Czarno na białym

Czy politykom wolno więcej niż zwykłym obywatelom?

Brak jasnych i spójnych przepisów, ale też brak przykładu, jakim powinni świecić ci, którzy te przepisy wprowadzają. Pokazują to liczne zdjęcia przedstawicieli rządu z premierem na czele - bez maseczek i bez wymaganego dystansu. Ci, którzy decydują o obostrzeniach - sami ich nie przestrzegają. Jak to tłumaczą? O tym Tomasz Kułakowski, który pyta polityków - czy im wolno więcej niż zwykłym obywatelom?