Polska

Szyszko odwołał niemal całą Radę Ochrony Przyrody. Bo skrytykowała wycinkę?

Polska

Będzie większa wycinka w Puszczy Białowieskiej. Jest decyzja ministra
tvn24Minister Szyszko zapowiedział zwiększenie wycinki 25 marca. PROP skrytykowała tę decyzję

Minister środowiska Jan Szyszko odwołał większość członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Maile o odwołaniu dostało we wtorek 32 z 39 dotychczasowych członków. Decyzja ministra ma mieć związek m.in z krytyką planów zwiększenia wycinki Puszczy Białowieskiej.

Członkowie Państwowej Rady Ochrony Przyrody zostali poinformowani o odwołaniu z tej funkcji mailowo we wtorek. Jak poinformował tvn24.pl jeden z dotychczasowych członków Rady, sprawa ma związek z krytycznymi opiniami naukowców w sprawie zatwierdzonej przez ministra środowiska zwiększonej wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej.

Leśnicy i naukowcy w nowej Radzie

Na stronie PROP pojawiła się informacja o zmianie składu Rady, w której doprecyzowano, że odwołanych zostało 32 spośród 39 członków, w tym dotychczasowy przewodniczący i wiceprzewodniczący oraz przewodniczący 7 (spośród 8) komisji tematycznych.

Siedmiu dotychczasowych członków oraz 22 nowe osoby otrzymały tego samego dnia zaproszenie na posiedzenie Rady, zwołane przez Głównego Konserwatora Przyrody (jak oceniono na stronie PROP - "z naruszeniem § 3 ust. 2, 3 i 5 Regulaminu PROP") - na 16 maja br. W zaproszeniu nie poinformowano o celu, "jednak można się domyślić, że nowi członkowie otrzymają wówczas powołania oraz zostaną poproszeni o wybór przewodniczącego i pozostałych członków nowego Prezydium" - napisano.

Komunikat ministra środowiska ws. składu Państwowej Rady Ochrony Środowiska

"Ponad połowę składu nowej, 29-osobowej PROP, mają stanowić leśnicy i przedstawiciele uczelni i innych instytucji leśnych (w tym 8 osób to pracownicy SGGW). Ostateczny skład Rady nie jest jeszcze pewny i może ulec drobnym zmianom, gdyż część osób zaproszonych do nowego składu nie podjęła jeszcze decyzji, czy przyjmie to zaproszenie" - napisano w oświadczeniu PROP.

Zadania PROP

Zgodnie z ustawą z kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody wchodzi od 20 do 40 członków. Powołuje ich w drodze zarządzenia minister środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy ministrze właściwym do spraw środowiska. Aktualny skład PROP został powołany w dniu 24 października 2014 r. Kadencja obecnej Rady miała trwać do 24 października 2019 r. 11 marca 2016 r. zmieniono jednak ustawę o ochronie przyrody, likwidując między innymi kadencyjność Rady i dając ministrowi środowiska prawo do odwoływania członków. Zmiana ta weszła w życie 15 kwietnia 2016 r.

Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności: 1) ocena realizacji ustawy; 2) opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody; 3) ocena realizacji programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej; 4) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody; 5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody; 6) popularyzowanie ochrony przyrody. 4. Wydatki związane z działalnością Państwowej Rady Ochrony Przyrody są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.” Art. 96 ustawy o ochronie przyrody

Zwiększona wycinka w Puszczy

Minister środowiska Jan Szyszko pod koniec marca tego roku zatwierdził zwiększenie wycinki drzew w nadleśnictwie Białowieża. Jak tłumaczył, chodzi o ratowanie Puszczy Białowieskiej m.in. przed kornikiem drukarzem. Minister Szyszko podkreślił zarazem, że wycinka nie będzie prowadzona w Białowieskim Parku Narodowym.

Zatwierdzony przez Szyszko aneks do Planu Urządzenia Lasu (PUL) nadleśnictwa Białowieża zakłada pozyskanie ponad 180 tys. metrów sześciennych drewna w ciągu 10 lat. Dotychczasowy PUL zakładał pozyskanie ponad 40 tys. metrów sześciennych drewna w ciągu 10 lat.

Autor: mm/ja / Źródło: tvn24, prop.info.pl, PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości