Świat

Sondaż: większość Ukraińców za niezależnością

Świat


Większość mieszkańców Ukrainy chciałaby niezależności kraju, a za zjednoczeniem z Rosją opowiada się jedynie 12 proc. ankietowanych – wynika z najnowszego sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii.

68 proc. respondentów chciałoby zachowania niezależności przez Ukrainę i utrzymania przyjacielskich stosunków z Rosją – z otwartymi granicami, bez wiz i ceł. Od listopada odsetek osób deklarujących taki pogląd spadł o 3 pkt proc. W ciągu ostatnich lat procent osób, które chcą zjednoczenia Ukrainy z Rosją, stopniowo spadał z 20 do 9 proc., ale po wydarzeniach na Majdanie wzrósł o 3 pkt proc. Najwięcej zwolenników zjednoczenia obu państw mieszka na wschodzie Ukrainy (26 proc.) i na południu (19 proc.), mniej w centralnej części kraju (5 proc.) i zachodzie (1 proc.).

Krym na "tak"

Wśród regionów najbardziej przychylna zjednoczeniu z Rosją byłaby Autonomiczna Republika Krymu (41 proc.), obwód doniecki (33 proc.) oraz ługański i odeski (po 24 proc.).

Istnieje wyraźna zależność wiekowa w gotowości do zjednoczenia z Rosją. W najmniejszym stopniu chcą tego ludzie młodzi, do 30 roku życia (5 proc.), a w największym najstarsi, powyżej 55 roku życia (17 proc.). Sondaż przeprowadzono w dniach 8-18 lutego na próbie 2032 osób. Błąd statystyczny wynosi 2,2 proc.

Autor: nsz/kka / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: