Trzy dni bez dostępu do konta. Skarbówka zyska nowe uprawnienia

Pieniądze

Wicepremier Morawiecki o założeniach budżetu na 2018 rokutvn24
wideo 2/4

Rada Ministrów przyjęła projekt w sprawie przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym. Zakłada on między innymi, że szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł zablokować konto firmy na 72 godziny z możliwością wydłużenia do 3 miesięcy. Wystarczy podejrzenie, że konto służy do oszustw podatkowych. Projekt nadania takich uprawnień szefowi administracji skarbowej ostro skrytykowali przedsiębiorcy.

- Dzisiaj na Radzie Ministrów mieliśmy okazję przyjąć bardzo ważny projekt, który był od kilku miesięcy dyskutowany na poziomie międzyresortowym - ustawę o STIR, czyli o wykorzystywaniu informacji na rachunkach bankowych - powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wicepremier Morawiecki.

Uszczelnianie VAT-u

Według niego system finansowy państwa jest systemem zaufania publicznego, powinien nie przepuszczać nieprawidłowości i patologii i zapobiegać praniu brudnych pieniędzy. - Chcemy wykorzystać ten system dla uszczelnienia VAT-u - powiedział. Dodał, że przez eliminację pustych faktur uszczelnione zostaną inne podatki, zwłaszcza CIT. Projekt zakłada, że szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) będzie analizował ryzyko wykorzystywania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) do wyłudzania VAT-u.

Projekt zakłada uruchomienie Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR), za pomocą którego KAS dostanie informacje o rachunkach firm i transakcjach na nich.

Prowadzony będzie elektroniczny wykaz podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT; zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu; zostały przywrócone jako podatnicy VAT. Wykazy te będą udostępniane na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Zwalczanie przestępstw

Zadania KAS zostaną poszerzone o rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw związanych z tzw. praniem brudnych pieniędzy. "Dane przekazywane do STIR będą dotyczyły rachunków przedsiębiorców niezależnie od tego, czy są oni podatnikami VAT (...). W razie uzyskania informacji, że dany podmiot może prowadzić działania zmierzające do wykorzystania działalności banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, naczelnik urzędu skarbowego będzie miał możliwość odmowy jego rejestracji jako podatnika VAT" - poinformowano. Przewidziano też mechanizmy przeciwdziałające wyłudzeniom VAT z wykorzystaniem tzw. znikającego podatnika: blokadę rachunku na żądanie szefa KAS (środki zabezpieczone w ten sposób zostaną zwolnione, jeżeli zapłacony zostanie podatek należny wynikający z wystawionych faktur); odmowę rejestracji i wykreślenie z urzędu podmiotu, jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu.

Stanowisko przedsiębiorców

Projekt prawa ostro krytykuje reprezentująca pracodawców Konfederacja Lewiatan.

"Sprzeczne z zasadą zaufania do państwa jest nadanie szefowi KAS uprawnienia do automatycznego blokowania rachunku bankowego przedsiębiorcy na okres 72 godzin z możliwością wydłużenia do 3 miesięcy. Może to dotknąć nawet te podmioty, które są tylko współwłaścicielem blokowanego rachunku. Regulacja ta jest wadliwa z powodu daleko idącej uznaniowości, która w swej istocie będzie przyczynkiem wielu ludzkich dramatów" - czytamy w jej stanowisku.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock