Sikorski: Rosja powinna być w NATO


W procesie rozszerzenia NATO nie należy z góry wykluczać Rosji - uważa minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak pisze w dodatku do "Sueddeutsche Zeitung" szef polskiej dyplomacji, "jej członkostwo mogłoby przynieść stabilność i bezpieczeństwo regionom, gdzie dotychczas nie było ani jednego ani drugiego".

Niemiecki dziennik opublikował specjalny dodatek w związku z rozpoczynającą się w piątek po południu 46. Monachijską Konferencją o Bezpieczeństwie. Znalazł się w nim artykuł Sikorskiego.

Wspólnie możemy wiele zyskać (...) Mamy wiele wspólnych interesów, takich jak stabilizacja Afganistanu, walka z terroryzmem, piractwem i rozpowszechnianiem broni masowego rażenia Radosław Sikorski

Chcemy i potrzebujemy bezpiecznej i stabilnej Rosji. Ten kraj musi jednak być obliczalny, gotowy do kooperacji i przede wszystkim demokratyczny. Tylko taka Rosja może żyć w pokoju z samą sobą i swymi sąsiadami Radosław Sikorski

Obiecująca perspektywa

Jak pisze polski minister, z punktu widzenia Polski perspektywa ściślejszej współpracy NATO z Rosją jest bardzo obiecująca. "Wspólnie możemy wiele zyskać (...) Mamy wiele wspólnych interesów, takich jak stabilizacja Afganistanu, walka z terroryzmem, piractwem i rozpowszechnianiem broni masowego rażenia" - ocenia szef polskiego MSZ.

Szef polskiej dyplomacji zaznacza, że pielęgnacja politycznych kontaktów między NATO a Rosją "nie może być celem samym w sobie", bo prawdziwe partnerstwo jest oparte o codzienną praktyczną współpracę.

Rosyjskie propozycje

Sikorski przypomina, że w ostatnim czasie Moskwa zasygnalizowała niezadowolenie z kształtu europejskiej architektury bezpieczeństwa i zaproponowała daleko idące zmiany.

"Rosyjska propozycja wymaga gruntownej debaty. Niektóre z zaproponowanych punktów wydają się jednak zmierzać do tego, by ograniczyć rozszerzenie struktur euroatlantyckich na wschód i do osłabienia niezależności procesu decyzyjnego NATO. Jestem przekonany, że obecnie bardziej niż nowych formuł prawnych potrzebujemy otwartej debaty i dążenia do współpracy" - ocenia minister spraw zagranicznych.

Wartości, zasady, reguły

Zdaniem polityka, ci, którzy uczestniczą w dialogu NATO-Rosja powinni tworzyć wspólnotę zasad wartości i reguł postępowania. "Niestety szereg wydarzeń międzynarodowych pokazał, że jest jeszcze wiele do zrobienia, zanim można będzie mówić o takiej wspólnocie" - pisze polski minister i przypomina o wojnie rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r. oraz o manewrach rosyjsko-białoruskich w 2009 r.

"Chcemy i potrzebujemy bezpiecznej i stabilnej Rosji. Ten kraj musi jednak być obliczalny, gotowy do kooperacji i przede wszystkim demokratyczny. Tylko taka Rosja może żyć w pokoju z samą sobą i swymi sąsiadami" - dodaje.

Otwarcie na Moskwę

Sikorski zaznacza, że proces rozszerzenia NATO jest potrzebny. Jego zdaniem "Rosja nie powinna być (z niego) z góry wykluczana". Jego zdaniem proces ten "daje możliwość przezwyciężenia podziału Europy na wschód i zachód wraz z wynikającą z tego podziału filozofią".