Matury całkiem nieźle. Zdało 80 procent

TVN 24Matury zdało 80 proc

Świadectwo dojrzałości uzyskało 80 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 97 proc. maturzystów, z matematyki - 85 proc., a z najczęsciej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 91 proc.

Osoby, które nie zdały egzaminu z jednego z obowiązkowych przedmiotów mogą przystąpić do poprawki w sierpniu. Prawo do poprawki ma 13 proc. tegorocznych maturzystów.

Ponad 300 tysięcy

Wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, przeprowadzonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, przedstawiono w czwartek na konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Abiturienci świadectwa maturalne otrzymają w piątek. Do egzaminu maturalnego w maju tego roku przystąpiło ponad 342 tys. zdających, w tym 330 tys. stanowili tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, pozostałe osoby to absolwenci z lat ubiegłych, którzy albo wcześniej nie zdali matury, albo chcieli poprawić uzyskane wyniki.

Trzy kroki

Maturzyści musieli przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Chętni mogli je również zdawać na poziomie rozszerzonym. Maturzyści mogli też wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych; zdawali je na na wybranym poziomie - podstawowym lub rozszerzonym. Abiturienci musieli zdać także dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia.

Rozumowanie, wnioskowanie

Jak zwrócił uwagę p.o. dyrektor CKE Artur Gałęski, w zadaniach kładziony był spory nacisk na sprawdzenie takich umiejętności jak rozumowanie, czy wnioskowanie w oparciu o doświadczenie. - Wiemy, że do 2014 r. maturzyści będą uczeni według starej podstawy programowej, niemniej jednak już teraz chcemy by takie umiejętności były mocnym akcentem jeśli chodzi o funkcjonowanie naszych szkół - powiedział Artur Gałęski.

Najlepsi z Liceów Ogólnokształcących

Matury najlepiej zdawali abiturienci z liceów ogólnokształcących - egzaminy zdało tam 89 proc. przystępujących do nich osób. Wyraźnie słabiej poszło uczniom techników - sukces odniosło tam 70 proc. uczniów, a także liceów profilowanych - tam maturę zdało 57 proc. Najgorzej zaś maturę zdawali abiturienci z liceów i techników uzupełniających - sukces w tych typach szkół odniosło odpowiednio 27 proc. i 22 proc.

Język polski, matematyka

Z danych przedstawionych w czwartek wynika, że z egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 97 proc. maturzystów; średni uzyskany przez nich wynik to 54 proc. punktów. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym zdało 85 proc. maturzystów; średni wynik to 56 proc. punktów.

Dominował język angielski

Egzamin z języka angielskiego, najchętniej wybieranego przez maturzystów języka obcego, na poziomie podstawowym zdało 91 proc. przystępujących do tego przedmiotu. Ich średni wynik to 68 proc. pkt. Egzamin z niemieckiego zdało 96 proc. maturzystów, średni wynik to 63 proc. pkt. Egzamin z rosyjskiego zdało 89 proc. (średni wynik - 59 proc. pkt.), z francuskiego - zdało 95 proc. (średni wynik - 73 proc. pkt.), z hiszpańskiego - zdało 99 proc. (średni wynik - 80 proc. pkt.), a włoskiego - zdało 96 proc. (średni wynik - 81 proc. pkt.).

Bardzo popularna geografia

Średni wynik egzaminu z geografii na poziomie podstawowym (najczęściej wybieranego przedmiotu z grupy do wyboru) to 49 punktów, na poziomie rozszerzonym - 53, z biologii: na poziomie podstawowym - 37, na rozszerzonym - 55; z wiedzy o społeczeństwie: na podstawowym - 41, na rozszerzonym - 38. Z kolei średnie wyniki z chemii to: poziom podstawowy 51, poziom rozszerzony - 53; z historii: poziom podstawowy - 54, poziom rozszerzony - 51; z fizyki i astronomii: poziom podstawowy - 35, poziom rozszerzony - 41; z informatyki: poziom podstawowy - 38, poziom rozszerzony - 56.

Obowiązkowe języki narodowe

Absolwenci szkół i klas dla mniejszości narodowych musieli obowiązkowo dodatkowo zdawać także egzaminy pisemne i ustne z języków narodowych. Jak podała CKE, egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z białoruskiego i litewskiego zdało 100 proc. maturzystów, a z ukraińskiego 99 proc.. Uzyskane przez nich średnie wyniki to odpowiednio: 64 proc. punktów, 65 proc. i 71 proc. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu, CKE poda w połowie września.

Autor: mn//bgr/k / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24

Pozostałe wiadomości