Patriarchat Moskiewski zakazał udziału w soborze zjednoczeniowym na Ukrainie

ShutterstockPatriarchat Moskiewski zakazał biskupom udziału w soborze zjednoczeniowym

Synod Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego zakazał w piątek swoim biskupom, duchowieństwu i wiernym udziału w soborze zjednoczeniowym. Sobór ten ma w połowie grudnia wyłonić zwierzchnika niezależnej od Rosji, autokefalicznej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej.

Sobór zjednoczeniowy zwołuje na 15 grudnia prawosławny Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I. Po wyborze zwierzchnika nowej Cerkwi zostanie mu wręczony tomos, czyli dekret o autokefalii ukraińskiego prawosławia.

Synod podporządkowanej Moskwie ukraińskiej Cerkwi, który obradował w piątek w Kijowie pod przewodnictwem metropolity kijowskiego i całej Ukrainy Onufrego uznał, że Konstantynopol nie ma prawa kanonicznego do takich działań.

"Święty Synod podkreślił także, że patriarcha Bartłomiej nie ma prawa zwoływania na takie zebrania biskupów Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (Patriarchatu Moskiewskiego – red.). Zaplanowany 'sobór zjednoczeniowy' uważa się za nielegalne zgromadzenie, ponieważ będą w nim uczestniczyć przedstawiciele odszczepieńczych ugrupowań" – ogłosił w komunikacie Patriarchat Moskiewski.

"Święty Synod zwraca szczególną uwagę, że nikt spośród duchowieństwa czy wiernych nie jest upoważniony do reprezentowania Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego na tym zebraniu" – podkreślono.

Autokefalia ukraińskiej cerkwi

Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola potwierdził w październiku, że wszczyna procedurę nadania autokefalii Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu. Wystąpiła przeciwko temu Rosyjska Cerkiew Prawosławna (RPC), która uważa Ukrainę za swoje terytorium kanoniczne i nie chce jej niezawisłości.

Takie samo stanowisko reprezentuje Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, jedyny dotąd na Ukrainie Kościół prawosławny uważany za kanoniczny i uznawany przez pozostałe Kościoły prawosławne na świecie.

Według ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I decyzje podejmowane przez Konstantynopol mają jednak moc wiążącą dla wszystkich Kościołów prawosławnych. Zwierzchnik prawosławia podkreśla też, że autokefalia dla Kościoła ukraińskiego doprowadzi do zjednoczenia wszystkich członków Kościoła prawosławnego na Ukrainie.

Na Ukrainie działają obecnie trzy Kościoły prawosławne. Prócz podległego Moskwie funkcjonuje tu także Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego oraz znacznie mniejsza, wywodząca się z diaspory Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna.

Autor: mm / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości