Kto jest zwolniony z obowiązku odbywania kwarantanny? Zmiany w rozporządzeniu

TVN24 | Polska

Autor:
ads,
kb/kab
Źródło:
TVN24
Niedzielski: chcemy wprowadzić możliwość pracy zdalnej na kwarantannie
wideo 2/35
Niedzielski: chcemy wprowadzić możliwość pracy zdalnej na kwarantannie

Od 24 października tylko osoby z bezpośredniego kontaktu z zakażonym muszą przebywać w kwarantannie. "Sytuacja taka dotyczy na przykład rodziców dzieci, które przebywają na kwarantannie domowej ze względu na kontakt z zakażonym lub chorym uczniem w środowisku szkolnym, a sami kontaktu z zakażonym lub chorym uczniem nie mieli" - czytamy w rozporządzaniu. Zmiany dotyczą także zwolnienia z kwarantanny osoby, "która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2".

23 października 2020 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie premiera z tego samego dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zmiany objęły także kwarantannę. Obowiązują od 24 października.

Kwarantanna u osób, u których nie występują objawy kliniczne COVID-19, trwa 10 dni i kończy się automatycznie. Od 2 września osoby przebywające na kwarantannie, które nie mają objawów zakażenia koronawirusem, nie są już poddawane testom.

Zmiany dotyczące kwarantanny

Do tej pory kwarantanną byli obejmowani również domownicy osób, które miały kontakt z zakażoną osobą. Zgodnie z rozporządzeniem od 24 października nastąpiła zmiana tego obowiązku.

"W przypadku osób, które są obecnie poddawane kwarantannie, nie ze względu na kontakt z osobą chorą lub zakażoną (tzn. nie miały styczności ze źródłem wirusa SARS-CoV-2), ale jedynie ze względu na wspólne zamieszkiwanie z osobami zdrowymi, które zostały poddane kwarantannie (ze względu na taką styczność), możliwe jest ograniczenie się do nadzoru epidemiologicznego nad tymi osobami bez obejmowania ich kwarantanną" - czytamy w uzasadnieniu dołączonym do rozporządzenia.

Jak wyjaśniono, "sytuacja taka dotyczy np.: rodziców dzieci, które przebywają na kwarantannie domowej ze względu na kontakt z zakażonym lub chorym uczniem w środowisku szkolnym, a sami kontaktu z zakażonym lub chorym uczniem nie mieli".

W uzasadnieniu podkreślono, że "w przypadku pojawienia się u przebywającego na kwarantannie ucznia objawów chorobowych – podlega on badaniu w kierunku SARS-CoV-2 i w przypadku uzyskania wyniku dodatniego kwarantanna ucznia ulega przekształceniu w izolację, a rodzice i inni zamieszkujący wspólnie członkowie rodziny są obejmowani kwarantanną".

W celu zachowania spójności systemowej w zakresie zasad stosowania kwarantanny - czytamy w rozporządzeniu - "należałoby równocześnie odstąpić od stosowania kwarantanny wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobami objętymi kwarantanną ze względu na przekroczenie granicy państwa".

Zgodnie z poprzednimi przepisami osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazywały objawów chorobowych, podlegały obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowiły organy inspekcji sanitarnej.

Rozporządzenie z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kto jeszcze zwolniony z kwarantanny?

Kolejna zmiana, która dotyczy kwarantanny to zwolnienie z niej osoby, "która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2".

"Mając na względzie niskie prawdopodobieństwo, że osoby, które były chore na chorobę COVID-19 i wyzdrowiały, ponownie zachorują na tę chorobę, projekt przewiduje, że obowiązku odbycia kwarantanny, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2" - argumentują autorzy rozporządzenia.

Autor:ads, kb/kab

Źródło: TVN24

Tagi:
Raporty: