Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł polecił włodarzom wskazać miejsca do kwaterowania uchodźców

Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24
Relacja wysłannika TVN24 z Kijowa
Relacja wysłannika TVN24 z KijowaTVN24
wideo 2/21
TVN24Relacja wysłannika TVN24 z Kijowa

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wysłał pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na Mazowszu, w którym zwrócił się z "pilną prośbą o wskazanie listy obiektów, które mogą zostać przeznaczone do ewentualnego kwaterowania cudzoziemców". Do treści dokumentu dotarł reporter TVN24.

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński poinformował w sobotę, że burmistrzowie i prezydenci miast zostali poproszeni o "wskazanie listy obiektów zakwaterowania dla uchodźców, liczby osób możliwych do przyjęcia, kosztów z tym związanych, czasu adaptacji budynków".

"Pilna prośba" od wojewody

Reporter TVN24 dotarł do pisma, które wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wysłał do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na Mazowszu. Dokument jest datowany na 9 lutego.

Wojewoda zwrócił się z "pilną prośbą o skrupulatne przeanalizowanie i wskazanie listy obiektów, które mogą zostać przeznaczone do ewentualnego kwaterowania cudzoziemców".

"Priorytetem jest wskazanie przez Państwa ośrodków, które mogą zostać uruchomione i przyjmować uchodźców w czasie krótszym niż 48 h. Jednakże, proszę o wskazanie wszelkich miejsc, które mogą zostać uruchomione dla uchodźców na terenie Państwa gmin z podaniem czasu potrzebnego na uruchomienie" - polecił.

Wyszczególnił, że pod uwagę mogą być brane internaty, ośrodki wypoczynkowe, szkoleniowe, schroniska, bursy, hostele, hotele, oraz hale widowiskowe, targowe czy sportowe. "Istotne jest, aby potencjalnie wskazywane obiekty umożliwiały organizację usług zbiorowego zakwaterowania z dostępem do węzłów sanitarnych oraz możliwość zapewnienia wyżywienia w postaci cateringu lub kuchni" - zaznaczył Radziwiłł.

Ponadto poprosił włodarzy, by przesłali "informacje na temat przedsiębiorców na terenie gmin, którzy świadczą usługi transportu osób".

"Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej" - napisał wojewoda. Powołał się na pismo szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 27 stycznia "informujące o możliwości wystąpienia zwiększonego napływu cudzoziemców na teren RP".

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Kamiński: przygotowujemy się na różne scenariusze

Do tych informacji odniósł się szef MSWiA Mariusz Kamiński. "To oczywiste, że w związku z sytuacją na Ukrainie przygotowujemy się na różne scenariusze" - napisał.

Wymienił, że jednym z takich scenariuszy są wspomniane "działania wojewodów związane z ewentualnym napływem uchodźców z Ukrainy, którzy z powodu możliwego konfliktu, mogą szukać w naszym kraju bezpiecznego schronienia".

Napięcie wokół Ukrainy

O ewentualnym napływie cudzoziemców do Polski mówi się w kontekście sytuacji wokół Ukrainy. Rosja gromadzi żołnierzy przy granicy z Ukrainą i na Białorusi. Kolejne kraje - w tym Polska - wspierają Kijów, zarówno materialnie, dostarczając sprzęt, jak i politycznie, wyraźnie deklarując sprzeciw wobec rosyjskiej agresji. Trwają też dyplomatyczne rozmowy na najwyższym szczeblu, które mają zapobiec eskalacji.

Autor:ads/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości