TVN24 | Polska

Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie granicy

TVN24 | Polska

Autor:
ads
Źródło:
PAP
Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie granicy
Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie granicyTVN24
wideo 2/21
TVN24Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie granicy

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Przepisy przewidują możliwość wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Zgodę na przebywanie tam dziennikarzy będzie mógł wydać komendant placówki Straży Granicznej. Teraz nowelizacja trafi pod obrady Senatu.

Za nowelizacją ustawy głosowało 245 posłów, 167 było przeciw, a 25 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie poprawki, które w drugim czytaniu do projektu nowelizacji o ochronie granicy państwowej zgłosiły koło Polska 2050 oraz klub KP-PSL. Poprawki te na posiedzeniu w środę negatywnie zaopiniowała sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych. Odrzucono także wnioski mniejszości zgłoszone przez klub KO.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Nowelizacja ustawy o ochronie granicy - co zakłada

Nowelizacja - jak zaznaczają jej twórcy - ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu zmian, są one konieczne ze względu na utrzymujący się kryzys na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej.

Nowelizacja przyjęta przez Sejm umożliwia między innymi wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Obszar oraz czas obowiązywania zakazu zostanie określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Rozwiązanie nie będzie dotyczyć mieszkańców obszaru objętego zakazem, osób wykonujących tam pracę zarobkową oraz uczniów czy osób korzystających z przejść granicznych. Zgodę na przebywanie innych osób, w szczególności dziennikarzy, będzie mógł wyrazić właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej.

Nowe przepisy rozszerzają też katalog środków przymusu bezpośredniego o plecakowe miotacze substancji obezwładniających, których mogliby używać funkcjonariuszy SG. Pozostałe zmiany zakładają m.in. zniesienie limitu wiekowego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz możliwość uzyskania rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania.

Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią

Od 2 września - w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. 30 września Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni, dzień później opublikowano rozporządzenie prezydenta w tej sprawie.

Konstytucja nie przewiduje możliwości ponownego przedłużenia stanu wyjątkowego.

Stan wyjątkowy na wschodniej granicyPAP

Autor:ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości