Świat

Diakonat dla kobiet? Kolejny kontrowersyjny temat watykańskiego synodu

Świat


Najpierw pojawiła się kwestia dostępu do święceń kapłańskich dla żonatych, szanowanych mężczyzn. Teraz zaproponowano, by omówić możliwość diakonatu kobiet. W czasie trwającego w Watykanie nadzwyczajnego synodu biskupów, obradującego pod hasłem "Amazonia: nowe drogi dla Kościoła", dyskutowane są między innymi sposoby zapewnienia opieki duchowej wiernym na rozległych obszarach tego regionu Ameryki Południowej.

Watykański oficjalny portal Vatican News w syntezie rozpoczętych w poniedziałek obrad synodu amazońskiego poinformował we wtorek, że w ich trakcie przedstawiona została propozycja "rozważenia możliwości święceń diakonatu dla kobiet po to, by podkreślić wartość ich powołania kościelnego".

Kapłaństwo dla żonatych mężczyzn?

To kolejna wywołująca duże zainteresowanie kwestia, obok propozycji święceń kapłańskich dla żonatych, szanowanych we wspólnotach mężczyzn, tzw. viri probati, w tych rejonach Amazonii, gdzie brakuje księży. Z tego powodu wspólnoty wiernych nie mają niekiedy możliwości uczestniczenia w niedzielnej mszy ani dostępu do sakramentów.

O propozycji tej mówił w pierwszym dniu obrad kardynał Claudio Hummes z Brazylii, relator generalny synodu. Zwrócił uwagę, że opieka duszpasterska w odległych rejonach Amazonii jest wręcz sporadyczna. Zaznaczył, że z lokalnych wspólnot i od misjonarzy napłynęła prośba o otwarcie drogi do wyświęcania żonatych mężczyzn z tych społeczności. Zaznaczył, że towarzyszyć ma temu potwierdzenie znaczenia celibatu w Kościele, którego - jak dodał - "nie rusza się".

Przeciwna takiemu rozwiązaniu jest część konserwatywnej hierarchii. Jak odnotował portal Vatican News, relacjonując we wtorek dyskusję na ten temat, niektórzy ojcowie synodalni wyrazili opinię, że propozycja ta mogłaby sprawić, iż tacy wyświęceni mężczyźni staliby się "zwykłymi urzędnikami", a nie duszpasterzami wspólnot czy "mistrzami życia chrześcijańskiego".

Synod także o ekologii

Inny temat poruszany podczas debaty to niszczenie środowiska naturalnego Amazonii. Niektórzy mówcy zaznaczali, że degradacja związana jest z tym, że prawodawstwo nie chroni bogactwa i piękna natury. Podkreślali, że Kościół został wezwany do tego, by denuncjować "wypaczone i grabieżcze modele wydobywcze - nielegalne i agresywne" oraz wspierać międzynarodowe normy, chroniące prawa człowieka, społeczne i dotyczące środowiska naturalnego. "Ból splądrowanej ziemi jest taki sam, co narodów, które ją zamieszkują" - dodał oficjalny portal Watykanu, podsumowując kolejny dzień obrad.

Nadzwyczajne spotkanie biskupów

Nadzwyczajny synod biskupów w Watykanie potrwa do 27 października. Obraduje pod hasłem "Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i dla ekologii integralnej".

Autor: rzw\kwoj / Źródło: PAP