Brazylia

Brazylia

Wylesianie w brazylijskim lesie deszczowym Amazonii osiągnęło skalę najwyższą od 12 lat. Dzięki zdjęciom satelitarnym stwierdzono, że zniszczony teren zwiększył się o 9,5 procent względem roku poprzedniego. Postępująca deforestacja wywołuje krytykę pod adresem rządu prezydenta Jaira Bolsonaro ze strony ekologów i społeczności międzynarodowej.