Rosyjskie media: 1800 skazańców pojechało na wojnę w Ukrainie. "Werbujący szukają zabójców"

Źródło:
PAP

Na front w Ukrainie pojechało 1800 więźniów z rosyjskich zakładów. Mieli oni zostać zwerbowani przez rosyjską firmę najemniczą nazywaną grupą Wagnera. Część skazańców - jak donosi niezależny rosyjski portal Worstka i fundacja Ruś Siedząca - zostało rannych, inni zginęli w czasie walk.

Ustalenia Worstki i Rusi Siedzącej opublikowane w sobotę, przekazały inne rosyjskie niezależne media. Ruś Siedząca to organizacja broniąca praw więźniów. Jak wynika ze śledztwa dziennikarzy i działaczy praw człowieka, werbownicy z grupy Wagnera odwiedzili co najmniej 17 kolonii karnych w 10 regionach Federacji Rosyjskiej. Chodzi o regiony w europejskiej części Rosji - obwody archangielski, jarosławski, leningradzki, nowogrodzki, pskowski, riazański, tulski, republikę Komi i republikę Karelii oraz miasto Petersburg. "Według danych obrońców praw człowieka, werbownicy prawdopodobnie odwiedzili analogiczne zakłady karne jeszcze w dziewięciu regionach kraju, ale nie udało się nam tego potwierdzić wśród więźniów" - piszą autorzy materiału. Najwięcej więźniów zwerbowanych zostało w obwodzie jarosławskim. Łącznie około 680 z trzech kolonii karnych tego regionu zdecydowało się jechać na wojnę. Propozycję przyjęło też około 400 więźniów z dwóch kolonii karnych obwodu riazańskiego. W kolonii karnej w obwodzie tulskim zwerbowano około 270 więźniów, a z obwodu archangielskiego pojechało na wojnę około 250 osadzonych. W republice Komi zgłosiło się 130 więźniów, w obwodzie pskowskim co najmniej 72, a w Petersburgu co najmniej 40.

Najpierw sprawność fizyczna, potem poglądy

Kolejnym etapem procesu "rekrutacji" - jak wynika ze śledztwa - jest sprawdzana sprawność fizyczna chętnych, a na późniejszym etapie - poglądy. Przy badaniu na wykrywaczu kłamstw więźniowie pytani są o stosunek do władz rosyjskich i o to, czy na Ukrainie nie zdezerterują. "Sądząc po informacjach więźniów i ich krewnych na bazie jednego z zakładów karnych zorganizowany został punkt szkoleniowy. Ci, którzy zgadzają się jechać na wojnę, przechodzą w nim swego rodzaju ćwiczenia 20 godzin dziennie" - podał portal.

Chodzi prawdopodobnie o więzienie w Rostowie nad Donem. Pierwsza grupa więźniów wyjechała stamtąd na wojnę 20 lipca. Wizyty werbowników, które potwierdzają źródła w zakładach karnych, najczęściej zdarzały się w koloniach o zaostrzonym rygorze. Jedna z nich przeznaczona jest dla byłych pracowników sądów i funkcjonariuszy organów ochrony prawa. Trzej więźniowie powiedzieli, że w koloniach karnych pojawił się osobiście człowiek przedstawiający się jako Jewgienij Prigożyn - biznesmen wiązany przez media z grupą Wagnera.

Zainteresowani "zabójcami i sprawcami rozbojów"

Werbowników interesują głównie skazani za zabójstwa i rozboje. Najczęściej pomijają więźniów skazanych za przestępstwa narkotykowe. Występując przed więźniami i "apelują, by bronić ojczyzny" - opisuje przyjazdy i "wywiady" Wiorstka, powołując się na relacje osadzonych. Według tych doniesień obiecywany jest żołd w wysokości 200 tys. rubli miesięcznie (ok. 3,3 tys. dol.), rekompensata dla rannych w wysokości 300 tys. rubli (ok. 5 tys. dol.) i odszkodowanie dla rodziny w razie śmierci w wysokości 5 mln rubli (82,6 tys. dol.). "Według danych Rusi Siedzącej, w każdej kolonii karnej po takich odwiedzinach zapisuje się (na wojnę - red.) około 20 proc. więźniów" - podaje Wiorstka. Dalszą agitację biorą na siebie więźniowie współpracujący z administracją więzienną i zyskują jeszcze około 10 proc. więźniów, którzy zgadzają się dołączyć do najemników. Z materiału wynika, że obietnice finansowe są znaczną zachętą. Portal podaje, że za udział w wojnie więźniom obiecuje się amnestię po upływie pół roku, ale "jak mówią obrońcy praw człowieka, wszystkie obietnice są dość wątpliwe". Jest tak m.in. dlatego, że z prawnego punktu widzenia werbunek w więzieniach jest niedozwolony. Ogółem, według obrońców praw człowieka, w Ukrainie zginęło co najmniej pięciu więźniów, a co najmniej 12 jest w szpitalach w okupowanym Ługańsku na wschodzie Ukrainy.

Autorka/Autor:bż/adso

Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: