NIK w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej: uzupełniamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Autor:
akw//rzw
Źródło:
tvn24.pl
Na co idą pieniądze Polskiej Fundacji Narodowej?
Na co idą pieniądze Polskiej Fundacji Narodowej?TVN24
wideo 2/2
TVN24Na co idą pieniądze Polskiej Fundacji Narodowej?

Trwają prace nad uzupełnieniem treści zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd Polskiej Fundacji Narodowej – przekazał wydział prasowy Najwyższej Izby Kontroli. To w nawiązaniu do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację dziennikarzowi Janowi Kunertowi w sprawie o jawność umów zawartych przez PFN.

Polska Fundacja Narodowa przegrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej jawności umów, które zawarła. Skargę do sądu złożył dziennikarz Jan Kunert. Wyrok oznacza, że PFN podlega takim samym zasadom jak inne instytucje publiczne w kwestii jawności funkcjonowania.

CZYTAJ WIĘCEJ: Polska Fundacja Narodowa przegrała z dziennikarzem w NSA. Obowiązuje ją jawność

Wydział prasowy Najwyższej Izby Kontroli oświadczył w czwartek, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący charakteru prawnego umów zawieranych przez Polską Fundację Narodową potwierdza argumenty izby. "Trwają prace nad uzupełnieniem treści zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd PFN" – poinformował.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

NIK zawiadomił prokuraturę w sprawie utrudniania przeprowadzenia kontroli

O tym, że Najwyższa Izba Kontroli zawiadomiła prokuraturę w sprawie niepoddania się kontroli przez Polską Fundację Narodową, informowano w kwietniu.

CZYTAJ WIĘCEJ: Polska Fundacja Narodowa nie godzi się na kontrolę NIK. Izba zawiadamia prokuraturę

Kontrola NIK rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku. Podano wtedy, że "pomimo upływu kolejnych wyznaczanych terminów Zarząd Fundacji nie zapewnił kontrolerom Izby dostępu do dokumentów umożliwiających przeprowadzenie czynności kontrolnych w założonym zakresie".

Wskazano, że chodzi o przestępstwo wskazane w artykule 98 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli:

Kto osobie uprawnionej do kontroli, o której mowa w niniejszej ustawie, lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności przez nieprzedstawienie do kontroli dokumentów lub materiałów, nie informuje bądź niezgodnie z prawdą informuje o wykonaniu wniosków pokontrolnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

ZOBACZ WIĘCEJ: Na co idą publiczne pieniądze i po co nam PFN

PFN uważa, że jest podmiotem, który nie może być kontrolowany przez NIK

PFN w odpowiedzi przesłanej redakcji TVN24 oświadczyła wtedy, że "działalność PFN nie podlega kontroli Najwyższej Izby Kontroli w oparciu o przesłankę z art. 203 ust 3 Konstytucji RP uściśloną w art. 2 ust 3 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli albowiem nie dysponuje w działalności majątkiem lub środkami państwowymi lub komunalnymi, co potwierdzają opinie prawne przedstawione NIK".

Polska Fundacja Narodowa została założona pod koniec 2016 roku przez firmy PGE, ENEA, ENERGA, TAURON, KGHM Polska Miedź, PZU, PKN ORLEN, Grupę LOTOS, PGNiG, Grupę Azoty, Totalizator Sportowy, PWPW, GPW, PHN, PGZ, PKO BP i PKP.

Autor:akw//rzw

Źródło: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości