Jak będzie wyglądał przyszły rok szkolny. Nowe rządowe wytyczne przesłane do szkół

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek o przygotowaniach szkół do stacjonarnej nauki od września
Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek o przygotowaniach szkół do stacjonarnej nauki od wrześniaTVN24
wideo 2/3
TVN24Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek o przygotowaniach szkół do stacjonarnej nauki od września

Ministerstwa edukacji i nauki oraz zdrowia, wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, przygotowały wytyczne dla szkół. Mają sprawić, by w nowym roku szkolnym, w warunkach trwającej epidemii, dzieci i młodzież mogły uczyć się stacjonarnie w bezpiecznych warunkach. Szkołom został niecały miesiąc, by dostosować się do rządowych wytycznych.

1 września nauka w szkołach i przedszkolach ma rozpocząć się stacjonarnie. Takie zapewnienia składają przedstawiciele władz. W miniony piątek minister zdrowia Adam Niedzielski informował: - Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że wracamy normalnie do szkoły. Nie wydaje się, by do końca sierpnia tak przyspieszyły zakażenia, byśmy musieli zmieniać tę decyzję.

Tego samego dnia wiceminister edukacji Marzena Machałek zapowiedziała, że w poniedziałek poznamy nowe wytyczne sanitarne dla szkół, a w ramach współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych zostaną zakupione środki bezpieczeństwa za co najmniej 100 milionów złotych. W poniedziałek, 2 sierpnia po południu wytyczne opracowane przez MEiN we współpracy z resortem zdrowia i GIS zostały opublikowane w sieci.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Wytyczne, żeby było bezpiecznie

Wytyczne powstały, by - jak przekonują ich autorzy - zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. W dokumencie dodatkowo podkreślono, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

Pandemia i problemy psychiczne
Pandemia i problemy psychiczneTVN24

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Zalecenia szczegółowe dotyczą: organizacji zajęć,  higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. [CAŁY DOKUMENT]

Jak myć ręce i zdejmować maseczki

W wytycznych znalazły się także odnośniki do: instrukcji mycia rąk, dezynfekcji, prawidłowego zdejmowania maseczki i rękawiczek, a także wykazu produktów biobójczych oraz zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Autorzy wytycznych rekomendują, o ile to możliwe, "ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga)".

Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. "Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem" - czytamy w zaleceniach.

Maseczki mają zapewnić rodzice

Co z maseczkami? W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej. W dokumencie czytamy też: "Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu".

Tak jak było to w minionym roku szkolnym: "Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu)".

Niedzielski: wariant delta staje się wariantem dominującym w Polsce
Niedzielski: wariant delta staje się wariantem dominującym w Polsce

Jak będą wyglądać lekcje?

W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, autorzy wytycznych rekomendują m.in.:

- zachowanie co najmniej 1,5 m odległości odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, chyba że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,

- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

- przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,

- w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,

- w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

Poza tym, jak w minionym roku szkolnym, zalecane jest częste mycie rąk, dezynfekowanie powierzchni, usunięcie dywanów.

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości