Polska

"Przyjaciele" i "wrogowie". Jakie nacje Polacy lubią, które budzą ich niechęć

Polska

ShutterstockCBOS odnotowało poprawę nastawienia w porównaniu z badaniami z lat ubiegłych

Czesi, Słowacy, Włosi, Węgrzy i Amerykanie to według badania CBOS nacje najbardziej lubiane przez Polaków. Niechęć budzą najczęściej Arabowie, Romowie, Turcy, Rosjanie i Rumuni.

Centrum Badania Opinii Społecznej, które pytało o nastawienie do 25 narodów i grup etnicznych, stwierdziło, że ponad dwie piąte ankietowanych przychylnie odnosi się do Francuzów, Chorwatów, Duńczyków, Japończyków, Niemców, Greków i Litwinów.

Ponad jedna trzecia deklaruje sympatię wobec Białorusinów, Chińczyków, Estończyków, Żydów, Ukraińców i Wietnamczyków.

Więcej sympatii

Czechów darzy sympatią 59 proc. respondentów, niechęć wobec nich deklaruje 10 proc., a obojętność co czwarty pytany.

Przyjazny stosunek do Słowaków ma 57 proc., niechętny 10 proc., 24 proc. ankietowanych pozostaje obojętnych.

Również Włosi budzą sympatię 57 proc. ankietowanych, niechęć tylko jednego na dziesięciu pytanych przez CBOS. 26 proc. deklaruje obojętność.

Amerykanie cieszą się sympatią 54 proc. badanych, budzą niechęć u 13 proc., 27 proc. pozostaje obojętnych.

Węgrów lubi 54 proc., niechęć do nich deklaruje 12 proc., a obojętność wobec nich deklaruje 26 proc. ankietowanych.

51 proc. deklaruje sympatię do Anglików, 16 proc. niechęć, a 27 proc. obojętność.

Równo połowa respondentów darzy sympatią Holendrów, nie lubi ich 12 proc., a 27 proc. - ma obojętny stosunek.

Do sympatii wobec Niemców przyznaje się niespełna połowa - 46 proc., a niechęć deklaruje ponad jedna piąta – 22 proc. – ankietowanych.

Ukraińców lubi 36 proc., a niechęć wobec nich żywi 32 proc. pytanych. Co czwartemu ankietowanemu – 26 proc. – Ukraińcy są obojętni.

Niechęć do pięciu nacji

Wobec pięciu nacji uwzględnionych w sondażu przeważa niechęć. Wobec Arabów deklaruje ją 59 proc., podczas gdy sympatię – 16 proc. ankietowanych, 17 proc. wyraża obojętność.

Co drugi badany deklaruje niechęć wobec Romów, a co piąty (21 proc.) sympatię. Blisko jedna czwarta (23 proc.) deklaruje obojętność.

W przypadku Turków niechęć wyraża ponad dwie piąte (42 proc.), a sympatię niespełna jedna czwarta (23 proc.) respondentów.

Wobec Rosjan niechęć deklaruje 38 proc., a sympatię 31 proc. badanych.

Rumuni budzą niechęć 35 proc., a sympatię 28 proc. uczestników sondażu.

W 2017 r. CBOS odnotowało poprawę nastawienia do wszystkich nacji uwzględnionych w sondażu w porównaniu z badaniami z lat ubiegłych. Największe zmiany na plus zarejestrowane w ciągu ostatniego roku zaszły w stosunku do Romów, Rumunów i Żydów. Odsetki deklarujących sympatię do Czechów, Słowaków, Białorusinów i Niemców są najwyższe od 1993 r., od kiedy CBOS monitoruje nastawienie do innych narodów. W nastawieniu do wszystkich sąsiadów z wyjątkiem Rosjan sympatia przeważa nad niechęcią.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" CBOS przeprowadziło między 7 a 15 stycznia na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1045 osób.

Autor: KB//rzw / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości