Najnowsze

Przedsiębiorcy liczą na zmiany

Najnowsze


Właściciele firm mają nadzieję, że stworzony po październikowych wyborach nowy rząd ułatwi im prowadzenie działalności - pisze "Rzeczpospolita".

Przedsiębiorcy twierdzą, że bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej, zamiast maleć, rosną. Dlatego lista spraw, którymi powinni się zająć przyszli ministrowie, praktycznie nie ma końca.

"Rzeczpospolita" przedstawia najważniejsze oczekiwania przedsiębiorców wobec nowego rządu. Te postulaty to: zmniejszenie pozapłacowych kosztów pracy m.in. przez obniżenie składki rentowej po stronie pracodawców; obniżenie podatków PIT i CIT; ograniczenie liczby koncesji i zezwoleń; przywrócenie dialogu z przedsiębiorcami; przyspieszenie uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego; nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym; dokończenie prywatyzacji.

Źródło: "Rzeczpospolita"