatrywany tu rodzaj spraw wchodzi zazwyczaj w zakres właściwości nowo utworzonej w ramach Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej, to sąd odsyłający (w tym przypadku Sąd Najwyższy - red.) docieka, czy ze względu na wątpliwości co do niezależności tego organu, nie powinien on odstąpić od stosowania przepisów prawa krajowego dotyczących właściwości i w danym wypadku sam rozpoznać te sprawy co do istoty.

CZYTAJ KOMUNIKAT PRASOWY TSUE W SPRAWIE WYROKU >

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w czerwcu opinię na temat nowej, powoływanej przez polityków, Krajowej Rady Sądownictwa.

Czerwcowa opinia rzecznika generalnego TSUE

Opinia rzecznika generalnego TSUE była wstępem do wyroku w tej sprawie, zapowiedzianego na wtorek. Trybunał mógł ją podzielić, co dzieje się często, ale mógł się też z nią nie zgodzić.

RZECZNIK SN O MOŻLIWYCH KONSEKWENCJACH WYROKU TSUE DLA SĘDZIÓW I NOWEJ KRS >

W czerwcu rzecznik generalny TSUE stwierdził, że "sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych".

Jak ocenił, "Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości określonych w prawie Unii".

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej SN
Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej SNtvn24

Jak wskazał w czerwcu Jewgienij Tanczew, "w szczególności KRS jest organem, którego zadaniem jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w rozumieniu Konstytucji RP, a jej funkcje obejmują przeprowadzenie naboru sędziów rekomendowanych Prezydentowi RP do powołania, w związku z czym, aby należycie wykonywać swoje zadania, musi być ona wolna od wpływów organów ustawodawczych i wykonawczych".

PRZECZYTAJ CAŁĄ OPINIĘ RZECZNIKA GENERALNEGO TSUE >

Jak głosiła wydana w czerwcu opinia, "istnieją uzasadnione podstawy do tego, by obiektywnie wątpić w niezależność Izby Dyscyplinarnej (Sądu Najwyższego - red.) w świetle roli, jaką organy ustawodawcze odgrywają w procesie wyboru 15 sędziów będących członkami KRS oraz roli, jaką ten organ odgrywa przy naborze sędziów, którzy mogą następnie zostać powołani przez Prezydenta RP".

Skrócenie kadencji członków KRS "w jeszcze większym stopniu osłabia niezależność"

Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zwrócił też uwagę na skrócone kadencje członków KRS w związku z powołaniem na ich miejsca innych.

"Niezależnie od wskazywanego celu, jakim jest ujednolicenie kadencji zasiadania w KRS, można uznać, że niezwłoczne zastąpienie dotychczasowych członków KRS powiązane z nowym systemem powoływania KRS w jeszcze większym stopniu osłabia niezależność KRS względem organów ustawodawczych i wykonawczych" - ocenił.

Autor: mjz/adso / Źródło: tvn24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości
Z rozpaczy tracą pamięć albo chcą zniknąć. Piszą SMS do mamy: "Niehce mi się rzyć" 

Z rozpaczy tracą pamięć albo chcą zniknąć. Piszą SMS do mamy: "Niehce mi się rzyć" 

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Przez Warszawę przeszli rolnicy. Chcą lepszych warunków pracy i dbania przez rząd i Unię Europejską o ich interesy. Podkreślają, że nie mają nic przeciwko Ukrainie i nie chcą wyprowadzania Polski z UE. Ale ich obecność wykorzystują osoby, które podnoszą antyukraińskie i antyunijne nastroje. To między innymi mężczyzna widywany regularnie z ambasadorem Rosji. Wtopił się we wtorek w tłum i trzymał swój transparent. Już tydzień temu MSZ ostrzegło, że "skrajne ugrupowania" i "rosyjska agentura" mogą działać w trakcie protestów i próbować je przejmować.

Człowiek pojawiający się przy ambasadorze Rosji wykorzystał protest rolników w Warszawie

Człowiek pojawiający się przy ambasadorze Rosji wykorzystał protest rolników w Warszawie

Źródło:
"Fakty" TVN, tvn24.pl, PAP

Na terenie dwóch województw w północnej Polsce obowiązują alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą.

Słaba widoczność w części kraju. Alerty IMGW

Słaba widoczność w części kraju. Alerty IMGW

Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Londyńska policja metropolitalna poinformowała o aresztowaniu szóstej osoby oskarżonej o przynależność do bułgarskiej siatki szpiegowskiej, która na terenie Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich pozyskiwała informacje na rzecz Rosji.

Tihomir Iwanow Iwanczew szpiegował na rzecz Rosji. Został aresztowany w Londynie

Tihomir Iwanow Iwanczew szpiegował na rzecz Rosji. Został aresztowany w Londynie

Źródło:
PAP

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia proponuje rolnikom okrągły stół. Król Norwegii Harald V trafił do szpitala w Malezji. Z kolei kraje NATO, w reakcji na ostatnie wystąpienie prezydenta Francji Emmanuela Macrona deklarują, że nie zamierzają wysyłać żołnierzy na Ukrainę. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć 28 lutego.

Rzeczy, które warto wiedzieć w środę 28 lutego

Rzeczy, które warto wiedzieć w środę 28 lutego

Źródło:
PAP, TVN24

Tej misji lekarze długo nie zapomną. Było kilka godzin, żeby przetransportować serce z warmińsko-mazurskiego do Wrocławia. Do akcji ruszył policyjny śmigłowiec, wojskowy samolot i sztab ludzi. W trakcie przygotowań pacjentki do zabiegu okazało się, że przez niezgodność immunologiczną nie można przeprowadzić operacji. Lekarze błyskawicznie dotarli do innej kobiety, która czekała na przeczep. Dziś już bije jej nowe serce. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Walka o życie i wyścig z czasem

Walka o życie i wyścig z czasem

Źródło:
TVN24

Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) poinformowało, że 27 lutego amerykańskie samoloty i okręt koalicji zestrzeliły na Morzu Czerwonym pięć dronów szturmowych lecących z terytorium Jemenu. We wtorek dpa podała, że niemiecka fregata "Hessen", biorąca udział w unijnej misji wojskowej Aspides zestrzeliła tego dnia dwa drony Huti.

Amerykańskie samoloty i okręt koalicyjny zestrzeliły pięć dronów szturmowych Huti na Morzu Czerwonym

Amerykańskie samoloty i okręt koalicyjny zestrzeliły pięć dronów szturmowych Huti na Morzu Czerwonym

Źródło:
PAP

Pogoda na dziś. W środę 28.02 na dużym terenie Polski należy spodziewać się słabych opadów deszczu. Termometry wskażą od 7 stopni Celsjusza na północy kraju do 18 stopni na południowym wschodzie.

Pogoda na dziś - środa 28.02. Duże różnice temperatury i deszcz w wielu miejscach

Pogoda na dziś - środa 28.02. Duże różnice temperatury i deszcz w wielu miejscach

Źródło:
tvnmeteo.pl

735 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek wieczorem przybył do Albanii, aby wziąć udział w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa. To jego pierwsza podróż do tego bałkańskiego kraju - poinformowała AFP. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z i wokół Ukrainy.

Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Źródło:
PAP

Portugalska marynarka wojenna zwraca uwagę na liczne rosyjskie okręty, które jej zdaniem stwarzają zagrożenie dla Portugalii i Hiszpanii. Szczególnie aktywne są jednostki szpiegowskie - poinformowało dowództwo.

Portugalska marynarka wojenna: od wybuchu wojny w Ukrainie u brzegów pojawiło się 39 rosyjskich okrętów

Portugalska marynarka wojenna: od wybuchu wojny w Ukrainie u brzegów pojawiło się 39 rosyjskich okrętów

Źródło:
PAP

Możliwe, że 500 lat temu na miastenię cierpiała Mona Lisa. Może podstawowy kłopot to ten, że choroba jest bardzo trudna do zdiagnozowania. Czasem mijają lata, zanim zacznie się właściwe leczenie. Miastenia to bardzo rzadka choroba, której oblicze w jakiś sposób znają miliardy ludzi na świecie.

Na początku wydaje się, że to zwykłe zmęczenie. Potem jest coraz gorzej. Czym jest miastenia?

Na początku wydaje się, że to zwykłe zmęczenie. Potem jest coraz gorzej. Czym jest miastenia?

Źródło:
Fakty TVN

Dzisiaj brakuje liderów protestów, rolnicy muszą ich wybrać, to jest potrzebne i im, i rządowi, tak naprawdę każdej stronie - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa. Jednocześnie dodał, że "rolnicy walczą w słusznej sprawie", chociaż nie zgadza się ze wszystkimi ich postulatami. Przekazał też, że dysponuje już listą firm, które sprowadzały do Polski ukraińskie zboże. Ma ich być 570.

Kołodziejczak wskazuje, czego brakuje dziś rolnikom. "To jest potrzebne każdej stronie"

Kołodziejczak wskazuje, czego brakuje dziś rolnikom. "To jest potrzebne każdej stronie"

Źródło:
TVN24, PAP

Rozumiem, że pan Edgar chce się teraz wybielić. Dobrze, niech mówi. (...) Kodeks postępowania karnego przewiduje w takich sytuacjach złagodzenie kary - mówił w "Faktach po Faktach" Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej, o zeznaniach Edgara Kobosa przed komisją śledczą do spraw afery wizowej.

Adam Szłapka: Edgar Kobos chce się wybielić, niech mówi, kodeks przewiduje złagodzenie kary

Adam Szłapka: Edgar Kobos chce się wybielić, niech mówi, kodeks przewiduje złagodzenie kary

Źródło:
TVN24

Protestujący rolnicy przeszli we wtorek ulicami Warszawy. Spotkali się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią oraz z szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janem Grabcem. Po spotkaniach delegaci ocenili, że nie udało się dojść do żadnego porozumienia. Następny protest zapowiedzieli na 6 marca. Natomiast Szymon Hołownia po spotkaniu z protestującymi powiedział, że w tej sprawie dobrze byłoby zorganizować okrągły stół.

Rolnicy zapowiadają, że wrócą do Warszawy. Hołownia proponuje okrągły stół

Rolnicy zapowiadają, że wrócą do Warszawy. Hołownia proponuje okrągły stół

Źródło:
PAP

Stany Zjednoczone, Polska, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania to tylko część krajów, które wykluczyły możliwość wysłania wojsk do Ukrainy. Stanowiska różnych oficjeli w tej sprawie są konsekwencją poniedziałkowej sugestii prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Kolejne kraje NATO oświadczają: nie zamierzamy wysyłać żołnierzy na Ukrainę

Kolejne kraje NATO oświadczają: nie zamierzamy wysyłać żołnierzy na Ukrainę

Źródło:
PAP, Reuters, BBC

Sony ogłosiło, że zwolni 8 procent pracowników zatrudnionych w spółce odpowiedzialnej za PlayStation - informuje BBC. Przekłada się to na około 900 miejsc pracy.

Gigant szykuje zwolnienia. "Trudny dzień dla naszej firmy"

Gigant szykuje zwolnienia. "Trudny dzień dla naszej firmy"

Źródło:
tvn24.pl

W domu Alaina Delona, ikony francuskiego kina, zabezpieczono 72 sztuki broni palnej i trzy tysiące sztuk amunicji. 88-latek nie miał na nią zezwolenia - poinformowała we wtorek francuska prokuratura. Delon usłyszał zarzuty.

Przeszukanie w domu Alaina Delona. U aktora znaleziono broń i amunicję bez pozwolenia, usłyszał zarzuty

Przeszukanie w domu Alaina Delona. U aktora znaleziono broń i amunicję bez pozwolenia, usłyszał zarzuty

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Do tragicznego wypadku doszło na jednej z siłowni w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie). Podczas wykonywania ćwiczeń na 29-latka spadła najprawdopodobniej sztanga. Obrażenia były tak poważne, że mężczyzny nie udało się uratować. Dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśni prokuratorskie śledztwo.

Tragedia na siłowni. Nie żyje 29-latek

Tragedia na siłowni. Nie żyje 29-latek

Źródło:
tvn24.pl

Na terenie dwóch województw w północnej Polsce obowiązują alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą.

Słaba widoczność w części kraju. Alerty IMGW

Słaba widoczność w części kraju. Alerty IMGW

Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Prawnik zmarłego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego został we wtorek zatrzymany w Moskwie - podały rosyjskie media. Zarzucono mu "naruszenia porządku publicznego". Chodzi o Wasilija Dubkowa, który w minionym tygodniu pomagał matce Nawalnego, gdy apelowała do władz Rosji o zwrot ciała jej syna.

Media: prawnik Aleksieja Nawalnego zatrzymany

Media: prawnik Aleksieja Nawalnego zatrzymany

Źródło:
Reuters

Król Norwegii Harald V trafił do szpitala w Malezji - poinformował we wtorek Reuters, powołując się na norweski dwór. 87-letni monarcha poleciał tam prywatnie.

Król Norwegii w szpitalu. Harald V przebywa na wakacjach w Azji

Król Norwegii w szpitalu. Harald V przebywa na wakacjach w Azji

Źródło:
Reuters

Uznaliśmy, razem z konsulem Damianem Irzykiem, że ta sprawa śmierdzi i trzeba się jej zdecydowanie bliżej przyjrzeć - mówił na sejmowej komisji śledczej do spraw afery wizowej Mateusz Reszczyk, zastępca byłego konsula generalnego Polski w Mumbaju. Wspomniał o grupie ponad 80 osób, która miała być rzekomą ekipą filmową.

Wicekonsul przed komisją śledczą. "Afera wizowa jest fragmentem znacznie większej afery"

Wicekonsul przed komisją śledczą. "Afera wizowa jest fragmentem znacznie większej afery"

Źródło:
TVN24

Osiąganie dodatniego wyniku finansowego nie jest celem banków centralnych, w tym Narodowego Banku Polskiego. Ze względu na utrzymujące się na świecie wyższe stopy procentowe coraz więcej banków centralnych odnotowuje ujemne wyniki finansowe - podał NBP we wtorkowym komunikacie.

NBP zabiera głos w sprawie wyniku finansowego. Pisze o "papierowej stracie"

NBP zabiera głos w sprawie wyniku finansowego. Pisze o "papierowej stracie"

Źródło:
PAP, tvn24.pl
Wiemy, jakie dowody zgubiła podkomisja smoleńska. Ujawniamy zdjęcia części Tupolewa

Wiemy, jakie dowody zgubiła podkomisja smoleńska. Ujawniamy zdjęcia części Tupolewa

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Po ośmiu latach sąd znowu podważył pozbawienie dostępu do tajemnic państwowych Krzysztofa Duszy, aktualnemu wiceszefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego – dowiedział się tvn24.pl. Sąd potwierdził, że były minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński nigdy nie miał do tego podstaw.

Sąd: nie było podstaw do odbierania dostępu do tajemnic państwa wiceszefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Sąd: nie było podstaw do odbierania dostępu do tajemnic państwa wiceszefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Źródło:
tvn24.pl

Wszystko leży w magazynach, zaczynają się bankructwa. Mało tego, coraz więcej komorników jest w gospodarstwach - tak o proteście rolników, którzy przeszli we wtorek ulicami Warszawy, mówiła w "Tak jest" w TVN24 rolniczka i była posłanka Samoobrony Renata Beger. Zdaniem ekonomistów "rolnicy są na dużym minusie i stąd te emocje".

"Rolnicy są na dużym minusie, stąd te emocje"

"Rolnicy są na dużym minusie, stąd te emocje"

Źródło:
tvn24.pl

Dwa promile alkoholu miał w organizmie 59-letni lekarz dyżurujący w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w szpitalu w Krośnie (woj. podkarpackie). Szpital w "trybie natychmiastowym" rozwiązał umowę z medykiem.

Lekarz na dyżurze wydmuchał dwa promile

Lekarz na dyżurze wydmuchał dwa promile

Źródło:
tvn24.pl

Statek The World jest domem dla pływających po całym świecie multimilionerów i miliarderów. To, co dzieje się na pokładzie, długo owiane było tajemnicą. Teraz jeden z byłych pasażerów luksusowej jednostki ujawnił w rozmowie z CNN, jak wygląda życie na statku.

Pasażer o tajemnicach "najbardziej ekskluzywnego statku świata". "Zabawne, niegrzeczne, czasem skandaliczne"

Pasażer o tajemnicach "najbardziej ekskluzywnego statku świata". "Zabawne, niegrzeczne, czasem skandaliczne"

Źródło:
CNN

Jak podała CNN, książę William odwołał swój udział w nabożeństwie żałobnym poświęconym zmarłemu rok temu byłemu królowi Grecji. Z udziału z uroczystości musiał zrezygnować również chory na nowotwór król Karol III, który miał bardzo bliskie relacje z Konstantynem II.

Książę William nie wziął udziału w nabożeństwie w intencji zmarłego ojca chrzestnego. "Sprawy osobiste"

Książę William nie wziął udziału w nabożeństwie w intencji zmarłego ojca chrzestnego. "Sprawy osobiste"

Źródło:
CNN

W stolicy Czech odbył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej (V4). W spotkaniu wzięli udział szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier - Donald Tusk, Petr Fiala, Robert Fico i Viktor Orban. Jednym z tematów rozmów była polityka wobec Ukrainy. - Prawda jest oczywista: Putin jest zbrodniarzem wojennym - mówił Tusk. - Niektórzy patrzą przez ukraińskie okulary na ten konflikt, a Węgry patrzą przez węgierskie okulary - stwierdził Orban.

Szczyt V4. Tusk o "oczywistej prawdzie", Orban o "patrzeniu przez węgierskie okulary"

Szczyt V4. Tusk o "oczywistej prawdzie", Orban o "patrzeniu przez węgierskie okulary"

Źródło:
TVN24, PAP

Do szpitala w Garwolinie (Mazowieckie) zgłosiła się młoda kobieta z martwym noworodkiem. Śledczy ustalili, że dziecko urodziło się zdrowe. 19-latka usłyszała zarzut zabójstwa.

Przyniosła do szpitala martwe dziecko. 19-latka usłyszała zarzut

Przyniosła do szpitala martwe dziecko. 19-latka usłyszała zarzut

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie, który miał brutalnie zaatakować kobietę w warszawskim Śródmieściu. 23-latek jest podejrzany między innymi o usiłowanie zabójstwa na tle rabunkowym i seksualnym.

Kobieta zaatakowana w centrum Warszawy. 23-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa

Kobieta zaatakowana w centrum Warszawy. 23-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Pepco Group w wyniku ataku phishingowego na Węgrzech utraciło środki pieniężne o wartości około 15,5 miliona euro, nie uwzględniając potencjalnego odzyskania całości lub części tej kwoty - podała spółka w komunikacie.

Atak na wielką sieć handlową. Komunikat

Atak na wielką sieć handlową. Komunikat

Źródło:
PAP

Irlandzki sąd odrzucił roszczenia mieszkającej tam Polki, która domagała się 760 tys. euro odszkodowania za obrażenia, których miała doznać w wyniku wypadku samochodowego - informuje Independent. Według portalu sąd podjął decyzję po tym, jak wyszło na jaw zdjęcie przedstawiające udział Polki w konkursie rzucania choinką.

Media w Irlandii: Polka nie dostanie 760 tys. euro odszkodowania przez zdjęcie, na którym rzuca choinką

Media w Irlandii: Polka nie dostanie 760 tys. euro odszkodowania przez zdjęcie, na którym rzuca choinką

Źródło:
Independent

Policjanci odnaleźli zaginioną 93-letnią mieszkankę Domaradza (woj. podkarpackie). Kobieta wyszła nad ranem z domu ubrana w cienki dres i pantofle. Była 300 metrów od domu w opuszczonym budynku.

W opuszczonym domu odnaleźli zaginioną staruszkę 

W opuszczonym domu odnaleźli zaginioną staruszkę 

Źródło:
tvn24.pl

Najnowszy sondaż partyjny to badanie IBRiS dla "Rzeczpospolitej", którego wyniki opublikowano we wtorkowym wydaniu gazety. Kolejny raz na czele znalazła się Koalicja Obywatelska, traci za to PiS. Poniżej publikujemy kolejne badania poparcia dla ugrupowań politycznych w tym roku.

KO zyskuje, PiS traci. "Wyraźny trend" w sondażach 

KO zyskuje, PiS traci. "Wyraźny trend" w sondażach 

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że jest plan, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu zająć się projektami dotyczącymi liberalizacji aborcji. - Na razie moja propozycja jest taka: róbmy to na najbliższym Sejmie, skoro nie jesteśmy w stanie umówić się na inne wspólne działanie - zaznaczył. - Natomiast będziemy jeszcze w tym tygodniu rozmawiać o tym wewnątrz koalicji - dodał.

"Jest taki plan". Hołownia wskazuje, kiedy Sejm może zająć się kwestią aborcji 

"Jest taki plan". Hołownia wskazuje, kiedy Sejm może zająć się kwestią aborcji 

Źródło:
PAP

Były konsul generalny Polski w Mumbaju Damian Irzyk zeznał we wtorek przed komisją śledczą do spraw afery wizowej, że otrzymywał maile z MSZ w sprawie przyjęcia grup aplikantów wizowych z Indii, którzy według resortu mieli realizować w Polsce produkcje filmowe. Gdy polscy dyplomaci nabrali w tej sprawie wątpliwości, według Irzyka "konsulat w Mumbaju był poddany bezprecedensowym naciskom" Powiedział również, że konsul generalny Hiszpanii ostrzegł go o "nowym sposobie na przejazd z Indii do Meksyku". Jak dodał, po przekazaniu pracownikowi konsulatu USA listy nazwisk "filmowców", którzy ubiegali się o wizę do Polski, otrzymał od niego informację, że finalnie 21 z nich trafiło do Meksyku.

"Konsulat w Mumbaju był poddany bezprecedensowym naciskom". Część "filmowców" trafiła do Meksyku

"Konsulat w Mumbaju był poddany bezprecedensowym naciskom". Część "filmowców" trafiła do Meksyku

Źródło:
TVN24

Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka dyskutował w radiu z posłanką Lewicy Dorotą Olko na temat Krajowego Planu Odbudowy. Według posła w KPO nie przewidziano pieniędzy na budowę mieszkań, jednak posłanka Lewicy nie zgadzała się z tą tezą. Sprawdziliśmy, kto ma rację. Odpowiedź jest zawarta między innymi w nowym programie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Tyszka czy Olko? Kto ma rację w sprawie pieniędzy na mieszkania w KPO

Tyszka czy Olko? Kto ma rację w sprawie pieniędzy na mieszkania w KPO

Źródło:
Konkret24

Niemiecki związek zawodowy Verdi wezwał personel naziemny Lufthansy do trzydniowego strajku ostrzegawczego. Strajk ma rozpocząć się w środę i potrwać do piątku.

Szykuje się strajk ostrzegawczy na niemieckich lotniskach

Szykuje się strajk ostrzegawczy na niemieckich lotniskach

Źródło:
PAP

Pokazano kolejne zdjęcia z historycznego lądowania na Księżycu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu. Widać na nich powierzchnię naturalnego satelity Ziemi z bliskiej odległosci. Pozostały już prawdopodobnie tylko godziny, zanim sonda Odyseusz przestanie działać.

Odyseusz wysłał kolejne zdjęcia. To być może ostatnie godziny jego "życia"

Odyseusz wysłał kolejne zdjęcia. To być może ostatnie godziny jego "życia"

Źródło:
space.com, Reuters, tvnmeteo.pl

Zbliża się premiera długo zapowiadanego nowego programu TVN. - Będzie kolorowo, cekinowo, brokatowo, po prostu, wystrzałowo - zapowiadają producenci. "Czas na Show. Drag Me Out" już od wtorku 5 marca o godz. 21.35 w TVN i Playerze. 

"Czas na Show. Drag Me Out". Sześciu znanych mężczyzn przejdzie niezwykłą metamorfozę

"Czas na Show. Drag Me Out". Sześciu znanych mężczyzn przejdzie niezwykłą metamorfozę

Źródło:
TVN24

"Sami swoi. Początek" kolejny weekend króluje w zestawieniu box office. W ciągu dziesięciu dni od premiery koprodukcję TVN Warner Bros. Discovery w reżyserii Artura Żmijewskiego widziało już pół miliona widzów.

"Sami swoi. Początek" kinowym hitem

"Sami swoi. Początek" kinowym hitem

Źródło:
TVN, TouTube