TVN24 | Polska

Jak głosowano w sprawie koncesji dla TVN24. "Będziemy dalej próbować"

TVN24 | Polska

Aktualizacja:
Autor:
akw//now
Źródło:
TVN24
Rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: na dzisiejszym posiedzeniu odbyły się dwa głosowania
Rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: na dzisiejszym posiedzeniu odbyły się dwa głosowaniaTVN24
wideo 2/23
TVN24Rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: na dzisiejszym posiedzeniu odbyły się dwa głosowania

W sprawie koncesji dla TVN24 odbyły się w czwartek dwa głosowania - powiedziała rzecznik KRRIT Teresa Brykczyńska. - Nie ma do tej pory rozstrzygnięć - dodała. Do upłynięcia obecnej koncesji na nadawanie TVN24 pozostało 65 dni. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmuje się wnioskiem o jej przedłużenie od 17 miesięcy. - Będziemy dalej próbować. Krajowa Rada musi podjąć decyzję - komentował szef KRRiT Witold Kołodziejski.

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Koncesja wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku.

Raport tvn24.pl: PROJEKT USTAWY ANTY-TVN A KONCESJA DLA TVN24 I TVN

KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. 

>> Oświadczenie zarządu Spółki TVN S.A. >> Oświadczenie TVN w związku z projektem ustawy medialnej >> Oświadczenie Discovery, Inc. w związku z projektem ustawy medialnej

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Koncesja wygasa 26 września, czyli za 66 dni.

Budynek TVN DiscoveryShutterstock

Dwa głosowania w sprawie koncesji dla TVN24

O sprawie koncesji dla TVN24 mówiła w czwartek rzecznik KRRiT Teresa Brykczyńska. Przekazała, że "Krajowa Rada zajmuje się tym procesem od dawna, bo postępowanie trwa już rzeczywiście długo". - Dzisiaj po raz kolejny odbyły się dwa głosowania. Jedno na przyznanie koncesji, drugie na odmowę. Niestety, żadna z tych koncepcji nie zyskała większości - mówiła. - Nie ma do tej pory rozstrzygnięć - dodała.

Teresa Brykczyńska wyjaśniła, że w związku z tym koncesja nie została ani przyznana, ani "niejako odebrana". Dodała, że do podjęcia decyzji potrzebna jest bezwzględna większość. 

Pytana o wyniki głosowania, rzecznik KRRiT podała, że "za" ponownym przyznaniem koncesji był "tylko głos pana przewodniczącego" [Witolda Kołodziejskiego - przyp. red.], a przeciwko jej przyznaniu były dwa głosy "za", trzy "przeciw". - Nie było to jednoznaczne - podsumowała. Później precyzowała, że w głosowaniu za poparciem odnowienia koncesji jedna osoba była "za", a cztery "przeciw". W głosowaniu w sprawie nieprzedłużenia koncesji były trzy głosy "za", jeden "przeciw", a jedna osoba się wstrzymała.

Brykczyńska zapewniła, że "termin musi być dotrzymany", co oznacza, że KRRiT musi podjąć decyzję do 26 września. Odpowiadając na pytanie "co dalej?", odparła, że członkowie Rady będą się teraz "wzajemnie przekonywać do swoich racji".

- Za każdym razem brane są pod uwagę opinie prawników - powiedziała. Zauważyła, że opinie prawne, które KRRiT posiada, są "wystarczające", stąd Rada nie będzie wnioskować o kolejne.

Wątpliwości dotyczą "stosunków własnościowych"

Dopytywana o wątpliwości tych członków KRRiT, którzy głosowali przeciwko odnowieniu koncesji dla TVN24, Brykczyńska wyjaśniła, że "wszystko dotyczy stosunków własnościowych". - Myślę, że to jest dosyć ważne. Zgodność z ustawą musi być - powiedziała, przywołując tu artykuł 35 ustawy. o radiofonii i telewizji

1. Koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli: 1) udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie przekracza 49%; 2) umowa lub statut spółki przewidują, że: a) osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce, b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49%, c) osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością przekraczającą 49% głosów w osobowej spółce handlowej, d) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. 3. Koncesja może być również udzielona: 1) osobie zagranicznej lub 2) spółce zależnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej - których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego - bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 2.

Rzecznik KRRiT: przepisy trzeba dość mocno uściślić

Na przypomnienie, że na podstawie tych samych przepisów Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznawała już koncesje TVN24, rzecznik KRRiT odparła: - Są niejednoznaczne te przepisy. Są braki, trzeba je dość mocno uściślić.

Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała już koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West. Brykczyńska zapytana o tej fakty odpowiedziała: - To już proszę pytać o to członków Krajowej Rady. Nie mogę się wypowiadać w ich imieniu.

Na pytanie, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czekać będzie teraz na ustawę medialną, rzecznik zastrzegła, że "trudno tu rozstrzygać". - My mamy w tej sprawie termin. Równolegle trwają prace nad nowelizacją ustawy. Trudno się dziwić, że to tak długo trwa.

Cała rozmowa z rzeczniczką Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Cała rozmowa z rzeczniczką Krajowej Rady Radiofonii i TelewizjiTVN24

Kołodziejski: KRRiT musi podjąć decyzję

Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski po wyjściu z siedziby Rady w rozmowie z TVN24 potwierdził, że głosowania "nie przyniosły rezultatu". - Będziemy dalej próbować - zapowiedział.

Co się stanie, jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia do 26 września? - Uważam, że Krajowa Rada musi podjąć decyzję. Będziemy próbować taką decyzję podjąć - oświadczył.

Dwa głosowania w sprawie koncesji dla TVN24 nie przyniosły rezultatu. Kołodziejski: będziemy próbować dalej
Dwa głosowania w sprawie koncesji dla TVN24 nie przyniosły rezultatu. Kołodziejski: będziemy próbować dalejTVN24

Autor:akw//now

Źródło: TVN24

Pozostałe wiadomości