Raport NIK po kontroli w telewizji rządowej. Marian Banaś: wyniki są zatrważające

Źródło:
tvn24.pl
Banaś: wyniki kontroli w TVP są zatrważające
Banaś: wyniki kontroli w TVP są zatrważająceTVN24
wideo 2/5
Banaś: wyniki kontroli w TVP są zatrważająceTVN24

Wyniki kontroli wskazują, że działalność TVP niewiele ma wspólnego z realizacją misji publicznej - stwierdził prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wskazał, że "przypadki niegospodarności i działania na szkodę spółki" oraz "występowanie konfliktów interesów mogących prowadzić do zjawisk korupcjogennych", to tylko niektóre ustalone "nieprawidłowości".

Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała w piątek raport pokontrolny w TVP. Marian Banaś mówił na konferencji prasowej, że NIK "zidentyfikowała zasadność dokonania oceny prawidłowości funkcjonowania Telewizji Polskiej w ramach kontroli doraźnej pod tytułem: funkcjonowanie, gospodarka finansowa i wydatkowanie środków przez spółkę Telewizja Polska S.A". Dodał, że "kontrola dotyczyła w szczególności gospodarki finansowej i wydatkowania środków na produkcję zewnętrzną, programy o charakterze rozrywkowym, koncerty i imprezy plenerowe, a także wydatków ponoszonych w związku z zawieraniem umów o charakterze doradczym i marketingowym". 

- Badaniem objęto również kwestie korporacyjne, w tym stosowanie zasad wynagradzania i nagradzania członków organów spółki i kadry kierowniczej, jak również korzystania z majątku spółki - powiedział szef NIK. 

Kontrola NIK w TVP

Banaś ocenił, że "wyniki przedmiotowej kontroli są zatrważające i wskazują, że działalność Telewizji Polskiej niewiele ma wspólnego z realizacją misji publicznej, do której przecież telewizja ta została powołana". - Nabywanie licencji z naruszeniem przyjętych reguł, sztuczne dzielenie zakupów, przypadki niegospodarności i działania na szkodę spółki, nieprawidłowości w zawieraniu umów cywilnych, prawnych, występowanie konfliktów interesów mogących prowadzić do zjawisk korupcjogennych, nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, nieprawidłowości w realizacjach wybranych audycji, dublowanie i generowanie zbędnych kosztów to tylko niektóre ustalone podczas przedmiotowej kontroli nieprawidłowości - ocenił. 

Podkreślił, że "Telewizja Polska S.A. powinna być dobrem wszystkich obywateli, a nie zakładnikiem wybranych grup społecznych, czy ściśle określonych partii politycznych".

Banaś mówił, że liczy, iż wyniki kontroli "na nowo pozwolą przywrócić Telewizji Polskiej pluralizm, bezstronność, obiektywizm i niezależność". 

Publikując raport dotyczący TVP NIK oceniła, że to "Bizancjum za publiczne pieniądze". 

CZYTAJ TAKŻE: 3,5 miliona za nadzorowanie "Wiadomości" TVP. "Były moim oczkiem w głowie". Ujawniamy raport NIK

Marian BanaśTVN24

Filip Byczkowski, wicedyrektor Departamentu Strategii NIK mówił, że kontrolerzy badali okres od stycznia 2021 roku do dnia zakończenia czynności kontrolnych w lipcu 2023 roku. Przekazał, że łącznie w latach 2017-2022 "spółka Telewizja Polska S.A. uzyskała z rekompensaty z budżetu państwa kwotę w wysokości niemal 7,4 miliarda złotych". - Na rok 2023 zaplanowano uzyskanie rekompensat w kwocie ponad 2,3 miliarda złotych - dodał. 

- Zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy funkcjonuje taki podmiot, taka spółka Skarbu Państwa oparta na tak szerokim, niebagatelnym finansowaniu ze środków publicznych, Najwyższa Izba Kontroli ma prawo i obowiązek badać tą działalność w sposób niezwykle dogłębny - zaznaczył Byczkowski.

- W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność spółki Telewizja Polska S.A. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości, finansowy wymiar tych nieprawidłowości, ale także ryzyka powielenia się tych błędów i niedostatków w innych aspektach, w pozostałych obszarach działalności kontrolowanej jednostki, nie pozwoliła kontrolerom na dokonanie pozytywnej oceny - mówił.

Janina Bielak, doradca ekonomiczny w Departamencie Strategii NIK powiedziała, że "z ustaleń wynika, że działalności Telewizji Polskiej finansowana jest w głównej mierze środkami publicznymi, które w latach 2021-2022 wynosiły ponad 60 procent". 

Przekazała, że spółka w 2022 roku "poniosła straty w wysokości 50,7 miliona złotych". 

Wicedyrektor Departamentu Strategii NIK o słabości mechanizmów zarządczych

Byczkowski wskazał, że jednym z badanych obszarów była kwestia "nabywania towarów i usług, zawierania umów, nabywania praw do transmisji i tej sfery aktywności produkcyjnej". 

Jak mówił, w tym zakresie NIK stwierdziła "25 zróżnicowanych nieprawidłowości". Wskazał, że "jedna z nieprawidłowości dotyczy utworzenia serwisu i aplikacji "Swipe"'. - Był to serwis, który był planowany dla odbiorców młodych w grupie docelowej 18-29 (lat). Działanie to przebiegało w sposób nierzetelny i niegospodarny. Prowadzenie, utrzymanie, a wcześniej utworzenie i organizacja tego serwisu kosztowała Telewizję Polską S.A. kwotę 21,5 miliona złotych - przekazał.

- W związku z tworzeniem tego serwisu w latach 2021-2022 zawarto cztery umowy z dwoma osobami fizycznymi, które miały budować aktywną społeczność tego serwisu w mediach społecznościowych, w popularnym serwisie społecznościowym. Publikowane miały one być na koncie redakcji Swipe. Telewizja Polska zaplanowała na to zadanie kwotę ponad 160 tysięcy złotych - mówił Byczkowski.

Dodał, że "do dnia 22 maja 2023 roku wydatkowano na ten cel efektywnie, czytaj wypłacono kontrahentom po, jak należałoby oczekiwać, wcześniejszym odbiorze usług i weryfikacji przedmiotu wykonania dzieła, kwotę 75 tysięcy złotych". - Kontrolerzy zweryfikowali jedno z zadań, które miało być wykonywane. Sprawdziliśmy, ustaliliśmy, że przez 9 miesięcy funkcjonowania konta w serwisie społecznościowym opublikowano zaledwie dwa wpisy - powiedział. 

Wicedyrektor Departamentu Strategii NIK dodał, że "kontrolerzy spojrzeli również na takie przykłady nabywanych usług, takie przykłady audycji, które są znane wszystkim z nas". - Przykładem takim była kwestia organizacji imprezy plenerowej "Sylwester Marzeń z Dwójką" na przełomie lat 2022-2023. Kontrolerzy badali poszczególne wątki, zawieranie umów, przygotowanie tej imprezy plenerowej. W tym zakresie Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że działania Telewizji Polskiej S.A. związane z zakontraktowaniem nowej gwiazdy głównej zagranicznej na potrzeby tej imprezy były nierzetelne, niecelowe i niegospodarne - mówił Byczkowski. 

Przekazał, że "skala nieprawidłowości w badanym obszarze, jak również finansowy wymiar (…) wskazuje na słabość mechanizmów zarządczych w spółce Telewizja Polska S.A. i stwarza istotne ryzyka dla finansowania tego podmiotu finansowanego w ponad 60 procentach ze środków publicznych".

Filip Byczkowski, wicedyrektor Departamentu Strategii NIKTVN24

Wicedyrektor wskazał, że kluczowym badanym obszarem była też kwestia "polityki kadrowo-płacowej, wynagradzania organów korporacyjnych, a także wynagradzania pracowników". - Polityka kadrowo-płacowa Telewizji Polskiej S.A. i sfera zawierania umów cywilno-prawnych z pracownikami i współpracownikami dotknięta była licznymi i, niestety, także istotnymi z finansowego punktu widzenia nieprawidłowościami. Co więcej, Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że zaszły wszelkie podstawy do stwierdzenia, że w politycy kadrowo-płacowej i sferze zawierania umów zaistniały przypadki okoliczności wskazujące na działanie w sytuacji konfliktu interesów, a w niektórych przypadkach: skrajne zdarzenia wskazujące na występowanie relacji mogących prowadzić do występowania zjawisk korupcjogennych - mówił. 

Autorka/Autor:js//mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości

Mamy do czynienia z istnym podziemiem wizowym, a siedzibą tego gangu było Ministerstwo Spraw Zagranicznych - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 Aleksandra Leo z Polski 2050-Trzeciej Drogi, która jest członkinią komisji śledczej badającej aferę wizową. - Trzeba wyjaśnić wszystkie rzeczy i dobrze, że ta komisja śledcza powstała - mówił Michał Wójcik z Suwerennej Polski. Został też zapytany o ocenę wystąpienia Radosława Sikorskiego na forum ONZ.

"Nie było złe", ale nie ma czego "gratulować". Wójcik komentuje wystąpienie Sikorskiego

"Nie było złe", ale nie ma czego "gratulować". Wójcik komentuje wystąpienie Sikorskiego

Źródło:
TVN24

Na uniwersytecie w Mediolanie 398 studentów medycyny spośród 408 nie zdało egzaminu z mikrobiologii. Sprawdzianu nie zaliczył studentom znany włoski wirusolog, profesor Roberto Burioni. Jak przyznał, ponad 40 procent studentów nie potrafiło nawet zdiagnozować grypy.

"Rzeź" na uniwersytecie. Egzamin zaliczyło tylko 10 z 408 studentów

"Rzeź" na uniwersytecie. Egzamin zaliczyło tylko 10 z 408 studentów

Źródło:
PAP, La Nazione

Prezydent USA Joe Biden odbył w środę rutynowe badania lekarskie w szpitalu wojskowym Walter Reed w stanie Maryland. - Wszystko jest w porządku - przekazał dziennikarzom po badaniach. Zapytany, czy jest coś, czym Amerykanie powinni się niepokoić, Biden zażartował na temat swojego wieku. - No cóż, lekarze uważają, że wyglądam za młodo - powiedział.

Joe Biden po badaniach lekarskich. "Uważają, że wyglądam za młodo"

Joe Biden po badaniach lekarskich. "Uważają, że wyglądam za młodo"

Źródło:
Reuters, PAP

Zabieranie go stamtąd wywołałoby kolejną wojnę, przez kolejne miesiące zajmowalibyśmy się tylko tym, zamiast naprawieniem państwa, to nie jest nam do niczego potrzebne - powiedział w "Faktach po Faktach" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski o pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej.

"Jestem przeciwnikiem, żeby ten pomnik zniknął z placu"

"Jestem przeciwnikiem, żeby ten pomnik zniknął z placu"

Źródło:
TVN24, tvnwarszawa.pl

Ruszają rządowe prace nad tak zwanym kasowym PIT, czyli rozwiązaniem, które zakłada, że firmy mają obowiązek zapłacić podatek dochodowy dopiero po faktycznym otrzymaniu środków z faktury. - Około 80 procent małych przedsiębiorców będzie mogło z tego rozwiązania skorzystać - tłumaczył w TVN24 BiS minister Maciej Berek.

Rewolucja dla firm. "80 procent małych przedsiębiorców będzie mogło skorzystać"

Rewolucja dla firm. "80 procent małych przedsiębiorców będzie mogło skorzystać"

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Na jutro zwołałem szczyt rolniczy w Warszawie - poinformował w środę premier Donald Tusk. Jak przekazał szef rządu, "na tym spotkaniu z przedstawicielami protestujących będziemy szukali z dobrą wolą rozwiązania problemu". Tusk mówił także, że rząd rozmawia ze stroną ukraińską "o czasowym zamknięciu granicy i zamknięciu wymiany handlowej", jednak byłoby to rozwiązanie tymczasowe i "bolesne" dla obu stron. Do tej kwestii odniósł się w mediach społecznościowych ukraiński wicepremier Ołeksandr Kubrakow.

Tusk o rozwiązaniu "bolesnym" dla obu stron. Jest odpowiedź

Tusk o rozwiązaniu "bolesnym" dla obu stron. Jest odpowiedź

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Jedna osoba nie żyje, a dwie zaginęły po wypadku łodzi na wodach francuskich kanału La Manche. Tylko w środę uratowano tam 180 osób.

Akcja ratunkowa na kanale La Manche

Akcja ratunkowa na kanale La Manche

Źródło:
BBC, Sky News

Richard Lewis, amerykański komik i aktor, gwiazda serialu "Pohamuj entuzjazm", zmarł w wieku 76 lat.

Zmarł Richard Lewis, gwiazda amerykańskiej komedii

Zmarł Richard Lewis, gwiazda amerykańskiej komedii

Źródło:
The Guardian

Poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki był na przejściu granicznym, gdzie przekonywał, że zboże z Ukrainy nie przejeżdża przez nasz kraj tranzytem, a trafia na polskie półki sklepowe i do "różnych firm". Razem z innymi parlamentarzystami sugerował, że transportowana kukurydza jest przewożona razem z cementem. Parlamentarzyści nie pokazali jednak żadnych dowodów na potwierdzenie swoich tez. O publikowane przez Mateckiego nagrania zapytaliśmy między innymi Krajową Administrację Skarbową. "Nie wystąpiły przypadki, aby towary objęte zakazem zostały dopuszczone do obrotu na terytorium kraju" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Dariusz Matecki i niezidentyfikowane wagony. Jest odpowiedź Krajowej Administracji Skarbowej

Dariusz Matecki i niezidentyfikowane wagony. Jest odpowiedź Krajowej Administracji Skarbowej

Źródło:
tvn24.pl, Konkret24

Niemiecki "Spiegel" ocenił, że w obliczu przechodzenia Ukrainy do defensywy Niemcy i Francja powinny wykazać się przywództwem, a zamiast tego Olaf Scholz i Emmanuel Macron rywalizują ze sobą. "To epokowa porażka, za którą odpowiedzialni są przede wszystkim dwaj mężczyźni" - ocenił internetowy portal tygodnika.

"Spiegel" krytykuje Scholza i Macrona. "Epokowa porażka, za którą odpowiedzialni są przede wszystkim dwaj mężczyźni"

"Spiegel" krytykuje Scholza i Macrona. "Epokowa porażka, za którą odpowiedzialni są przede wszystkim dwaj mężczyźni"

Źródło:
PAP

Mitch McConnell ogłosił, że zrezygnuje z funkcji lidera mniejszości republikańskiej w Senacie USA. - Nikt nie może pokonać czasu, a ja nie jestem już młodym mężczyzną. Przyszedł czas na kolejne pokolenie przywódców - powiedział.

"Nikt nie może pokonać czasu". Lider republikanów w Senacie USA zrezygnuje

"Nikt nie może pokonać czasu". Lider republikanów w Senacie USA zrezygnuje

Źródło:
Reuters

W Ostródzie policja odnalazła zwłoki małżeństwa - 49-letniej kobiety i 57-letniego mężczyzny. Mieli rany kłute i rany cięte wykonane ostrym narzędziem. - Badamy hipotezy, nie wykluczamy udziału osób trzecich w tym zdarzeniu - przekazał w rozmowie z TVN24 podkomisarz Michał Przybyłek, oficer prasowy komendanta ostródzkiej policji. Dodał, że policja próbuje nawiązać kontakt z córką małżeństwa.

Zwłoki małżeństwa w Ostródzie. "Nie wykluczamy udziału osób trzecich"

Zwłoki małżeństwa w Ostródzie. "Nie wykluczamy udziału osób trzecich"

Źródło:
TVN24

Deputowani z separatystycznego Naddniestrza, leżącego w granicach Mołdawii, zwrócili się do Rosji o podjęcie kroków w celu "obrony" tego regionu. Prezydent Mołdawii Maia Sandu podkreśliła, że chce "pokojowego rozwiązania konfliktu" i że celem działań rządu jest ponowna gospodarcza integracja kraju. - Państwa bałtyckie, Mołdawia i państwa bałkańskie, wszędzie tam, gdzie był obecny Związek Radziecki, są zagrożone - podkreślił w komentarzu do tej sytuacji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Separatyści w Naddniestrzu proszą Rosję o "ochronę"

Separatyści w Naddniestrzu proszą Rosję o "ochronę"

Aktualizacja:
Źródło:
PAP, NewsMaker, Reuters

W aplikacji Coinbase, która służy do handlu kryptowalutami, w tym bitcoinem, wystąpiły błędy powodujące, że część użytkowników widziała w środę zerowe saldo - informuje CNBC. "Nasz zespół bada sprawę. Wasze aktywa są bezpieczne" - skomentowali przedstawiciele platformy. Sytuacja wydarzyła się w dniu, w którym kurs bitcoina przekroczył po raz pierwszy od ponad dwóch lat poziom 60 tysięcy dolarów.

Klienci zobaczyli zero na kontach. Firma zabiera głos

Klienci zobaczyli zero na kontach. Firma zabiera głos

Źródło:
tvn24.pl

Nieprawdy, które przed komisją podawała prokurator Edyta Dudzińska, są bardzo łatwo weryfikowalne przez system informatyczny prokuratury - mówiła w TVN24 prokurator Ewa Wrzosek, która sama też zeznawała w środę przed sejmową komisją do spraw wyborów kopertowych. Powiedziała, że cieszy się na ewentualną możliwość konfrontacji z Dudzińską zapowiedzianą przez przewodniczącego komisji.

"Jestem zdumiona skalą nieprawd". Wrzosek odpowiada na zeznania prokurator Dudzińskiej

"Jestem zdumiona skalą nieprawd". Wrzosek odpowiada na zeznania prokurator Dudzińskiej

Źródło:
TVN24

Przewodniczący komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych Dariusz Joński został wyłączony z przesłuchania prokurator Edyty Dudzińskiej. Wniosek w tej sprawie złożyła sama Dudzińska, która tuż przed rozpoczęciem zeznań oskarżyła Jońskiego o wygłoszenie nieprawdziwych stwierdzeń w jednym z wywiadów. Dudzińska w kwietniu 2020 roku umorzyła postępowanie w sprawie wyborów kopertowych zaledwie trzy godziny po tym, jak wszczęła je prokurator Ewa Wrzosek. Po środowym przesłuchaniu Joński zapowiedział, że złoży wniosek o przeprowadzenie konfrontacji między Wrzosek a Dudzińską.

Wniosek o konfrontację prokuratorek. Dudzińska zeznawała przed komisją w sprawie wyborów kopertowych

Wniosek o konfrontację prokuratorek. Dudzińska zeznawała przed komisją w sprawie wyborów kopertowych

Aktualizacja:
Źródło:
TVN24

Nie żyje Thomas Kingston, małżonek Lady Gabrielli Kingston, członkini brytyjskiej rodziny królewskiej. Zmarł w niedzielę, w wieku 45 lat. "Jego śmierć jest wielkim szokiem dla całej rodziny" - przekazał Pałac Buckingham w wydanym we wtorek oświadczeniu. Król Karol III i królowa Kamila złożyli kondolencje najbliższym.

Rodzina królewska w żałobie. Oświadczenie Pałacu Buckingham

Rodzina królewska w żałobie. Oświadczenie Pałacu Buckingham

Źródło:
BBC, Sky News, TVN24.pl

Podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Pradze doszło do nietypowej sytuacji. Premier Donald Tusk zwrócił się do szefa słowackiego rządu z uwagą do jego wystąpienia, ale mikrofon nie zarejestrował tych słów. Reporter TVN24 zapytał Tuska, co powiedział do Roberta Fico.

Wyłączony mikrofon na szczycie. Co Tusk powiedział słowackiemu premierowi?

Wyłączony mikrofon na szczycie. Co Tusk powiedział słowackiemu premierowi?

Źródło:
tvn24.pl
"Przykro mi, nie ma już dla was świata"
 

"Przykro mi, nie ma już dla was świata"  

Źródło:
tvn24.pl
Premium
Z rozpaczy tracą pamięć albo chcą zniknąć. Piszą SMS do mamy: "Niehce mi się rzyć" 

Z rozpaczy tracą pamięć albo chcą zniknąć. Piszą SMS do mamy: "Niehce mi się rzyć" 

Źródło:
tvn24.pl
Premium

"Z przykrością muszę zrobić przerwę i wstrzymać moje występy" - napisała w mediach społecznościowych Adele, informując o przełożeniu dziesięciu nadchodzących koncertów, które miały odbyć się w marcu w Las Vegas. Powodem jest stan zdrowia artystki, który "niestety odbija się na jej głosie".  

Adele zawiesza występy. Chodzi o stan zdrowia 

Adele zawiesza występy. Chodzi o stan zdrowia 

Źródło:
CNN, BBC, TVN24.pl

Marcowa waloryzacja obejmie nie tylko emerytury i renty. Zwiększone zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Przykładowo, dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z 294,39 złotych do 330,07 złotych.

Podwyżki dla emerytów i rencistów. Tyle wyniosą świadczenia od marca

Podwyżki dla emerytów i rencistów. Tyle wyniosą świadczenia od marca

Źródło:
PAP

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku stanął Radosław Gac, były trener w Zespole Wychowania i Kształcenia w Stężycy, sygnalista i bohater reportażu tvn24.pl o nieprawidłowościach w placówce. Gac stanął po stronie młodych piłkarzy, którzy skarżyli się na mobbing ze strony innego trenera - Michała C. Po publikacji sprawą zajęła się prokuratura, która uznała, że C. faktycznie dopuścił się przestępstwa i skierowała akt oskarżenia do sądu. Równolegle proces sygnaliście (i jeszcze jednemu trenerowi) wytoczyła gmina, która twierdzi, że ich wypowiedzi zaszkodziły szkole i mogły wystraszyć sponsorów.

Wsparł poniżanych uczniów, został pozwany przez gminę. Sąd namawia na ugodę

Wsparł poniżanych uczniów, został pozwany przez gminę. Sąd namawia na ugodę

Źródło:
tvn24.pl

Bez stworzenia dobrego, bezpiecznego świata, który odpowie na wyzwanie, jakie stoi dzisiaj przed młodzieżą XXI wieku, dobre funkcjonowanie naszego kraju stoi pod znakiem zapytania - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka. W środę uczestniczyła w konferencji "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania". Pojawili się na niej też między innymi ministra rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, a także ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Nowacka o "kryzysie globalnym" i "zgubionych ośmiu ostatnich latach". Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Nowacka o "kryzysie globalnym" i "zgubionych ośmiu ostatnich latach". Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Źródło:
PAP, TVN24

Dziś premiera jednego z nowych wiosennych programów telewizji TVN. Do wygrania nawet pół miliona złotych. "The Traitors. Zdrajcy" w środę, 28 lutego, o godz. 21.35 na antenie TVN i w Playerze.  

Krańcowe emocje i pół miliona złotych do wygrania

Krańcowe emocje i pół miliona złotych do wygrania

Źródło:
TVN, Variety"