Cztery dni obrad. Czym jest Zgromadzenie Parlamentarne NATO

Polska

Fakty TVNW Sejmie w przededniu Zgromadzenia trwa protest. "Fakty" TVN z 22 maja

Od piątku do 28 maja Sejm i Senat będą gościć członków międzynarodowej debaty parlamentarnej o aktualnych wyzwaniach i zagrożeniach dla współczesnego bezpieczeństwa światowego. W tych dniach odbędzie się w Warszawie wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Wyjaśniamy, co to za spotkanie, kto w nim uczestniczy i jakie jest jego znaczenie dla państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zgromadzenie Parlamentarne NATO, początkowo jako Zgromadzenie Północnoatlantyckie, utworzono w 1955 roku.

Obraduje na dwóch dorocznych sesjach, wiosennej i jesiennej, które odbywają się w poszczególnych państwach członkowskich. Prace Zgromadzenia prowadzone są także w pięciu komisjach: Politycznej, Obrony i Bezpieczeństwa, Nauki i Technologii, Obywatelskiego Wymiaru Bezpieczeństwa oraz Ekonomicznej i Bezpieczeństwa.

Działania Zgromadzenia Parlamentarnego NATO stanowią część debaty na temat NATO oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Jego prace mają charakter konsultacyjny.

Zgromadzenie Parlamentarne a NATO

Zgromadzenie jest instytucją niezależną, nie będącą częścią struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego. Utrzymuje jednak z nim regularne kontakty.

Członkowie Zgromadzenia co roku spotykają się z sekretarzem generalnym NATO oraz stałymi przedstawicielami w Radzie Północnoatlantyckiej. Sekretarz generalny Sojuszu zabiera głos na sesjach Zgromadzenia, a także ustosunkowuje się do podejmowanych przez nie uchwał.

Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO nie należy mylić ze szczytami NATO, a więc spotkaniami szefów państw i rządów państw Sojuszu. Są to najważniejsze spotkania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, na których podejmowane są kluczowe decyzje a także wyznaczane są strategiczne kierunki działalności NATO.

Taki szczyt odbył się w Warszawie w lipcu 2016 roku.

Kto tworzy Zgromadzenie Parlamentarne NATO?

W skład Zgromadzenia Parlamentarnego NATO wchodzi obecnie 266 parlamentarzystów z 29 państw członkowskich NATO. Uczestniczą w nim także parlamentarzyści z 12 państw stowarzyszonych, a także osiem delegacji parlamentarnych - obserwatorów.

Polska delegacja Sejmu i Senatu do Zgromadzenia liczy 12 przedstawicieli i 12 zastępców - dziewięciu posłów i trzech senatorów. Są oni wskazywani przez kluby parlamentarne. Przewodniczącym polskiej delegacji jest obecnie poseł Marek Opioła (PiS).

Zgromadzenie Parlamentarne NATO stanowi dla parlamentarzystów państw członkowskich forum służące m.in. wzmacnianiu więzi między państwami członkowskimi NATO, zapewnianiu kontaktu między NATO a parlamentami narodowymi, promowaniu demokracji parlamentarnej oraz parlamentarnej kontroli nad siłami zbrojnymi i polityką bezpieczeństwa.

Trzecia taka sesja w Polsce

Delegacja Sejmu i Senatu RP jest stałym członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO od momentu przystąpienia Polski do Sojuszu w 1999 roku.

Polski parlament w przeszłości dwukrotnie gościł sesje plenarne Zgromadzenia. W dniach 27–31 maja 1999 roku odbyła się sesja wiosenna, jeszcze pod wcześniejszą nazwą Zgromadzenia Północnoatlantyckiego. Następnie, 12–16 listopada 2010 roku polski parlament gościł sesję jesienną.

Plan wiosennej sesji 25-28 maja

Na początku sesji, w piątek 25 maja, zaplanowany jest briefing prasowy Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Sekretarza Generalnego Zgromadzenia oraz Przewodniczącego Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

W sobotę 26 maja i w niedzielę 27 maja będą obradować poszczególne komisje Zgromadzenia. Podczas posiedzeń komisji przewidziane są wystąpienia przedstawicieli rządu, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych i NATO.

Parlamentarzyści z państw członkowskich Sojuszu będą dyskutować nad projektami sprawozdań opracowanych przez komisje Zgromadzenia. Wśród tematów prac będzie m.in. wzmacnianie polityki odstraszania NATO na wschodzie, przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji i wyzwania dotyczące bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Kulminacyjnym punktem szczytu parlamentarzystów Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie będzie sesja plenarna w poniedziałek 28 maja, na której głos mają zabrać najwyżsi przedstawiciele władz Polski, NATO i Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Protest w Sejmie

W Sejmie od połowy kwietnia protestują osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych próbowała w czwartek na zewnątrz budynku parlamentu wywiesić baner w języku angielskim, który miał zwrócić uwagę zagranicznych gości na protest.

Uniemożliwiła to straż marszałkowska.

Autor: mm/adso / Źródło: PAP, senat.gov.pl, bbn.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: senat.gov.pl