TVN24 | Polska

Nauczycielka zdjęła krzyż ze ściany. Sąd Najwyższy odrzucił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego

TVN24 | Polska

Autor:
js,
karol
Źródło:
PAP
Nauczycielka ściągnęła krzyż ze ściany. Oskarżyła szkołę o dyskryminacjęM. Skrobotowicz/ K. Połosak | TVN24 Wrocław
wideo 2/2
M. Skrobotowicz/ K. Połosak | TVN24 WrocławNauczycielka ściągnęła krzyż ze ściany. Oskarżyła szkołę o dyskryminację (wideo z 2017 roku)

Sąd Najwyższy odrzucił we wtorek skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wyroku w sprawie dyskryminacji nauczycielki z Krapkowic (woj. opolskie). Spór kobiety z dyrekcją szkoły rozpoczął się po zdjęciu przez nią krzyża ze ściany w pokoju nauczycielskim. Wyrok zasądzał odszkodowanie i przeprosiny.

Sprawa toczyła się przed sądem pracy z powództwa nauczycielki przeciwko zespołowi szkół w Krapkowicach. Grażyna J. poczuła się dyskryminowana ze względu na swe poglądy i skierowała sprawę do sądu po tym, gdy w 2014 roku zdjęła krzyż, wiszący w pokoju nauczycielskim. Jak wskazywała, z powodu jej bezwyznaniowości była mobbingowana między innymi przez kierownictwo szkoły. W szkole z powodu zdjęcia krzyża odbyły się rada pedagogiczna i referendum, w którym 90 procent nauczycieli opowiedziało się za przywróceniem krzyża na ścianę.

Zdjęcie krzyża to "rodzaj prowokacji"

We wrześniu 2016 roku Sąd Okręgowy w Opolu orzekł, że nauczycielka była dyskryminowana i przyznał jej 5 tysięcy złotych odszkodowania oraz nakazał opublikowanie przeprosin przez dyrekcję szkoły w lokalnych mediach. W styczniu 2017 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał ten wyrok i został on już wykonany.

W czerwcu 2017 roku prokurator regionalny we Wrocławiu informował, że skierował do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego. "W ocenie prokuratora przełożona nie dyskryminowała nauczycielki. Jeśli spotkały ją przykrości czy wyrazy oburzenia, to ze strony kolegów z pracy. Ta pani zeznała na procesie, że zdjęła krzyż, by przeprowadzić eksperyment socjologiczny, czyli był to rodzaj prowokacji" - informowała prokuratura.

Ksiądz powiesił, nauczycielka zdjęła. Spór o krzyż w szkole (wideo z 2014 roku)tvn24

W listopadzie 2018 roku kasacja została oddalona przez Sąd Najwyższy. "Zachowanie pracodawcy, które wyrażało się w stworzeniu wobec pracownicy atmosfery wrogości, narażeniu na ataki i obrazę, a także próbę ostracyzmu ze strony innych pracowników, jak również uczniów szkoły, a ponadto brak przeciwdziałania takim atakom oraz w szczególności przez brak podjęcia jakiejkolwiek próby uspokojenia atmosfery i wygaszenia emocji, w celu załagodzenia sytuacji, stanowiło przejaw dyskryminacji pracownika w formie molestowania ze względu na wyznawany przez niego światopogląd" - ocenił wtedy SN.

Informował, że "przedmiotem sprawy nie była kwestia dopuszczalności powieszenia krzyża w pokoju nauczycielskim w szkole publicznej, ani kwestia prawa osób wierzących do manifestowania swojej religii". "Uwaga SN skupiała się jedynie na ocenie zachowania dyrekcji pozwanej szkoły, jako pracodawcy powódki" - dodawał wówczas SN.

Prokurator Generalny składa skargę nadzwyczajną

W lutym 2020 roku przekazano, że w tej sprawie do Sądu Najwyższego trafiła skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego. "Sąd niewystarczająco wyjaśnił, na czym polegała w rozpoznawanej sprawie dyskryminacja powódki ze względu na jej światopogląd i związane z tym molestowanie oraz nie wskazał adekwatnego związku między światopoglądem powódki a działaniami, które mogły nosić znamiona jej dyskryminacji w zatrudnieniu" - zaznaczała wtedy Prokuratura Krajowa.

Sąd Najwyższy odrzucił skargę nadzwyczajną

We wtorek skargą zajęła się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN pod przewodnictwem prezes Joanny Lemańskiej. "Sąd Najwyższy stwierdził, że sformułowane przez Prokuratora Generalnego w skardze nadzwyczajnej zarzuty były tożsame z zarzutami podnoszonymi uprzednio we wniesionej przez Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu skardze kasacyjnej, która została oddalona przez Sąd Najwyższy" - poinformowano w komunikacie. Dodano, że zgodnie z ustawą o SN "skargi nadzwyczajnej nie można oprzeć na zarzutach, które były przedmiotem rozpoznawania skargi kasacyjnej lub kasacji przyjętej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy".

"Uznając na gruncie rozstrzyganej sprawy, że zarówno zarzuty skargi nadzwyczajnej wniesionej przez PG, jak i uprzednio rozpoznanej przez SN skargi kasacyjnej prokuratora regionalnego we Wrocławiu są tożsame i opierają się na zarzucie błędnej wykładni przepisów Kodeksu pracy dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu, postanowiono o odrzuceniu skargi nadzwyczajnej" - poinformował SN.

Dodał, że "niedopuszczalne jest formułowanie zarzutów skargi nadzwyczajnej w sposób zmierzający do wymuszenia kolejnej kontroli orzeczenia, którego prawidłowość w zakresie podnoszonych w skardze uchybień była już wcześniej weryfikowana przez Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym".

Autor:js, karol

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24