"Bunt w Trybunale Konstytucyjnym wynika z irytacji tym, co robi Julia Przyłębska"

[object Object]
Sędzia Wyrembak i jego bunt w Trybunale Konstytucyjnym. Materiał "Czarno na białym" TVN24tvn24
wideo 2/35

Pytań wokół Trybunału Konstytucyjnego jest wiele, między innymi o dymisję prezes Julii Przyłębskiej. Zażądał tego w piśmie do niej sędzia Trybunału Konstytucyjnego i to sędzia, podobnie jak ona wybrany przez większość PiS. Jarosław Wyrembak stawia swojej szefowej poważne zarzuty, w tym "rażącego naruszenia elementarnych reguł praworządności". Materiał programu "Czarno na białym" w TVN24.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jarosław Wyrembak nie był do tej pory szerzej znany. Mało kto, poza środowiskiem prawników, kojarzył jego nazwisko. Także w tym momencie.

- W imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić kandydaturę pana profesora Jarosława Wyrembaka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - mówił poseł Marek Ast (PiS) w styczniu ubiegłego roku z mównicy sejmowej.

Kiedy Jarosław Wyrembak został zgłoszony w Sejmie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, były wobec niego stawiane poważne zastrzeżenia. - Nie wybieramy dziś żadnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wybieramy osobę, która będzie dublerem. Dubler dublera zawsze będzie dublerem - stwierdził wtedy Borys Budka (PO).

- Przedstawiony przez państwa kandydat w dalszym ciągu pozostaje najprawdopodobniej czynnym członkiem partii rządzącej, czynnym członkiem PiS-u - zaznaczyła Kamila Gasiuk-Pihowicz, wówczas posłanka Nowoczesnej.

To były dwa najpoważniejsze zastrzeżenia do tej kandydatury: że Jarosław Wyrembak jest działaczem partii rządzącej i będzie dublerem, bo ma zająć miejsce zmarłego sędziego Henryka Ciocha - sędziego, wybranego na początku VIII kadencji na obsadzone już wcześniej miejsce w Trybunale.

- Pan dubler Wyrembak zgodził się uczestniczyć w procedurze oczywiście łamiącej prawo. Zajął bezprawnie miejsce w Trybunale - oceniła Ewa Siedlecka, dziennikarka tygodnika "Polityka". Zdaniem dziennikarza Onetu Andrzeja Stankiewicza profesor Wyrembak "zdecydował się nawet na takie rozwiązanie, co pokazuje, że jest bardzo lojalny wobec swojego środowiska politycznego".

Bunt sędziego i pytania bez odpowiedzi

Sprawa kontrowersyjnego wyboru sędziego szybko ucichła. Niespodziewanie powróciła kilka dni temu. W związku z bardzo poważnymi zarzutami, jakie sędzia postawił Julii Przyłębskiej.

Dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz ustalił, że Wyrembak napisał o "podejmowaniu działań, dla których nie znajduje żadnej legitymacji prawnej", które - według jego oceny - "rażąco naruszają elementarne reguły praworządności".

"Wyrażam swoją dezaprobatę wobec sposobu sprawowania przez Panią Julię Przyłębską funkcji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego" - napisał Jarosław Wyrembak. "Zwracam się z apelem o pilne zrzeczenie się z tejże funkcji" - dodał.

- Jeżeli Wyrembak pisze pismo: Julio, podaj się do dymisji, bo rozwalasz ten trybunał, on nie pracuje, nie rozmawiamy o tym, jak on ma wykonywać swoje obowiązki - to znaczy, że wewnątrz trybunału jest bardzo źle - wyjaśnia Stankiewicz.

Nie wiadomo, co konkretnie Wyrembak zarzuca Przyłębskiej. "Nie wypowiadam się w sprawach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego poza gremium Sędziów Trybunału" - napisał w SMS-ie do dziennikarza "Czarno na białym" sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennikarzom pozostają więc spekulacje i - jak podkreśla Ewa Siedlecka, która od lat śledzi sytuację w TK - nieoficjalne doniesienia. - Chodziło o jakiś konflikt pana dublera z administracją trybunalską, w którym to konflikcie on się zwrócił do Julii Przyłębskiej jako prezes trybunału o poparcie, a tego poparcia ona mu nie udzieliła. To jakby było zarzewiem konfliktu - tłumaczy Siedlecka.

Głośne ekspertyzy sejmowe

Zarówno Przyłebska, jak i Wyrembak zostali wybrani przez większość sejmową PiS. Jednak do niedawna Wyrembak był członkiem partii rządzącej, z czego tłumaczył się podczas posiedzenia komisji sejmowej, gdy prezentowano jego kandydaturę. "W związku z objęciem tej funkcji złożyłem wniosek o zawieszenie mojego członkostwa w PiS. Ten wniosek został uwzględniony" - czytamy w sejmowym stenogramie wyjaśnienia kandydata na sędziego TK.

- Wyrembak jest prawnikiem, który w wielu kwestiach popiera działania Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o sądownictwo. To nie znaczy, że on jest bezkrytyczny, jeżeli chodzi o to, co robi PiS. Zdarzało mu się jako ekspertowi sejmowego biura analiz przedstawiać krytyczne opinie, na przykład negatywnie opiniował słynną ustawę o IPN, jeszcze zanim weszła ona w życie i wywołała międzynarodową awanturę - mówi Stankiewicz.

"(...) Nie jest zasadne stanowienie takich regulacji, w odniesieniu do których można rozsądnie prognozować, że będą one generować zasadnicze trudności i komplikacje w zakresie praktyki stosowania prawa (...)" - napisał o tym projekcie Wyrembak.

Jednak Wyrembak "zasłynął" również jako ekspert Biura Analiz Sejmowych autorstwem innej opinii. Po głośnych wydarzeniach w Sejmie 16 grudnia 2016 roku, które wywołały falę protestów i po głosowaniu w Sali Kolumnowej napisał na zlecenie marszałka Sejmu ekspertyzę, z której wynika, że marszałek działał zgodnie z prawem. W dokumencie stwierdził natomiast, że zachowanie posłów opozycji "(...) stanowi akt niebywałego zamachu, naruszającego polską kulturę parlamentarną, dobre tradycje i zwyczaje parlamentarne. Oznacza także sprzeniewierzenie się przez grupę Posłów złożonemu ślubowaniu poselskiemu, zobowiązującemu między innymi do przestrzegania Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. (...) Bez wątpienia działania podejmowane przez grupę Posłów (...) można uznać także za sprzeniewierzenie się Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

- Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Jarosław Wyrembak jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - mówił w ubiegłym roku o Wyrembaku poseł Marek Ast. Jak spekulowano, korzystna dla PiS opinia autorstwa Wyrembaka mogła wpłynąć na jego awans do Trybunału Konstytucyjnego.

"Bunt Wyrembaka wobec Przyłębskiej nie jest buntem wobec PiS-u"

Zastanawiające jest, że to właśnie Jarosław Wyrembak wzywa Julię Przyłębską, by podała się do dymisji i wszczyna coś, co w mediach określane jest "buntem w Trybunale".

Prezes TK Julia Przyłębska i sędzia Trybunału, prof. Jarosław Wyrembaktvn24

- Bunt Wyrembaka wobec Przyłębskiej nie jest buntem wobec PiS-u, środowiska politycznego związanego z tą partią, ani szerzej - nie jest buntem wobec obozu władzy. Bunt Wyrembaka w Trybunale Konstytucyjnym wynika z absolutnej skrajnej irytacji tym, co robi Julia Przyłębska. Wyrembak jest takim głosem sędziów wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość, od których partia, co wiem, oczekuje pewnego rodzaju lojalności. Ale nawet oni nie wytrzymują - wyjaśnia Stankiewicz.

Osoby od lat opisujące sytuację w Trybunale Konstytucyjnym pytają, czy Jarosław Wyrembak ma mandat, by krytykować dziś Julię Przyłębską, skoro zgodził się zasiadać w instytucji, na prezesa której Julia Przyłębska została powołana w okolicznościach budzących wątpliwości prawne. - Przypomnę, że [Przyłębska - przyp. red.] została wybrana z naruszeniem przepisów, które uchwalił sobie PiS do tego wyboru. Zastosowano do jej wyboru przepis, który wtenczas nie wszedł jeszcze w życie. Wszedł w życie dopiero dwa tygodnie później - podkreśla Siedlecka.

Mimo to prezydent powołał ją na stanowisko, także wbrew kolejnym wątpliwościom przywoływanym przez ekspertów. Konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski podkreśla, że przede wszystkim zgromadzenie TK powinno było przedstawić prezydentowi dwóch kandydatów. Tak - zdaniem Piotrowskiego - się nie stało. W dodatku zgromadzenie odnosi się do wszystkich 15 sędziów, a na tym zgromadzeniu obecnych było 14. Piotrowski zaznacza, że zgromadzenie "zostało zwołane przez osobę, której nie przewiduje konstytucja, czyli sędziego pełniącego obowiązki prezesa Trybunału". Tym sędzią pełniącym funkcję nieprzewidzianą w konstytucji była Julia Przyłębska. To ona - w budzących wątpliwości okolicznościach - zorganizowała swój wybór na prezesa TK. O czym Jarosław Wyrembak jako doktor habilitowany nauk prawnych musiał wiedzieć.

- Nie zamierzam rozgrzeszać Wyrembaka i mówić, że ponieważ sprzeciwił się Przyłębskiej, to jest prawnikiem, na którym trzeba się opierać, do którego trzeba się odwoływać - zaznacza Stankiewicz, który opisał sprawę buntu w TK. Dziennikarz nadal stawia pytania o postawę Wyrembaka.

- Chciałem się dowiedzieć konkretów. On nie odbiera telefonu, zniknął. Jeżeli ktoś ma odwagę krytykować jakąś instytucję wewnątrz, jeżeli uważa, że ona działa źle, że jej szef czy szefowa szkodzi jej, a to jest instytucja państwowa i zgłosił taką krytykę na piśmie, rozdał ją wszystkim sędziom, to powinien mieć także odwagę wyjść i powiedzieć to opinii publicznej. Albo jest dobrze, albo jest źle. Nie można wewnątrz krytykować Trybunału, a na zewnątrz udawać, że wszystko jest OK, bo nie jest OK - tłumaczy dziennikarz.

Buntownicy na pokładzie Przyłębskiej

Chociaż sędzia Wyrembak nie odpowiada na pytania stawiane również przez redakcję "Czarno na białym", to ogólnie sformułowane przez niego, ale poważnie brzmiące zarzuty o łamaniu zasad praworządności, nawet ekspertom wydają się zasadne.

- Te zarzuty już były stawiane przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego w przestrzeni publicznej trzykrotnie. Ośmiu sędziów, potem siedmiu sędziów Trybunału, którzy kwestionowali sposób przydzielania spraw przez panią prezes poszczególnym sędziom - przypomina profesor Piotrowski.

- Druga rzecz, którą podnosili sędziowie, to ograniczanie wolności wypowiedzi sędziów i ograniczanie ich kontaktów z mediami - dodaje.

Co ciekawe, pod tymi protestami podpisywał się także sędzia Piotr Pszczółkowski. Wybrany przez obecną większość do Trybunału, wcześniej poseł PiS. I to on uznawany jest za pierwszego sędziego z nowego rozdania, który się zbuntował. W jednym z pism żądał wręcz powtórzenia zgromadzenia ogólnego, na którym wybrano Julię Przyłębską na prezesa.

Z nieoficjalnych informacji wynika także, że w opozycji do Przyłębskiej stanął - do niedawna - jej najbliższy sojusznik, wiceprezes Trybunału Mariusz Muszyński.

Autor: tmw//now / Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zawieszeniu Grzegorza Tobiszowskiego w prawach członka partii i wystąpił do rzecznika dyscypliny partyjnej z wnioskiem zmierzającym do jego wykluczenia ze struktur partii - poinformował rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Dodał, że podjęto taką decyzję "wobec kolejnych, oburzających doniesień medialnych". Onet napisał, że europoseł znęcał się nad swoją partnerką.

"Kompletnie nieakceptowalne zachowanie". Zawieszenie i wniosek o wykluczenie z PiS

"Kompletnie nieakceptowalne zachowanie". Zawieszenie i wniosek o wykluczenie z PiS

Źródło:
Onet, Rzeczpospolita, PAP

Mężczyzna oskarżony w Wielkiej Brytanii o szpiegostwo na rzecz Hongkongu, został znaleziony martwy w parku - poinformowała we wtorek brytyjska policja. Matthew Trickett został aresztowany na początku miesiąca wraz z dwoma innymi mężczyznami w ramach tego samego śledztwa. Wszyscy zostali zwolnieni za kaucją, ale mieli w tym tygodniu stawić się na rozprawie.

Był oskarżony o szpiegostwo, został znaleziony martwy w parku

Był oskarżony o szpiegostwo, został znaleziony martwy w parku

Źródło:
PAP

W jednym z pokoi hotelowych w Buenos Aires doszło do wstrząsającej zbrodni. Wrzucony tam koktajl Mołotowa spowodował, że ciała czterech lokatorek stanęły w płomieniach. Przeżyła tylko jedna. - Zostały podpalone za to, że były lesbijkami - nie mają wątpliwości aktywiści. W geście sprzeciwu w stolicy Argentyny odbyły się demonstracje. Tymczasem prezydent Javier Milei odmawia przyznania, że w kraju dochodzi do przemocy ze względu na orientację seksualną. Komentatorzy twierdzą, że po objęciu przez niego urzędu rozpoczął się proces podważania wartości, którymi dotąd kierowała się Argentyna.

Wstrząsająca zbrodnia w pokoju hotelowym

Wstrząsająca zbrodnia w pokoju hotelowym

Źródło:
El Pais

We wtorek samolot z Londynu do Singapuru miał bardzo silne turbulencje. Dzafran Azmir, 28-letni student, który był na pokładzie, powiedział agencji Reutera, że samolot "zaczął nagle przechylać się i drżeć". Dodał, że "wszyscy pasażerowie, którzy nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa, zostali wbici w sufit". Allison Barker, której syn był na pokładzie, powiedziała BBC, że czas, w którym czekała na wieści o samolocie to były "najdłuższe dwie godziny w jej życiu".

"Nagle się wzniosłem i uderzyłem w sufit". Co mówią pasażerowie "przerażającego lotu"

"Nagle się wzniosłem i uderzyłem w sufit". Co mówią pasażerowie "przerażającego lotu"

Źródło:
Reuters, BBC, PAP

Burze z gradem przeszły w poniedziałek nad północną Holandią. Zjawiskom towarzyszyły ulewy, które spowodowały poważne podtopienia. W niektórych wioskach opady były tak intensywne, że woda i grad wdzierały się do budynków przez system kanalizacji.

Sto litrów deszczu na metr kwadratowy w godzinę. "Grad wylewał się z toalet"

Sto litrów deszczu na metr kwadratowy w godzinę. "Grad wylewał się z toalet"

Źródło:
Reuters, rtl.nl, Hart van Nederland

Dyrektor miejskiego szpitala Żeromskiego w Krakowie Lech Kucharski kupił w marcu odchodzącemu wtedy prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu cygara, a wydatek pokrył z kasy zarządzanej przez niego placówki. Gdy o sprawę spytał dziennikarz, dyrektor wpłacił na rzecz szpitala darowiznę, co dla urzędników kończy sprawę.

Dyrektor za pieniądze szpitala kupił cygara dla odchodzącego prezydenta

Dyrektor za pieniądze szpitala kupił cygara dla odchodzącego prezydenta

Źródło:
tvn24.pl

Prezydent Andrzej Duda skierował pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie zwołania posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w Gnieźnie w 2025 roku z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego.

Prezydent pisze do marszałka Sejmu. Chodzi o koronację Bolesława Chrobrego

Prezydent pisze do marszałka Sejmu. Chodzi o koronację Bolesława Chrobrego

Źródło:
PAP

- Pomówienia ze strony prezesa PiS mnie zaskoczyły - przyznał europoseł Krzysztof Jurgiel, który został zawieszony w prawach członka partii. Zapowiedział, że rozważy pozew wobec Jarosława Kaczyńskiego, jeśli nic się nie zmieni w ocenie prezesa. - Jeśli ktoś pomówił, to powinien przedstawić dowody - zauważył Jurgiel. Według niego w województwie podlaskim błędy popełniał Jacek Sasin. Były wicepremier odniósł się do tych zarzutów. - Rozumiem, że dzisiaj Krzysztof Jurgiel próbuje oskarżać wszystkich, tylko jakby nie widzi jakiegoś problemu ze sobą - powiedział w rozmowie z TVN24.

Jurgiel uderza w Sasina. Ten odpowiada: niech nie rzuca słów na wiatr

Jurgiel uderza w Sasina. Ten odpowiada: niech nie rzuca słów na wiatr

Aktualizacja:
Źródło:
polsatnews.pl, tvn24.pl

Na 51. piętrze wieżowca Sky Tower we Wrocławiu włączył się alarm z powodu zadymienia. Z budynku ewakuowano tysiąc osób, na miejscu pracują strażacy.

Dym na 51. piętrze Sky Tower. Ewakuowano tysiąc osób

Dym na 51. piętrze Sky Tower. Ewakuowano tysiąc osób

Źródło:
PAP/tvn24.pl

- Komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich jest niezbędna - podkreślił w "Kropce nad i" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek z Lewicy, kandydujący do europarlamentu. Stwierdził, że komisja powołana za czasów rządu PiS-u była "prawnym Frankensteinem". Zdaniem innego kandydata, obecnego europosła PiS Adama Bielana premier Donald Tusk "nie jest dobrą osobą, żeby kogokolwiek rozliczać z wpływów rosyjskich".

Był "prawny Frankenstein", ma być "niezbędna i potrzebna" komisja

Był "prawny Frankenstein", ma być "niezbędna i potrzebna" komisja

Źródło:
TVN24

Rosyjska Flota Czarnomorska straciła ostatni okręt przenoszący pociski manewrujące. Zniszczenie małego okrętu rakietowego Cyklon potwierdził we wtorek Sztab Generalny ukraińskiej armii.

Strategiczne i celne uderzenie Ukraińców

Strategiczne i celne uderzenie Ukraińców

Źródło:
PAP

Pocztowa Solidarność zwróciła się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy o udzielenie wsparcia w walce z "zatrzymaniem bezmyślnej transformacji, będącej faktycznie początkiem likwidacji Poczty Polskiej" oraz rozpoczęcie debaty publicznej na temat przyszłości spółki. Według związkowców spółka nie powinna być traktowana jako projekt biznesowy, ale strategiczny podmiot o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa.

"Potężna" redukcja etatów, "pierwszy krok do likwidacji"

"Potężna" redukcja etatów, "pierwszy krok do likwidacji"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Policja ustala okoliczności zdarzenia na warszawskich Bielanach, gdzie znaleziono we wtorek rannego mężczyznę. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, a w sprawie zatrzymano jedną osobę.

Mężczyzna z raną ciętą szyi leżał przed blokiem

Mężczyzna z raną ciętą szyi leżał przed blokiem

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Rada Unii Europejskiej przyjęła we wtorek pierwsze na świecie przepisy o sztucznej inteligencji (AI). Dzielą one tę technologię na cztery kategorie: oprogramowanie wysokiego ryzyka, ograniczonego i minimalnego wpływu oraz systemy nieakceptowalne. Te ostatnie będą w UE zakazane.

Pierwsze takie przepisy na świecie

Pierwsze takie przepisy na świecie

Źródło:
PAP, Reuters

Hiszpania ogłosiła obniżenie rangi stosunków z Argentyną i odwołała swoją ambasadorkę w Buenos Aires. To reakcja na słowa prezydenta Argentyny Javiera Mileia, który w niedzielę w Madrycie nazwał żonę hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza, Begonę Gomez, "skorumpowaną".

Skandal po słowach prezydenta Argentyny. Hiszpania "definitywnie" odwołała ambasadora z Buenos Aires

Skandal po słowach prezydenta Argentyny. Hiszpania "definitywnie" odwołała ambasadora z Buenos Aires

Źródło:
PAP

- Każde działanie, które będzie zwiększało nasze bezpieczeństwo, jest dzisiaj na wagę złota - ocenił w "Faktach po Faktach" poseł Trzeciej Drogi Krzysztof Hetman, mówiąc o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce. Poseł KO Marcin Bosacki powiedział, że komisja powinna się zająć "otoczeniem pana Macierewicza i jego działaniami".

Krzysztof Hetman: bezpieczeństwo to wiedza, kto w naszym kraju może być piątą kolumną

Krzysztof Hetman: bezpieczeństwo to wiedza, kto w naszym kraju może być piątą kolumną

Źródło:
TVN24

Pedro Soares dos Santos, stojący na czele Jeronimo Martins, do której należy między innymi sieć sklepów Biedronka, zarabia ponad 232 razy więcej, niż wynosi przeciętne wynagrodzenie pracownika tej grupy - oszacował portugalski tygodnik "Expresso". Jak czytamy w artykule, "firma ta figuruje na liście spółek giełdowych jako jedna z najniższymi kosztami przeznaczanymi na wypłaty dla swoich pracowników".

Szef zarabia 232 razy więcej od pracowników

Szef zarabia 232 razy więcej od pracowników

Źródło:
PAP

Część klientów może już korzystać z dodatkowego zabezpieczenia, które wprowadzają obecnie banki w Polsce - poinformował na konferencji doradca Narodowego Banku Polskiego. Jest nim analiza behawioralna, która bada i zapamiętuje nasz sposób posługiwania się urządzeniem elektronicznym. Niezbędna jest jednak wyrażona przez klienta zgoda na użycie przez bank tego zabezpieczenia.

Rewolucja w bankach. Nowe zabezpieczenie

Rewolucja w bankach. Nowe zabezpieczenie

Źródło:
PAP

Trzydziestosiedmioletnia była pracownica żłobka w Wielkiej Brytanii została uznana za winną nieumyślnego spowodowania śmierci po tym, jak dziewięciomiesięczna dziewczynka zmarła w żłobku. "Jej nieobecność to fizyczna i emocjonalna rana, która nigdy się nie zagoi" - napisała w oświadczeniu zrozpaczona rodzina.

"Przysięgli płakali", gdy w sądzie pokazano nagrania. Pracownica żłobka uznana winną śmierci dziecka

"Przysięgli płakali", gdy w sądzie pokazano nagrania. Pracownica żłobka uznana winną śmierci dziecka

Źródło:
BBC, tvn24.pl

Opublikowany w poniedziałek raport fundacji księżnej Kate "Early Years" wywołał pytania o jej powrót do aktywności publicznej. Oświadczenie w tej sprawie wydał Pałac Kensington.

Jest nowe oświadczenie Pałacu Kensington w sprawie księżnej Kate

Jest nowe oświadczenie Pałacu Kensington w sprawie księżnej Kate

Źródło:
BBC, Yahoo News

Jeszcze przez kilka dni można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach europejskich oraz potrzebę skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Dotyczy to wyborców z niepełnosprawnością oraz tych powyżej 60. roku życia. Termin upływa 27 maja.

Ostatnie dni na ważne zgłoszenie przed eurowyborami. Termin do 27 maja

Ostatnie dni na ważne zgłoszenie przed eurowyborami. Termin do 27 maja

Źródło:
tvn24.pl

Najstarszy tegoroczny maturzysta w Polsce ma 85 lat. Józef Peruga przystąpił do egzaminu dojrzałości wraz z innymi uczniami w jednej ze szkół w Kaliszu. Mężczyzna zachęca młodych ludzi, by przystępowali do matur i zapewnia, że "nie ma się czego bać".

Najstarszy polski maturzysta ma 85 lat. Zamierza iść na studia

Najstarszy polski maturzysta ma 85 lat. Zamierza iść na studia

Źródło:
tvn24.pl, Gazeta Wyborcza, kalisz.pl

Dla rodziców wcześniaków pięć miesięcy urlopu macierzyńskiego to dramatycznie mało. Na szczęście, ma się to zmienić. Rząd planuje mechanizm "tydzień za tydzień" - tydzień wydłużonej hospitalizacji, tydzień wydłużonego urlopu macierzyńskiego, aż do 8 tygodni ekstra.

Otrzymają "tydzień za tydzień". "Tym rodzicom należy oddać stracony czas"

Otrzymają "tydzień za tydzień". "Tym rodzicom należy oddać stracony czas"

Źródło:
Fakty TVN

"Diuna: Część druga" już od jutra będzie dostępna w serwisie HBO Max. Pierwsza część adaptacji powieści Franka Herberta od soboty będzie dostępna również w Playerze.

"Diuna: Część druga" od wtorku w HBO Max 

"Diuna: Część druga" od wtorku w HBO Max 

Źródło:
tvn24.pl

Ruszyło głosowanie internautów na zwycięzcę Nagrody Internautów XX edycji Grand Press Photo. Wyboru można było dokonać spośród 233 zdjęć, 56 autorów. Na oddanie głosu jest tydzień, do 21 maja do godziny 23:59. Wszystkich laureatów XX Grand Press Photo 2024 poznamy podczas gali dzień później, czyli 22 maja.

XX edycja Grand Press Photo. Rusza głosowanie internautów

XX edycja Grand Press Photo. Rusza głosowanie internautów

Źródło:
tvn24.pl