Rejestr BDO - co to jest? Jak się zarejestrować i wypełnić wniosek?

Pieniądze

Ekspert o recyklingu śmiecitvn24
wideo 2/6

Rejestr BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Powstał, by przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. Wyjaśniamy, kto ma obowiązek rejestracji do BDO, do kiedy i jak to zrobić.

Rejestr BDO - co to jest?

Rejestr BDO (Baza Danych Odpadowych) to integralna część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych - dowiadujemy się ze strony rządowej.

"Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO od 1 stycznia 2020 r. prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów" - napisano. Dodajmy, że zgodnie z uchwaloną na początku stycznia 2020 roku przez Sejm nowelą ustawy, do 30 czerwca 2020 roku prowadzona przez przedsiębiorców ewidencja odpadów będzie mogła być jeszcze sporządzana w formie papierowej. Będzie ona musiała być później wprowadzona do BDO. Nowela czeka jeszcze na akceptację Senatu i prezydenta.

Rejestr BDO prowadzony jest przez marszałków województw, którzy wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności).

Rejestr BDO - kto musi się wpisać?

Do Rejestru BDO muszą się wpisać przedsiębiorcy, którzy:

wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,, wprowadzają produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,, produkują lub importują opakowania, albo kupują je od firm unijnych.,

Czy firma powinna złożyć wniosek do Rejestru BDO, decyduje obszar, w którym prowadzi działalności oraz zakres działalności.

Oto obszary i zakresy, w przypadku których trzeba złożyć wniosek:

oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne,, pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych),, sprzęt elektryczny lub elektroniczny,, baterie lub akumulatory,, opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach,, transport odpadów,, wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego.,

"W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane" - czytamy na stronie rządowej.

Kiedy trzeba uzyskać wpis do BDO?

Jeśli działalność podlega wpisowi do Rejestru BDO, trzeba uzyskać wpis przed jej rozpoczęciem.

Przy czym, marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie cię do Rejestru BDO.

Wpis do rejestru można załatwić w urzędach marszałkowskich oraz elektronicznie. Opłata rejestrowa wynosi 100 zł, jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, a 300 zł jeśli nie.

Rejestr BDO - jak wypełnić wniosek?

Wniosek możesz wypełnić online na stronie rejestr-bdo.mos.gov.pl. Tam wybierasz sposób logowania - np. przez Profil Zaufanym czy usługę e-dowód. Po wprowadzeniu loginu i hasła, zostaniesz przeniesiony na swoje konto w Rejestrze. W menu po lewej wybierz zakładkę Wnioski, następnie guzik Nowy wniosek i Nowy wniosek rejestrowy.

W kolejnych krokach wypełnij wniosek zgodnie z prowadzoną przez ciebie działalnością. Pomocna w tym może okazać się instrukcja użytkownika BDO. Na koniec trzeba jeszcze złożyć oświadczenie i potwierdzić, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Kto jest wpisywany do BDO z urzędu?

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

uzyskał pozwolenie zintegrowane,, uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,, uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,, uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,, uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów,, uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.,

Kto nie musi mieć wpisu w BDO?

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,, podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:, uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,, uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,, podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,, transportujący wytworzone przez siebie odpady,, rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.,

Z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO są zwolnione m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy wytwarzają jedynie odpady komunalne i są objęci systemem ich odbioru (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne i biura rachunkowe). Oprócz tego firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw.

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock