Radni chcieli walki z "homopropagandą". Sąd unieważnił uchwałę

TVN24 | Kraków

Autor:
wini
Źródło:
TVN24 Kraków / PAP
Sąd unieważnił uchwałęTVN24
wideo 2/7
TVN24Sąd unieważnił uchwałę

Sąd administracyjny w Kielcach stwierdził nieważność uchwały anty-LGBT, przyjętej w październiku ubiegłego roku przez radnych z Osieka (Świętokrzyskie). W ocenie sądu dokument narusza gwarantowaną konstytucyjnie zasadę równości.

Wyrok zapadł w piątek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach, uchwała została unieważniona w całości. W opinii sądu nie było podstaw prawnych do jej wydania, a sam dokument zawiera treści wykluczając osoby LGBT ze społeczności mieszkańców i narusza zasadę równego traktowania przez organy władzy publicznej. 

- Sąd podziela pogląd, który prezentowany jest w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym wszelka aktywność gminy, bez względu na jej formę, jeżeli nie dotyczy stosunków cywilno-prawnych, jest sprawą z zakresu administracji publicznej – argumentowała rozpatrująca sprawę sędzia Renata Detka.

Sąd nie podzielił również argumentu, że zaskarżona uchwała nie ma "charakteru władczego". - Jeżeli akt wewnętrzny zawiera wytyczne, dyspozycje pod adresem podmiotów, które wchodzą w zakres aparatu administracji publicznej, to wówczas taki akt ma "charakter władczy" – powiedział sędzia. Dodała, że "wszelkie wątpliwości w zakresie drogi sądowo-administracyjnej powinny być interpretowane na rzecz ochrony praw obywatelskich szeroko rozumianego prawa do sądu".

- Te wszystkie elementy zadecydowały o tym, że sąd uznał się za właściwy do merytorycznego rozpoznania tej skargi – podkreśliła Detka, która argumentując stwierdzenie nieważności zaskarżonej ustawy w całości powiedziała, że została ona wydana bez podstawy prawnej.

Sąd podzielił argumentację Rzecznika Praw Obywatelskich, że uchwała popiera treści wykluczające osoby LGBT ze wspólnoty mieszkańców. - Nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT, tylko chodzi o ludzi. Ta uchwała ewidentnie narusza gwarantowaną przez Konstytucję RP zasadę równości, która zakłada, że wszystkie osoby są wobec prawa równe i wszyscy mamy prawo do równego traktowania przez organy władzy publicznej – podsumowała sędzia WSA w Kielcach.

Wyrok jest nieprawomocny, twórcom uchwały przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prokurator Prokuratury Krajowej Przemysław Ostojski nie ukrywał, że nie zgadza się z wyrokiem. W jego opinii narusza on polski porządek konstytucyjny, przede wszystkim Ustawę o samorządzie gminnym. - A także konstytucyjne prawa gminy do wyrażenia poglądów istotnych z punktu widzenia mieszkańców gminy. Zarówno samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, jak i prawo do wyrażania poglądów, które również na podstawie właściwych przepisów konstytucyjnych przysługuje każdemu, w moim przekonaniu również gminie – powiedział Ostojski. Dodał, że prokuratura podejmie decyzję o apelacji po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Skarga RPO

Uchwała została zaskarżona przez Rzecznika Praw Obywatelskich pod koniec marca. W jego ocenie "ingeruje ona w prawa i wolności człowieka i obywatela". To jednocześnie pierwszy przypadek zaskarżenia uchwały przyjętej przez świętokrzyski samorząd przez RPO.

Jak podała "Gazeta Wyborcza", uchwała, przyjęta przez radnych Osieka w październiku minionego roku dotyczy "zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o przeciwdziałanie szerzeniu ideologii »LGBT« w placówkach szkolno-wychowawczych na terenie Gminy Osiek".

Czytamy w niej, że "Samorząd gminny zrobi wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia" i "nie pozwoli wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej w wybranych zawodach /tzw. homopropagandy".

Autor:wini

Źródło: TVN24 Kraków / PAP