Senat za odrzuceniem nowelizacji ustawy covidowej

TVN24 | Polska

Autor:
mjz//now
Źródło:
PAP
TVN24Terlecki: ustawa covidowa będzie opublikowana równocześnie z ustawą naprawiającą ewidentny błąd

Senatorowie odrzucili w piątek wieczorem w głosowaniu nowelizację ustawy covidowej zmieniającej zasady wypłacania dodatków dla medyków. Nowelizacja przewiduje, że dodatki za opiekę nad pacjentami z COVID-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym bezpośrednio do takiej pracy.

Za jej odrzuceniem głosowało 51 senatorów, przeciw było 47. Nikt się nie wstrzymał.

To już kolejna nowelizacja ustawy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, czyli tak zwanej ustawy covidowej.

Rozpatrywanie nowelizacji ustawy covidowej Senat rozpoczął w czwartek. Dokument przewiduje, że dodatki za opiekę z pacjentem z COVID-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym bezpośrednio do takiej pracy, a nie wszystkim w nią zaangażowanym.

Sejm pod koniec października przegłosował poprawki Senatu do ustawy covidowej. Posłowie poparli - mimo negatywnego stanowiska rządu - poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 procent wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie. Regulacja została podpisana przez prezydenta, ale nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Następnego dnia, 28 października, Sejm uchwalił kolejną nowelizację. Jej projekt został złożony przez PiS w celu - jak wskazano w uzasadnieniu - naprawy błędu tak zwanej konwalidacji, który miał miejsce podczas rozpatrywania senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej. Rzecznik rządu Piotr Mueller tłumaczył, że ustawa covidowa w obecnym brzmieniu jest efektem pomyłki w głosowaniach i jej wejście w życie oznaczałoby wypłacenie dodatkowych wynagrodzeń praktycznie wszystkim lekarzom.

Terlecki: ustawa covidowa będzie opublikowana równocześnie z ustawą naprawiającą ewidentny błądTVN24

Dodatki tylko dla medyków skierowanych do pracy

W połowie listopada senacka komisja zdrowia opowiedziała się za odrzuceniem tej nowelizacji. Senatorowie argumentowali, że nowelizacja jest przede wszystkim niezgodna z zapisami konstytucji. Na naruszenie zasady równości zawartej w artykule 32 ustawy zasadniczej wskazywało także Biuro Legislacyjne Senatu.

Minister zdrowia Adam Niedzielski 1 listopada wydał polecenie prezesowi NFZ, by osoby z personelu medycznego walczące z COVID-19, wraz z ratownikami medycznymi oraz diagnostami laboratoriów szpitalnych, otrzymywały o 100 proc. większe wynagrodzenie w formie świadczenia dodatkowego. Polecenie weszło w życie z dniem podpisania.

W poleceniu przesądzono, że obejmie ono, poza wcześniej wskazanym personelem medycznym szpitali II i III poziomu, również podmioty lecznicze, w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub izby przyjęć, a także laboratoria podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III poziomu, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

Autor:mjz//now

Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: