Szyszko odwołał niemal całą Radę Ochrony Przyrody. Bo skrytykowała wycinkę?

Polska

tvn24Minister Szyszko zapowiedział zwiększenie wycinki 25 marca. PROP skrytykowała tę decyzję

Minister środowiska Jan Szyszko odwołał większość członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Maile o odwołaniu dostało we wtorek 32 z 39 dotychczasowych członków. Decyzja ministra ma mieć związek m.in z krytyką planów zwiększenia wycinki Puszczy Białowieskiej.

Członkowie Państwowej Rady Ochrony Przyrody zostali poinformowani o odwołaniu z tej funkcji mailowo we wtorek. Jak poinformował tvn24.pl jeden z dotychczasowych członków Rady, sprawa ma związek z krytycznymi opiniami naukowców w sprawie zatwierdzonej przez ministra środowiska zwiększonej wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej.

Leśnicy i naukowcy w nowej Radzie

Na stronie PROP pojawiła się informacja o zmianie składu Rady, w której doprecyzowano, że odwołanych zostało 32 spośród 39 członków, w tym dotychczasowy przewodniczący i wiceprzewodniczący oraz przewodniczący 7 (spośród 8) komisji tematycznych.

Siedmiu dotychczasowych członków oraz 22 nowe osoby otrzymały tego samego dnia zaproszenie na posiedzenie Rady, zwołane przez Głównego Konserwatora Przyrody (jak oceniono na stronie PROP - "z naruszeniem § 3 ust. 2, 3 i 5 Regulaminu PROP") - na 16 maja br. W zaproszeniu nie poinformowano o celu, "jednak można się domyślić, że nowi członkowie otrzymają wówczas powołania oraz zostaną poproszeni o wybór przewodniczącego i pozostałych członków nowego Prezydium" - napisano.

Komunikat ministra środowiska ws. składu Państwowej Rady Ochrony Środowiska

"Ponad połowę składu nowej, 29-osobowej PROP, mają stanowić leśnicy i przedstawiciele uczelni i innych instytucji leśnych (w tym 8 osób to pracownicy SGGW). Ostateczny skład Rady nie jest jeszcze pewny i może ulec drobnym zmianom, gdyż część osób zaproszonych do nowego składu nie podjęła jeszcze decyzji, czy przyjmie to zaproszenie" - napisano w oświadczeniu PROP.

Zadania PROP

Zgodnie z ustawą z kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody wchodzi od 20 do 40 członków. Powołuje ich w drodze zarządzenia minister środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy ministrze właściwym do spraw środowiska. Aktualny skład PROP został powołany w dniu 24 października 2014 r. Kadencja obecnej Rady miała trwać do 24 października 2019 r. 11 marca 2016 r. zmieniono jednak ustawę o ochronie przyrody, likwidując między innymi kadencyjność Rady i dając ministrowi środowiska prawo do odwoływania członków. Zmiana ta weszła w życie 15 kwietnia 2016 r.

Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności: 1) ocena realizacji ustawy; 2) opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody; 3) ocena realizacji programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej; 4) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody; 5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody; 6) popularyzowanie ochrony przyrody. 4. Wydatki związane z działalnością Państwowej Rady Ochrony Przyrody są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.” Art. 96 ustawy o ochronie przyrody

Zwiększona wycinka w Puszczy

Minister środowiska Jan Szyszko pod koniec marca tego roku zatwierdził zwiększenie wycinki drzew w nadleśnictwie Białowieża. Jak tłumaczył, chodzi o ratowanie Puszczy Białowieskiej m.in. przed kornikiem drukarzem. Minister Szyszko podkreślił zarazem, że wycinka nie będzie prowadzona w Białowieskim Parku Narodowym.

Zatwierdzony przez Szyszko aneks do Planu Urządzenia Lasu (PUL) nadleśnictwa Białowieża zakłada pozyskanie ponad 180 tys. metrów sześciennych drewna w ciągu 10 lat. Dotychczasowy PUL zakładał pozyskanie ponad 40 tys. metrów sześciennych drewna w ciągu 10 lat.

Autor: mm/ja / Źródło: tvn24, prop.info.pl, PAP

Raporty: