TVN24 | Polska

Jan Majchrowski zrzekł się stanowiska w nieuznawanej Izbie Dyscyplinarnej

TVN24 | Polska

Autor:
mart,js/adso
Źródło:
PAP
Mueller: projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej zostanie pokazany do końca listopada
Mueller: projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej zostanie pokazany do końca listopadaTVN24
wideo 2/5
TVN24Mueller: projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej zostanie pokazany do końca listopada

Zrzekłem się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego - poinformował w oświadczeniu zasiadający w nieuznawanej Izbie Dyscyplinarnej SN profesor Jan Majchrowski. Dodał, że to forma protestu przeciwko naruszaniu w samym Sądzie Najwyższym obowiązującego polskiego prawa. Rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski przekazał w poniedziałek po południu, że pierwsza prezes Małgorzata Manowska podpisała już pismo do prezydenta przekazujące oświadczenie sędziego Majchrowskiego.

Majchrowski o swojej decyzji poinformował w oświadczeniu w poniedziałek rano. "Z dniem dzisiejszym zrzekłem się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego" - napisał i przekazał, że za pośrednictwem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego poinformował o swojej decyzji prezydenta Andrzeja Dudę.

"Niniejsza moja rezygnacja jest już ostatnią pozostającą w mojej dyspozycji formą protestu przeciwko naruszaniu w samym Sądzie Najwyższym obowiązującego polskiego prawa, polskiej Konstytucji, orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego i faktycznemu uleganiu przez kierownictwo Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej SN bezprawnym naciskom podmiotów zewnętrznych podważającym suwerenność Państwa Polskiego, w tym przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - napisał sędzia Majchrowski.

Sędzia Jan Majchrowski

Majchrowski został powołany wraz z 9 innymi osobami do nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 19 września 2018 roku przez prezydenta. Wcześniej był profesorem UW i doradzał marszałkowi Sejmu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Rzecznik Sądu Najwyższego: prezes Manowska podpisała już rezygnację

Rzecznik SN Aleksander Stępkowski poinformował po południu, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska "z godnością i spokojem przyjęła oświadczenie sędziego Majchrowskiego tłumaczące motywy jego decyzji, uznając, że każdy ma prawo do składania tego typu wyjaśnień i formułowania przy tym własnych poglądów".

Dodał też, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prezes Manowska podpisała już pismo do prezydenta przekazujące oświadczenie sędziego Majchrowskiego o zrzeczeniu się pełnienia urzędu. Jak przekazał, pismo ma trafić do prezydenta niezwłocznie.

Zmiany w sprawie nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej

Na początku sierpnia pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska zarządziła, aby nowe sprawy dyscyplinarne sędziów oraz sprawy immunitetowe sędziów trafiały do sekretariatu pierwszego prezesa SN, natomiast o biegu spraw, które już są w nieuznawanej Izbie Dyscyplinarnej ma decydować jej prezes lub skład, do którego zostały przydzielone.

Zarządzenia miały być stosowane "do czasu wprowadzenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań legislacyjnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie systemu odpowiedzialności zawodowej sędziów w RP", jednak nie dłużej niż do 15 listopada.

PiS zapowiada zmiany w Izbie Dyscyplinarnej i Sądzie Najwyższym
PiS zapowiada zmiany w Izbie Dyscyplinarnej i Sądzie NajwyższymTVN24

Zarządzenia miały związek z orzeczeniami unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który w połowie lipca orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. TSUE zobowiązał też Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej, także w kwestiach na przykład uchylania immunitetów sędziowskich.

W piśmie skierowanym wówczas do prezydenta Dudy pierwsza prezes SN zwracała się z apelem o rozważenie skorzystania z kompetencji inicjatywy ustawodawczej, która pozwoliłaby na "efektywne i niebudzące zastrzeżeń" funkcjonowanie w Polsce systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej. W pismach skierowanych do premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu pierwsza prezes SN apelowała o podjęcie prac legislacyjnych, które pozwolą na "efektywne i nie budzące zastrzeżeń" funkcjonowanie tego systemu.

Jak przekazał 17 listopada sędzia Aleksander Stępkowski "po rozmowie z prezydentem i zapoznaniu się ze stanem prac prowadzonych w Kancelarii Prezydenta prezes Manowska postanowiła przedłużyć obowiązywanie swoich zarządzeń". Dodał, że nowe zarządzenia mają niezmienioną treść, wskazany w nich jest "wyłącznie nowy termin", do którego mają obowiązywać. Zarządzenia ograniczające działalność kwestionowanej Izby Dyscyplinarnej w odniesieniu do wpływających spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów, zostały przedłużone przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego do 31 stycznia 2022 roku.

Autor:mart,js/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości