TVN24 | Polska

Prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy w ramach tarczy antyinflacyjnej

TVN24 | Polska

Autor:
momo
Źródło:
PAP
Premier o obniżce podatków na gaz
Premier o obniżce podatków na gazTVN24
wideo 2/9
TVN24Premier o obniżce podatków na gaz

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę dwie ustawy: o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz ustawę obniżającą VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Jak zaznaczono, to część tak zwanej tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Jak przypomniała Kancelaria, głównym celem ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych jest uruchomienie specjalnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na gaz - obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie - będą mogli także korzystać inni wymienieni odbiorcy.

Mają to być: - podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, - jednostki organizacyjne pomocy społecznej, - noclegownie i ogrzewalnie, - jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, - podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, - podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, - kościoły i inne związki wyznaniowe, - podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, - a także ochotnicze straże pożarne i spółdzielnie socjalne w zakresie ich podstawowej działalności.

Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki, i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaka część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Zamrożenie cen paliw gazowych

Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 roku. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku.

Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze w wysokości nie niższej niż milion złotych i nie wyższej niż 15 procent przychodu.

Jednocześnie ustawa przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata - różnica między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku sprzedawcy z urzędu rekompensata to różnica między cenami cennikowymi na 1 stycznia 2022 roku a jego taryfą.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent podpisał ustawę obniżającą VAT

Tego samego dnia prezydent Duda podpisał również ustawę obniżającą od 1 lutego do 31 lipca VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz. Jak przypomniała Kancelaria Prezydenta, jej celem jest wprowadzenie czasowej obniżki stawek podatku od towarów i usług na niektóre towary jako elementu przeciwdziałania inflacji. W związku z tym wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług polegające na obniżeniu stawek podatku od towarów i usług w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku. Zgodnie z ustawą do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 procent. Z 23 procent do 8 procent ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT ma spaść z 8 procent do zera. VAT na gaz zostaje obniżony z 8 procent do zera, na energię cieplną z 8 procent do 5 procent, a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5 procent. Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na około 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść około 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz - około 2,09 mld zł, na energię elektryczną to około 2,30 mld zł, a na energię cieplną - około 0,67 mld zł.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku.

Autor:momo

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości