TVN24 | Polska

"Konieczne jest przyjęcie pilnych korekt". Lekarski samorząd apeluje o zmiany w strategii

TVN24 | Polska

Autor:
ads/kg
Źródło:
PAP
9 listopada. Nowe przypadki zakażenia koronawirusem
9 listopada. Nowe przypadki zakażenia koronawirusemTVN24
wideo 2/19
TVN249 listopada. Nowe przypadki zakażenia koronawirusem

Naczelna Rada Lekarska twierdzi, że "konieczne jest przyjęcie pilnych korekt w strategii walki z koronawirusem". W przyjętym stanowisku lekarski samorząd zaproponował szereg zmian.

Naczelna Rada Lekarska przyjęła 6 listopada stanowisko, w którym zaproponowała zmiany w strategii walki z koronawirusem.

"Obserwując z niepokojem trudną sytuację, (…) wzrastającą liczbę zakażeń wirusem SARS CoV-2 i przypadków COVID-19, pogłębiające się problemy systemu ochrony zdrowia Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że konieczne jest przyjęcie pilnych korekt w strategii walki z zakażeniami i ich następstwami" - wskazano w stanowisku.

CZYTAJ CAŁE STANOWISKO NRL

Więcej punktów wymazów, szybkie testy dla szpitali

Proponowane zmiany obejmują zwiększenie dostępu do diagnostyki molekularnej przez wsparcie i ułatwienie procedur rejestracji dodatkowych punktów pobrań wymazów i szerokie rozpowszechnienie i objęcie finansowaniem NFZ szybkich testów antygenowych, między innymi dla szpitali.

NRL chce wprowadzenia pilnych zmian w systemach informatycznych służących gromadzeniu danych o zakażonych wirusem SARS-CoV-2 tak, by uwzględniały nowe metody diagnostyczne, co usprawniłoby kontakt z osobami z pozytywnym wynikiem badania.

Samorząd lekarski upomina się o przywrócenie testowania osób kończących kwarantannę, która obecnie trwa 10 dni, czyli - jak podnosi NRL - krócej niż okres wylęgania wirusa, albo o wydłużenie kwarantanny do 14 dni.

NRL: potrzeba więcej miejsc w szpitalach, ale nie można ograniczać opieki dla osób niezakażonych

Postulaty samorządu lekarskiego obejmują też zwiększenie bazy miejsc szpitalnych dla pacjentów z przypadkami COVID-19 bez dalszego ograniczania dostępu do opieki dla pacjentów niezakażonych.

Proponowana korekta strategii przewiduje również między innymi rozbudowę bazy izolatoriów, wsparcie transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego i zapewnienie na poziomie centralnym ciągłości dostaw tlenu dla szpitali w całym kraju.

NRL dostrzega konieczność wzmocnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miastach i w gminach przez zwiększenie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rada postuluje ponadto zmiany w obszarze finansowania świadczeń zdrowotnych związanych z przypadkami COVID-19, wsparcie dla sektora medycyny ambulatoryjnej, wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzenie jednolitego sposobu zbierania danych do monitorowania pandemii oraz zwiększenie nacisku na działania prospołeczne.

NRL opowiada się też za zwiększeniem pojemności kostnic szpitalnych na przykład przez wprowadzenie chłodni kontenerowych i uporządkowanie zasad pochówku pacjentów z COVID-19, gdy rodzina jest w izolacji lub na kwarantannie, oraz zapewnienie obsługi kostnic kontenerowych.

NRL: tworzenie prawa musi odbywać się we współpracy ze środowiskiem medycznym

Samorząd lekarski zadeklarował w stanowisku pomoc przy opracowywaniu zmian strategii walki z epidemią.

NRL akcentuje w nim, że tworzenie aktów prawnych musi odbywać się we współpracy ze środowiskiem medycznym.

Autor:ads/kg

Źródło: PAP

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości