Fakty po Faktach

Marta Stefaniak-Łubianka, Tomasz Wasielewski, dr Joanna Remiszewska-Michalak, prof. Szymon Malinowski

Goście "Faktów po Faktach" mówili o sytuacji osób wykluczonych społecznie w Polsce. Marta Stefaniak-Łubianka, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia MONAR i dyrektorka Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu, przyznała, że podczas 20-letniej pracy nie spotkała nikogo, kto chciałby być w kryzysie bezdomności. Zauważyła, że osoby starsze, które są bezdomne od 15, 20 lat, "zatraciły motywację do zmiany", natomiast "młodzi wstydzą się prosić o pomoc, są zagubieni". Tomasz Wasielewski ze stowarzyszenia Integracja przyznał, że zarówno osoby bezdomnie i niepełnosprawne są zagrożone wykluczeniem społecznym. – Jeśli nie jesteśmy odporni, to człowiek bardzo by chciał, żeby struktury państwa w płynny sposób dawały poczucie bezpieczeństwa – wyjaśnił. – Jeżeli ja ulegnę wypadkowi, to chciałbym, żeby wszystkie struktury państwa zadbały o mnie, po to, żeby mi pomóc zmierzyć się z niepełnosprawnością. To samo z bezdomnością – dodał. Następnie w "Faktach po Faktach" o tym, jak zmiany klimatyczne wpływają na nasze życie, mówili dr Joanna Remiszewska-Michalak – fizyk atmosfery, członkini Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland, i prof. Szymon Malinowski - fizyk atmosfery, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, członek interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN.