Laskowski o wyroku TSUE: czy to porażka, czy to zwycięstwo, to kwestia oceny

[object Object]
Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski o wyroku TSUEtvn24
wideo 2/35

Myślę, że warto zapoznać się ze skomplikowanym i obszernym uzasadnieniem wyroku TSUE - powiedział rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. - O ile pierwsze wrażenie może być takie, że nie jest to wyrok odpowiadający oczekiwaniom opozycji szeroko rozumianej, to po zapoznaniu się z orzeczeniem i poszczególnymi jego punktami, to wrażenie maleje zdecydowanie - dodał.

15:40

Profesor Maciej Gutowski: Trybunał mówi, że sprawa może być rozstrzygana wyłącznie przez bezstronny, niezawisły, prawidłowo ukształtowany sąd i poddaje wyraźnie w wątpliwość, czy taki charakter ma Izba Dyscyplinarna.

15:35

Profesor Maciej Gutowski: na pewno sama opinia rzecznika generalnego TSUE spowodowała, że opinia publiczna odczytała ten komunikat w sposób bardziej zdecydowany, że to orzeczenie może pójść dalej

15:34

Profesor Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, jest gościem TVN24

15:24

Oświadczenie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w związku z orzeczeniem TSUE >

15:02

Michał Laskowski: Co do roli TK, to wydaje się, że podstawowa znajomość przepisów o TK, jego kompetencji i tego, w jakiej płaszczyźnie prawnej odbywało się zadawanie pytania do TSUE, świadczy o tym, że Trybunał Konstytucyjny w tym układzie nie ma żadnego pola do działania. Po prostu leży to poza kompetencjami TK

15:00

Michał Laskowski: TSUE powiedział między innymi o zbyt silnym wpływie władzy politycznej na KRS, co rodzi wątpliwości co do niezależności tej Rady, a orzeczenie Trybunału w Luksemburgu potwierdza, iż sędziowie będący członkami KRS powinni być wybierani przez innych sędziów.

14:43

Czy KRS powinna prowadzić działania tak jak dotychczas? - Z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że odpowiedzialne byłoby powstrzymanie się od działań w tej chwili, a najbardziej odpowiedzialne byłoby dojście do jakiegoś rozsądnego rozwiązania w drodze ustawowej - powiedział rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski.

14:36

Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski o słowach Ziobry: czy to porażka, czy to zwycięstwo to kwestia oceny. Myślę, że warto zapoznać się ze skomplikowanym i obszernym uzasadnieniem tego wyroku. O ile pierwsze wrażenie może być takie, że nie jest to wyrok odpowiadający oczekiwaniom opozycji szeroko rozumianej, to po zapoznaniu się z orzeczeniem i poszczególnymi jego punktami, to wrażenie maleje zdecydowanie. W tym wyroku znalazło się jednak szereg takich rzeczy, które z punktu widzenia przeciwników zmian w sądownictwie są jednak wartościowe

14:32

Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski: Wyrok Trybunału dotyczy zarówno Izby Dyscyplinarnej, jak i Krajowej Rady Sądownictwa. Rzeczywiście rodzi to problem prawidłowości powołania sędziów, którzy przez Krajową Radę Sądownictwa przechodzili, a w dalszej perspektywie pytanie, co z orzeczeniami, które zostały przez nich wydane. Wydaje się, że akurat co do orzeczeń to będzie to kwestia woli stron. Strony będą mogły składać nadzwyczajne skargi. Może być tak, że strony nie będą miały żadnego interesu, żeby sprawa znowu się toczyła, tylko są zadowolone z rozstrzygnięcia, które zapadło, wówczas takie rozstrzygnięcie pozostanie w obrocie prawnym.

Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski o wyroku TSUE
Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski o wyroku TSUEtvn24
14:12

Prezydencki minister: TSUE uznał, że sąd odsyłający powinien zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w celu ustalenia, czy ten organ może rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów SN w stan spoczynku, czy też tego rodzaju spory powinny być rozpatrywane przez inny sąd, odpowiadający temu wymogowi niezależności.

14:11

Paweł Mucha: wyrok TSUE wydany został w sprawie odesłania prejudycjalnego i do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału.

14:11

Wiceszef Kancelarii Prezydenta zaznaczył, że Andrzej Duda podkreśla wartość, jaką stanowi sądownictwo dyscyplinarne, a także znaczenie zasady zero tolerancji dla niezgodnych z prawem zachowań sędziów zwłaszcza wobec przewinień dyscyplinarnych.

14:10

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha o wyroku TSUE: Wyrok wymaga pogłębionej analizy. Zgodnie z orzeczeniem TSUE należy dokonać analizy aspektów faktycznych i prawnych dla dokonania oceny niezależności Izby Dyscyplinarnej. Wyrok nie przesądza niezależności organu wskazuje tylko w oparciu o jakie kryteria należy dokonać jej oceny.

13:35

Prof. Gersdorf: należy wypracować rozwiązania, które rozpoczną proces odbudowy zaufania do KRS i sądów w Polsce.

13:30

Prof. Gersdorf: W celu zapobieżenia pojawieniu się stanu niepewności prawnej, czy wręcz chaosu prawnego, rząd, Sejm i Senat powinny podjąć działania ustawodawcze w celu usunięcia tych wadliwości prawnych, których zaistnienie zostało potwierdzone w wyroku Trybunału w Luksemburgu. Wymaga tego stan praworządności w Polsce, którego stabilność, na skutek wprowadzonych zmian, jest od dłuższego czasu zachwiana.

13:26

Prof. Gersdorf: sąd pytający zobowiązany został przez TSUE do rozstrzygnięcia czy Izba Dyscyplinarna jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, zważywszy na sposób jej powołania. Wydanie stosownych orzeczeń przez Sąd Najwyższy będzie dokonywane bez zbędnej zwłoki. Ale to jednak wymaga czasu, to nie będzie się działo z dnia na dzień

Małgorzata Gersdorf o wyroku TSUE
Małgorzata Gersdorf o wyroku TSUEtvn24
13:22

Prof. Gersdorf: taka wykładnia prawa jest wiążąca nie tylko dla sądu odsyłającego. Trybunał wskazał, jakie warunki musi spełniać niezależny sąd

13:21

Prof. Gersdorf: TSUE zaakceptował dokonywanie kontroli przepisów krajowych z prawem UE. Uznał, że ta materia nie jest wyłącznym problemem Polski, tylko jest problemem europejskim

13:21

Gersdorf: TSUE przyznał, że to, co mówiliśmy od lat, że zmiany legislacyjne, wprowadzane ekspresowo bez debaty, bez poszanowania demokratycznego systemu stanowienia praw doprowadziły do tego, że polskie sądownictwo stało się upolitycznione. Tak nie może być w demokratycznym państwie

13:18

Prof. Gersdorf: TSUE wydał kluczowy wyrok dla polskiego sądownictwa, ale również bardzo ważny dla całej wspólnoty europejskiej

13:17

Rozpoczyna się konferencja prasowa Pierwszej Prezes Sądu Njwyższego, profesor Małgorzaty Gersdorf.

12:47

PEŁNA TREŚĆ WYROKU TSUE >

12:44

Prof. Safjan: TSUE powtarza, że w każdy państwie demokratycznym to minimum, które musimy mieć, to jest zaufanie obywatela do wymiaru sprawiedliwości

12:40

Prof. Safjan: w tej sytuacji nie ma miejsca na rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. On nie może oceniać prawa traktatowego UE

12:39

Prof. Safjan: sprawa jest absolutnie jasna co do podziału funkcji między sądem krajowym a europejskim

12:39

Prof. Safjan: TSUE nie może rozstrzygać za Sąd Najwyższy

12:38

Prof. Safjan: Jeżeli nie ma tych warunków spełnionych, to nie można mówić o realizacji podstawowych przesłanek, na których opiera się państwo prawa

12:37

Prof. Safjan: TSUE mówi, że sprawa organizacji sądów to jest sprawa autonomii państwa członkowskiego, ale jednocześnie każde państwo członkowskie musi przestrzegać tego, co jest istotne dla zapewnienia niezależności i niezawisłości sędziowskiej

12:35

Prof. Safjan: to orzeczenie przypomina jakie są warunki, od których w ogóle zależy to, co my nazywamy niezawisłością sądownictwa

12:34

Prof. Marek Safjan: to bardzo ważne orzeczenie, które wpisuje się w całą linię orzeczniczą

Prof. Marek Safjan: to bardzo ważne orzeczenie, które wpisuje się w całą linię orzeczniczą
Prof. Marek Safjan: to bardzo ważne orzeczenie, które wpisuje się w całą linię orzeczniczątvn24
12:32

Sędzia Markiewicz: chciałbym zaapelować do członków Sejmu i Senatu - nich podejmą natychmiastowe prace nad nową ustawą o KRS

12:31

Markiewicz: to powinno skutkować także i tym, żeby członkowie Krajowej Rady Sądownictwa podali się do dymisji

12:29

Sędzia Markiewicz: apelujemy do tych sędziów, którzy zostali powołani na skutek wniosków obecnie funkcjonującej Krajowej Rady Sądownictwa, aby powstrzymali się od orzekania. Dobro obywateli jest ważniejsze niż jakieś prywatne potrzeby orzekania

Apel przewodniczącego "Iustitii", profesora Krystiana Markiewicza
Apel przewodniczącego "Iustitii", profesora Krystiana Markiewiczatvn24
12:25

Sędzia Markiewicz: TSUE zakwestionował powołanie wszystkich sędziów powołanych na wniosek obecnej KRS. W wyroku podkreślono upolitycznienie KRS

12:22

Markiewicz: TSUE podkreślił, że bardzo istotne są kwestie związane ze sposobem powołanie sędziów

Krystian Markiewicz: TSUE podkreślił, że każdy ma prawo do rozstrzygnięcia swojej sprawy przez niezależny sąd
Krystian Markiewicz: TSUE podkreślił, że każdy ma prawo do rozstrzygnięcia swojej sprawy przez niezależny sąd tvn24
12:21

sędzia Markiewicz: każde państwo, także Polska, ma obowiązek zapewnić każdemu obywatelowi to, żeby jego sprawa została rozstrzygnięta przez niezależny sad

12:19

Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustita": TSUE podkreślił, że każdy ma prawo do rozstrzygnięcia swojej sprawy przez niezależny sąd

12:16

Rzecznik rządu o wyroku TSUE: celem pytań prawnych Sądu Najwyższego była delegalizacja Izby Dyscyplinarnej, delegalizacja KRS; wtorkowy wyrok TSUE do niczego takiego nie prowadzi, to porażka autorów pytań prejudycjalnych i zwycięstwo polskiego rządu

12:15

Leszek Miller: od dzisiaj polska pozycja w Europie jest znacznie gorsza niż była

12:12

Prezydent powiedział też, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, której "umocowanie podważane jest przez niektórych sędziów SN" ma wprowadzać "nowe, uczciwe standardy do funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości". - Być może - jak widać tak jest - że są takie środowiska wśród polskich prawników, które boją się faktycznie niezależnej Izby Dyscyplinarnej - ocenił.

12:11

Prezydent: dzisiaj w Polsce są - zwłaszcza w Sądzie Najwyższej - sędziowie z poprzedniej epoki, którzy uważają, że lepiej być sędzią nominowanym przez władze komunistyczne, niż być nominowanym przez władze wolnej Polski.

12:10

Prezydent: można się dopatrzeć ukrytego stanowiska, że kwestie, o które pytał SN, są kwestiami politycznymi, które powinny zostać rozstrzygnięte w kraju i Trybunał nie będzie tych spraw za Polaków przesądzał.

Prezydent Andrzej Duda o wyroku TSUE
Prezydent Andrzej Duda o wyroku TSUEtvn24
12:09

Prezydent: fragment, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o tym, że Sąd Najwyższy sam powinien rozstrzygnąć te kwestie, w których zadał pytania prejudycjalne, to - moim zdaniem - jasno się można w tym dopatrzeć w jakimś sensie ukrytego stanowiska

12:09

Prezydent Andrzej Duda o wyroku TSUE: to orzeczenie jest znamienne

11:45

Marek Ast (PiS) o wyroku TSUE: z dużej chmury mały deszcz. Trybunał stwierdził to, co w zasadzie wszyscy wiemy - że Sąd Najwyższy ma oczywiście swoje kompetencje

11:44

Małgorzata Kidawa-Błońska: to jest sygnał, że musimy poważnie traktować to, co mówi nam Unia Europejska. Rząd nie powinien tego lekceważyć, tylko wycofać się szybko ze wszystkich uchybień prawnych

11:42

Ziobro: ostatecznym organem, do którego należy ostatnie słowo w sprawie ustrojowej organizacji sądownictwa w Polsce jest Trybunał Konstytucyjny

11:40

Zbigniew Ziobro: to wielka porażka nadzwyczajnej kasty, tych wszystkich, którzy wierzyli, że ten wyrok sprawi, że Krajowa Rada Sądownictwa i nowe izby Sądu Najwyższego za nielegalne w świetle prawa europejskiego

11:39

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: TSUE orzekł to, czego się spodziewałem - orzekł, że nie jest właściwy do rozstrzygania spraw związanych z organizacją polskiego sądownictwa i przesłał tą piłeczkę z powrotem na polskie podwórko

11:18

Co jeśli SN stwierdzi, że Izba Dyscyplinarna została wybrana w sposób wadliwy? Stępień: wtedy musi tak kierować postępowaniem, żeby w ręce sędziów Izby Dyscyplinarnej nie dostała się żadna sprawa, która jest związana z postępowaniem dyscyplinarnym

11:16

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień: TSUE stwierdził, że to Sąd Najwyższy ma określić czy zostały spełnione wszystkie obiektywne kryteria, które mogą mówić o niezawisłości sądownictwa w Polsce

10:50

Co stanie się z wyborem sędziów dokonanych przez KRS? sędzia Mitera: z orzeczenia TSUE nie stwierdzam przesłanek, żeby te decyzje KRS były nieważne

10:47

Sędzia Mitera: to SN zajmie się tym problemem i go przeanalizuje

10:46

Rzecznik KRS Maciej Mitera w TVN24: w mojej ocenie to orzeczenie nic nie zmienia co do funkcjonowania KRS

Rzecznik KRS: w mojej ocenie to orzeczenie nic nie zmienia w funkcjonowaniu KRS
Rzecznik KRS: w mojej ocenie to orzeczenie nic nie zmienia w funkcjonowaniu KRStvn24
10:43

Sędzia Mazur: dzisiejsze orzeczenie TSUE tylko pogłębiło wątpliwości Sądu Najwyższego, jakie ten zawarł w pytaniach prejudycjalnych

10:42

Sędzia Dariusz Mazur: transparentność sposobu powołania KRS została całkowicie zniwelowana

10:41

Sędzia Dariusz Mazur ze Stowarzyszenia Sędziów "Themis": TSUE wskazało dziś dyrektywy, które powinny być brane pod uwagę, zarówno przy ocenie KRS, jak i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

10:40

Kamila Gasiuk-Pihowicz: przed Sądem Najwyższym stoi teraz wyzwanie podjęcia uchwały w związku z kwestią Izby Dyscyplinarnej

10:21

Wawrykiewicz: moim zdaniem, zgodnie z dzisiejszym wyrokiem, powołania na sędziów są wadliwe

10:20

Wawrykiewicz: ten wyrok już w tym momencie ma bardzo szerokie znaczenie, to jest wyznaczenie nowego standardu w orzecznictwie TSUE

10:19

Wawrykiewicz: TSUE uznał, że nie można uznać za niezależny taki sąd, którego członkowie są powoływani przez organ, na który kluczowy wpływ ma władza wykonawcza i ustawodawcza

10:19

Wawrykiewicz: trybunał powiedział, że jest kompetentny do tego, żeby oceniać stan niezależności sądownictwa w krajach członkowskich UE

10:15

Mecenas Michał Wawrykiewicz w TVN24: dzisiejszy wyrok należy interpretować bardzo szeroko

Wawrykiewicz: ten wyrok już w tym momencie ma bardzo szerokie znaczenie
Wawrykiewicz: ten wyrok już w tym momencie ma bardzo szerokie znaczenietvn24
10:08

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk: moim zdaniem TSUE interpretuje swoje kompetencje w sposób zbyt szeroki

10:05

Gregorczyk-Abram: TSUE powiedział, że zgodnie z prawem unijnym, nie można uznać za niezawisły sąd, co do którego istnieją wątpliwości co do jego cech i sposobu powołania

TSUE wydał wyrok w sprawie Sądu Najwyższego
TSUE wydał wyrok w sprawie Sądu Najwyższegotvn24
10:04

Sylwia Gregorczyk-Abram w TVN24: jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozstrzygnięcia

09:49

Zalasiński: ten wyrok stawia nas jako demokratyczne państwo prawne w ostatniej ławce pod względem niezawisłości sądów

09:49

Tomasz Zalasiński w TVN24: zmaterializowały się wszystkie tezy, o których eksperci, prawnicy mówili od kilku lat

09:40

CZYTAJ KOMUNIKAT PRASOWY TSUE W SPRAWIE WYROKU >

09:38

Komunikat prasowy TSUE: Trybunał wyróżnił inne czynniki, bardziej bezpośrednio charakteryzujące Izbę Dyscyplinarną. Trybunał zauważył na przykład, że w szczególnym kontekście wynikającym z szeroko kontestowanego przyjęcia przepisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, które zostały uznane za niezgodne z prawem Unii w wyroku z dnia 24 czerwca 2019r. Komisja/Polska (Niezależność Sądu Najwyższego)(C-619/18)2, istotne jest wskazanie, że Izbie Dyscyplinarnej przyznano wyłączną właściwość w sprawach dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego w następstwie tej ustawy, że w jej skład mogą wchodzić wyłącznie nowo powołani sędziowie, czy też, że wydaje się ona posiadać szczególnie wysoki stopień autonomii w ramach Sądu Najwyższego. Zasadniczo Trybunał kilkakrotnie sprecyzował, że o ile pojedynczo każdy z badanych czynników niekoniecznie musi podawać w wątpliwość niezależność tego organu, o tyle analiza wszystkich tych czynników łącznie może prowadzić do innych wniosków.

09:37

Komunikat prasowy TSUE: Trybunał wskazał, że sam fakt, iż sędziowie Izby Dyscyplinarnej są powoływani przez Prezydenta RP, nie może powodować ich zależności od władzy politycznej ani budzić wątpliwości co do ich bezstronności, jeżeli po powołaniu osoby te nie podlegają żadnej presji i nie otrzymują zaleceń podczas wykonywania swoich obowiązków. Ponadto uprzednia interwencja Krajowej Rady Sądownictwa, odpowiedzialnej za przedkładanie wniosków z rekomendacją do powołania na stanowisko sędziego, może w sposób obiektywny zakreślić ramy uznania, jakim dysponuje Prezydent RP, pod warunkiem jednak, że sam ten organ będzie wystarczająco niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz od Prezydenta RP.

09:36

Komunikat prasowy TSUE: W drugiej kolejności Trybunał wyróżnił konkretne czynniki, które powinny zostać zbadane przez sąd odsyłający w celu umożliwienia mu dokonania oceny, czy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego daje wystarczające gwarancje niezależności

09:35

Komunikat prasowy TSUE: W sprawach zawisłych przed sądem odsyłającym trzech polskich sędziów (Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego) powołało się między innymi na naruszenie zakazu dyskryminacji ze względu na wiek w dziedzinie zatrudnienia z powodu wcześniejszego przeniesienia ich w stan spoczynku zgodnie z nową ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Chociaż od czasu ostatniej nowelizacji ustawa ta nie dotyczy już sędziów, którzy – podobnie jak powodowie i odwołujący się w postępowaniach głównych – w chwili wejścia w życie tej ustawy zasiadali już w Sądzie Najwyższym, a w związku z tym pozostali na stanowisku sędziego lub zostali przywróceni do pełnienia swoich funkcji, sąd odsyłający uznał, że wciąż jest zobowiązany rozstrzygnąć kwestię o charakterze proceduralnym. W istocie, chociaż rozpatrywany tu rodzaj spraw wchodzi zazwyczaj w zakres właściwości nowo utworzonej w ramach Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej, to sąd odsyłający (w tym przypadku Sąd Najwyższy - red.) docieka, czy ze względu na wątpliwości co do niezależności tego organu, nie powinien on odstąpić od stosowania przepisów prawa krajowego dotyczących właściwości i w danym wypadku sam rozpoznać te sprawy co do istoty.

CZYTAJ KOMUNIKAT PRASOWY TSUE W SPRAWIE WYROKU >

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w czerwcu opinię na temat nowej, powoływanej przez polityków, Krajowej Rady Sądownictwa.

Czerwcowa opinia rzecznika generalnego TSUE

Opinia rzecznika generalnego TSUE była wstępem do wyroku w tej sprawie, zapowiedzianego na wtorek. Trybunał mógł ją podzielić, co dzieje się często, ale mógł się też z nią nie zgodzić.

RZECZNIK SN O MOŻLIWYCH KONSEKWENCJACH WYROKU TSUE DLA SĘDZIÓW I NOWEJ KRS >

W czerwcu rzecznik generalny TSUE stwierdził, że "sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych".

Jak ocenił, "Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości określonych w prawie Unii".

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej SN
Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej SNtvn24

Jak wskazał w czerwcu Jewgienij Tanczew, "w szczególności KRS jest organem, którego zadaniem jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w rozumieniu Konstytucji RP, a jej funkcje obejmują przeprowadzenie naboru sędziów rekomendowanych Prezydentowi RP do powołania, w związku z czym, aby należycie wykonywać swoje zadania, musi być ona wolna od wpływów organów ustawodawczych i wykonawczych".

PRZECZYTAJ CAŁĄ OPINIĘ RZECZNIKA GENERALNEGO TSUE >

Jak głosiła wydana w czerwcu opinia, "istnieją uzasadnione podstawy do tego, by obiektywnie wątpić w niezależność Izby Dyscyplinarnej (Sądu Najwyższego - red.) w świetle roli, jaką organy ustawodawcze odgrywają w procesie wyboru 15 sędziów będących członkami KRS oraz roli, jaką ten organ odgrywa przy naborze sędziów, którzy mogą następnie zostać powołani przez Prezydenta RP".

Skrócenie kadencji członków KRS "w jeszcze większym stopniu osłabia niezależność"

Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zwrócił też uwagę na skrócone kadencje członków KRS w związku z powołaniem na ich miejsca innych.

"Niezależnie od wskazywanego celu, jakim jest ujednolicenie kadencji zasiadania w KRS, można uznać, że niezwłoczne zastąpienie dotychczasowych członków KRS powiązane z nowym systemem powoływania KRS w jeszcze większym stopniu osłabia niezależność KRS względem organów ustawodawczych i wykonawczych" - ocenił.

Autor: mjz/adso / Źródło: tvn24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości

Nie spodziewajmy się, że na podstawie zapisu uchwały sędziowie, co do których są wątpliwości prawne, spakują się i wyjdą z Trybunału Konstytucyjnego. Tak się nie stanie - powiedziała w poniedziałek w TVN24 konstytucjonalistka dr Monika Haczkowska, komentując projekt uchwały w sprawie sytuacji w TK, którym ma się zająć Sejm. Zaznaczyła, że uchwała to jedynie pierwszy krok na drodze do uporządkowania sytuacji w Trybunale. - W ślad za tym muszą pójść zmiany legislacyjne - podkreśliła.

Haczkowska: nie spodziewajmy się, że sędziowie-dublerzy spakują się i wyjdą z Trybunału Konstytucyjnego

Haczkowska: nie spodziewajmy się, że sędziowie-dublerzy spakują się i wyjdą z Trybunału Konstytucyjnego

Źródło:
TVN24

W Prokuraturze Krajowej funkcjonowały mocno zaawansowane narzędzia analityczne - potwierdza pełniący obowiązki prokuratora krajowego Jacek Bilewicz. Jak wynika z naszych informacji, chodzi o system Hermes, używany jako narzędzie analizy kryminalnej w Departamencie Przestępczości Gospodarczej, gdzie prowadzone były ważne dla ekipy Zbigniewa Ziobry śledztwa. W nadchodzącym tygodniu ma zapaść decyzja o prokuratorskim śledztwie w sprawie wykorzystywania tego narzędzia.

Uwagę zwróciła jedna z faktur. Hermes w Prokuraturze Krajowej

Uwagę zwróciła jedna z faktur. Hermes w Prokuraturze Krajowej

Źródło:
"Superwizjer" TVN

W obwodzie samarskim w Rosji, w wyniku eksplozji, został uszkodzony most kolejowy. Ruch pociągów został wstrzymany. Ukraiński wywiad wojskowy przekazał, że linia kolejowa była wykorzystywana do przewozu amunicji.

Rosja. Most uszkodzony w wyniku eksplozji. Ukraiński wywiad komentuje

Rosja. Most uszkodzony w wyniku eksplozji. Ukraiński wywiad komentuje

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Nie żyje Marcin Bronikowski, baryton występujący na największych scenach operowych Polski i świata. Artysta miał 55 lat.

Nie żyje Marcin Bronikowski. Znany śpiewak operowy zmarł nagle w podróży

Nie żyje Marcin Bronikowski. Znany śpiewak operowy zmarł nagle w podróży

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stanowczo oświadczył w niedzielę, że "sytuacja na polskiej granicy już dawno przekroczyła granice ekonomii i moralności". Wezwał też swoich zachodnich sojuszników do wyposażenia Kijowa w większą liczbę systemów obrony powietrznej. - Świat musi zdecydowanie zareagować - dodał.

Ostre słowa Zełenskiego o sytuacji na granicy z Polską. "Musimy znaleźć rozwiązanie"

Ostre słowa Zełenskiego o sytuacji na granicy z Polską. "Musimy znaleźć rozwiązanie"

Źródło:
PAP

Indyjska policja zatrzymała trzech mężczyzn i poszukuje czterech kolejnych po napaści na dwójkę turystów i zbiorowym gwałcie na kobiecie mającej hiszpańskie i brazylijskie obywatelstwo. O tragedii, jaka ich spotkała, poszkodowana Fernanda opowiedziała w mediach społecznościowych.

Zbiorowy gwałt na hiszpańskiej turystce w Indiach

Zbiorowy gwałt na hiszpańskiej turystce w Indiach

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Trudno mi sobie wyobrazić siadanie do stołu z ludźmi, którzy łamią polską konstytucję - mówił w TVN24 Marcin Przydacz, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Oskarżał rządzących o łamanie prawa i dodał, że "trudno mu sobie wyobrazić" rozmowę o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym.

Przydacz: wyzerowanie konstytucyjnych organów nie mieści mi się w głowie

Przydacz: wyzerowanie konstytucyjnych organów nie mieści mi się w głowie

Źródło:
TVN24

Stwierdzenie, że kilku sędziów zostało wybranych do Trybunału Konstytucyjnego w poprzednich latach "z rażącym naruszeniem prawa" i w konsekwencji uznanie, że "Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego", a Julia Przyłębska nie jest uprawniona do sprawowania funkcji prezesa tego organu - to najważniejsze punkty projektu uchwały w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, którym ma się zająć Sejm. Do treści projektu dotarła reporterka TVN24 Agata Adamek. Więcej o proponowanych zmianach mówiła w programie "W kuluarach".

Co dalej z TK? Znamy projekt uchwały

Co dalej z TK? Znamy projekt uchwały

Źródło:
TVN24, PAP

Roztargnienie może sporo kosztować. Przekonał się o tym mieszkaniec Warszawy, który został obciążony karą w wysokości sześciu tysięcy złotych za parkowanie w płatnej strefie bez uiszczenia opłat. Kierowca przyznaje, że zapomniał opłacić abonament, jednak uważa, że nałożona kara jest niewspółmierna do przewinienia.

Zapomniał opłacić abonament za parking, dostał kilka tysięcy złotych kary. Nie on jeden

Zapomniał opłacić abonament za parking, dostał kilka tysięcy złotych kary. Nie on jeden

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Nikki Haley wygrała w niedzielę w prawyborach z Donaldem Trumpem w wyścigu o nominację w wyborach prezydenckich z ramienia Partii Republikańskiej. Zwycięstwo w stołecznym Dystrykcie Kolumbia to jej pierwsza wygrana z byłym prezydentem USA.

Pierwsza przegrana Trumpa z Haley w prawyborach

Pierwsza przegrana Trumpa z Haley w prawyborach

Na Morzu Czerwonym zatonął statek Rubymar, który w lutym został trafiony rakietą wystrzeloną przez jemeńskich rebeliantów Huti. Wraz z nim na dno poszło 21 tysięcy ton nawozów sztucznych. Zatonięcie statku może doprowadzić do katastrofy eko­lo­gicznej.

Nawozy sztuczne poszły na dno. Strach przed "katastrofą ekologiczną w Morzu Czerwonym"

Nawozy sztuczne poszły na dno. Strach przed "katastrofą ekologiczną w Morzu Czerwonym"

Źródło:
PAP

Wulkan La Cumbre wybuchł na Wyspach Galapagos w Ekwadorze. W nocy z soboty na niedzielę zaczął on wyrzucać z siebie strumienie żarzącej się lawy. Jak przekazały władze, to największa erupcja z tego stożka, jaką udało się do tej pory zarejestrować.

Lawa spływała strumieniami do oceanu. Pierwsza tak duża erupcja

Lawa spływała strumieniami do oceanu. Pierwsza tak duża erupcja

Źródło:
Reuters

Król Norwegii Harald V powrócił do kraju z Malezji, gdzie w ubiegłym tygodniu trafił do szpitala z powodu infekcji. Podróż 87-letniego monarchy dostosowanym do transportu medycznego samolotem linii Scandinavian Airlines System śledziło w internecie niemal 100 tysięcy osób. Jednak jej koszt dla podatników wywołał w Norwegii debatę.

Chory król wrócił do kraju specjalnym samolotem. W tle kontrowersje w sprawie kosztów powrotu  

Chory król wrócił do kraju specjalnym samolotem. W tle kontrowersje w sprawie kosztów powrotu  

Źródło:
PAP, NRK, TVN24.pl

Kraje grupy OPEC+ zgodziły się przedłużyć redukcję wydobycia ropy w drugim kwartale roku. Ceny surowca lekko spadają w poniedziałek. 

Jest decyzja w sprawie wydobycia ropy

Jest decyzja w sprawie wydobycia ropy

Źródło:
PAP

Kamery monitoringu zamontowane na Żurawiej nagrały dwie kobiety, które przechodziły ulicą w momencie, gdy doszło do ataku na 25-letnią Białorusinkę. Kobiety wyjaśniały na komendzie, że nie miały świadomości, iż są świadkami przestępstwa. Jak ocenia w rozmowie z tvnwarszawa.pl policjantka z wieloletnim doświadczeniem, nie można usprawiedliwiać braku reakcji, ale z drugiej strony nie powinno się postawy świadków jednoznacznie osądzać. Zwraca uwagę na zjawisko "rozproszonej odpowiedzialności".

Myślały, że są świadkami seksu, poszły dalej. Zgwałcona Liza nie żyje

Myślały, że są świadkami seksu, poszły dalej. Zgwałcona Liza nie żyje

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Dziś przed komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych zeznawać będzie były prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot oraz Paweł Kukiz i Jarosław Sachajko (obaj z koła Kukiz'15). Komisja chce wyjaśnić okoliczności działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia prezydenckich wyborów korespondencyjnych w 2020 roku.

Wybory kopertowe. Komisja śledcza przesłucha dziś byłego prezesa Poczty Polskiej i Pawła Kukiza

Wybory kopertowe. Komisja śledcza przesłucha dziś byłego prezesa Poczty Polskiej i Pawła Kukiza

Źródło:
PAP

Od kilku dni w Port-au-Prince, stolicy Haiti, dochodzi do starć gangów z państwowymi służbami. Według CNN w sobotę setki więźniów uciekły z państwowego więzienia w tym mieście. Policja przestrzega, że jeżeli wrogowie odniosą sukces, "to będzie koniec", a "w stolicy nikt nie zostanie oszczędzony". Wcześniej przywódca koalicji gangów, które kontrolują 80 procent stolicy, Jimmy "Barbecue" Cherizier, oznajmił, że ma zamiar obalić premiera Ariela Henry'ego.

Haiti pogrążone w chaosie. Z więzienia w stolicy uciekły setki więźniów. "To będzie koniec"

Haiti pogrążone w chaosie. Z więzienia w stolicy uciekły setki więźniów. "To będzie koniec"

Źródło:
CNN, PAP

Dziesiątki ludzi weszły na kładkę pieszo-rowerową, pomimo że ta jest wciąż jest w budowie i nie można po niej spacerować. "Nielegalne i lekkomyślne" - komentuje zachowanie pieszych czytelnik, który na Kontakt 24 wysłał nagranie z tej sytuacji.

Piesi na budowanej kładce. "Nielegalne i lekkomyślne"

Piesi na budowanej kładce. "Nielegalne i lekkomyślne"

Źródło:
Kontakt 24, tvnwarszawa.pl

Zorza polarna była widoczna zeszłej nocy nad Polską. Szczególnie dobre warunki do obserwacji zjawiska wystąpiły w północnej części kraju. Zdjęcia i nagrania zorzy otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Na polskim niebie pojawiła się barwna łuna

Na polskim niebie pojawiła się barwna łuna

Aktualizacja:
Źródło:
Kontakt 24, Z głową w gwiazdach, tvnmeteo.pl

"Drogi Elonie Musku, przyczyną założenia NATO, jego istnienia i dalszego trwania są Rosja i inni wrogowie wolnego świata" - napisał w niedzielę w mediach społecznościowych prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs, odpowiadając na wpis miliardera dotyczący sensu dalszego istnienia NATO.

"Drogi Elonie Musku". Prezydent Łotwy odpowiada miliarderowi w sprawie NATO

"Drogi Elonie Musku". Prezydent Łotwy odpowiada miliarderowi w sprawie NATO

Źródło:
PAP

Średnia dobowa rosyjskich strat w lutym wynikająca z wojny w Ukrainie była najwyższa od początku pełnoskalowej agresji Moskwy - przekazał w niedzielę brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej. Rosja traciła dziennie 983 żołnierzy. Lutowe straty szczególnie dotkliwe odnotowano w lotnictwie.

Brytyjski resort obrony: w lutym rosyjskie straty były najwyższe od początku wojny

Brytyjski resort obrony: w lutym rosyjskie straty były najwyższe od początku wojny

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Mężczyzna w przebraniu niedźwiedzia, który zażądał od aktorki Hanny Turnau opłaty za nagrany przez nią filmik na Krupówkach w Zakopanem, został ukarany mandatem. Komendant zakopiańskiej straży miejskiej przyznaje, że "miś" jest karany regularnie, dotąd jednak nie zalegalizował swojej działalności.

"Miś" kazał płacić za nagranie na Krupówkach. Komendant: jest regularnie karany

"Miś" kazał płacić za nagranie na Krupówkach. Komendant: jest regularnie karany

Źródło:
tvn24pl

W marcu czasami będzie chłodniej niż w lutym. Jakiej temperatury możemy się spodziewać w najbliższych dniach? Czy ciepło powróci? Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni.

Pogoda na 16 dni: na północy rodzi się mroźny wyż

Pogoda na 16 dni: na północy rodzi się mroźny wyż

Źródło:
tvnmeteo.pl

Przez całą noc z soboty na niedzielę w Inguszetii na północnym Kaukazie trwały gwałtowne starcia rosyjskich sił bezpieczeństwa z lokalnymi bojownikami. W związku z walkami władze wprowadziły w regionie stan wyjątkowy - donosi agencja Reutera, powołując się na lokalne media. W niedzielę rano rosyjska agencja informacyjna TASS podała, że bojownicy zostali zastrzeleni przez rosyjskie służby.

Gwałtowne starcia rosyjskich sił bezpieczeństwa z bojownikami na Kaukazie zakończone

Gwałtowne starcia rosyjskich sił bezpieczeństwa z bojownikami na Kaukazie zakończone

Źródło:
Reuters

Internet jest pełen mitów dotyczących klimatu. Niektórzy powielają je, nie mając zupełnie świadomości. Inni zaś, także politycy, świadomie kłamią. W "Rozmowach o końcu świata" w TVN24 GO i w TVN24 co miesiąc będziemy obalać te największe manipulacje. W pierwszym odcinku tego minicyklu sprawdzamy, jak ludzkość wpływa na obecną zmianę klimatu.

Ludzkość nie ma żadnego wpływu na zmianę klimatu? Obalamy mity

Ludzkość nie ma żadnego wpływu na zmianę klimatu? Obalamy mity

Źródło:
TVN24 GO, "Rozmowy o końcu świata"

Stacja TVN24 w lutym była najchętniej oglądanym kanałem w kraju, osiągając 6,96 procent udziału w widowni w grupie ogólnej (widzowie powyżej 4. roku życia) - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. Konkurencję pozostawiły w tyle także "Fakty" TVN oraz portal tvn24.pl. TVN24 była również najbardziej opiniotwórczym medium w styczniu według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów.

Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Źródło:
tvn24.pl

Oscary 2024. Doroczna ceremonia wręczenia Nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej coraz bliżej. Po raz czwarty w swojej karierze i drugi rok z rzędu galę poprowadzi Jimmy Kimmel. Kto znalazł się w gronie nominowanych? Kto ma największe szanse na wygraną? Kiedy i gdzie odbędzie się 96. gala wręczenia Oscarów? Prezentujemy wszystko, co warto wiedzieć przed hollywoodzkim świętem kina.

Oscary 2024. Wszystko, co warto wiedzieć o 96. gali wręczenia Nagród Akademii

Oscary 2024. Wszystko, co warto wiedzieć o 96. gali wręczenia Nagród Akademii

Źródło:
tvn24.pl

Wystartowała wiosenna ramówka TVN. Stacja przygotowała niespodzianki. - Zawsze staramy się podążać za naszym widzem, a on dziś potrzebuje emocji, inspiracji i przede wszystkim autentyzmu - mówi dyrektorka programowa TVN Lidia Kazen. Wszystkie programy i seriale można oglądać na antenie TVN i w Playerze.

Wiosna w TVN. "Emocje, inspiracje i autentyzm"

Wiosna w TVN. "Emocje, inspiracje i autentyzm"

Źródło:
TVN

Niewątpliwy pożytek ze zmiany władzy w naszym kraju widzę w tym, że przez kilka ostatnich lat z góry wiedziałem, co kto powie, co kto napisze, która gazeta albo która telewizja kogo pochwali, a komu przywali.

Nareszcie

Nareszcie

Źródło:
tvn24.pl

Średnio 877 tysięcy widzów przyciągnął do TVN pierwszy odcinek "The Traitors. Zdrajcy". Program zadebiutował w środę o godzinie 21.35. Branżowy portal Press pisze o "dobrym starcie". Holenderski format, który spodobał się widzom na całym świecie, jest zainspirowany grą "Mafia". Wygrać można nawet pół miliona złotych.

"Dobry start" programu "The Traitors. Zdrajcy" w TVN

"Dobry start" programu "The Traitors. Zdrajcy" w TVN

Źródło:
tvn24.pl