Polska

Bez kontroli na granicach w UE

Polska


401 posłów głosowało za przyjęciem ustawy o przystąpieniu Polski do Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej. Bez tej ustawy Polacy nie mogliby podróżować po UE bez kontroli granicznych.

Ustawa ma przede wszystkim dostosować polskie prawo, tak, aby możliwe było włączenie naszego kraju do układu z Schengen. Chodzi m. in. o powstanie Krajowego Systemu Informatycznego, który pozwoli organom administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości dotrzeć do informacji o osobach poszukiwanych, zaginionych, świadkach, a także o poszukiwanych pojazdach i przedmiotach.

W systemie znajdą się również dane obcokrajowców, którym z jakiegoś powodu odmówiono wjazdu do Polski.

Ustawa reguluje ponadto, jakie organy mogą mieć dostęp do KSI. Kontrolować go będzie szef MSWiA i to on będzie decydować m. in. o zablokowaniu dostępu do systemu.

Gdyby parlamentarzystom nie udało się przegłosować ustawy o traktacie z Schengen, Polska nie mogłaby przystąpić do systemu w 2008 roku, co było planowane. Według zamierzeń Unii Europejskiej kontrole na granicach Polski z Litwą, Czechami, Słowacją i Niemcami mogą być zniesione z początkiem 2008 r. Na lotniskach kontrole mogą zniknąć w marcu 2008 r.

Układ z Schengen powstał w 1985 roku i w ciągu następnych lat był modyfikowany. Znosi on kontrolę na wewnętrznych granicach państw, które podpisały dokument. Do strefy Schengen należą prawie wszystkie państwa UE - poza Wielką Brytanią i Irlandią.

Źródło: TVP