Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony

Z kraju


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że w Polsce będą obowiązywały przepisy unijnego rozporządzenia dopuszczającego ubój zwierząt bez ogłuszenia na cele religijne - uważa minister rolnictwa Marek Sawicki. Według niego taki ubój będzie też możliwy na potrzeby wspólnot religijnych poza Polską.

Jeżeli wyrok TK zostanie opublikowany, "to w Polsce będą obowiązywały bezpośrednio przepisy z rozporządzenia unijnego jako aktu do bezpośredniego stosowania" - powiedział podczas środowej konferencji prasowej Sawicki.

Rozporządzenie UE

Chodzi o unijne rozporządzenie WE 1099/2009 z 24 września 2009 r. Jak mówił minister, Polska do tego rozporządzenia będzie musiała wydać przepisy wykonawcze w zakresie określenia sankcji za nieprzestrzeganie go.

Sawicki zaznaczył, że resort czeka na publikację orzeczenia TK. Ale - jak dodał - z przedstawionego w środę uzasadnienia wyroku wynika, że ubój bez ogłuszenia będzie można przeprowadzać także na eksport.

Wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny. Wyrok był niejednogłośny, pięcioro sędziów złożyło zdania odrębne. Trybunał tłumaczył, że skoro w Polsce powszechnie akceptowany jest ubój zwierząt gospodarskich, to zakaz jednej z jego form - i to chroniony wolnością religii - nie jest uzasadniony. Wyrok dotyczy też związku religijnego muzułmanów.

Autor: msz\kwoj / Źródło: PAP