Znieważenie Sejmu, Senatu czy Rady Ministrów nie będzie karane

sejm.gov.plRząd przyjął zmiany w ustawie Kodeks karny

Publiczne znieważenie lub poniżenie konstytucyjnych organów RP o charakterze zbiorowym, czyli np. Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego, nie będzie karane - zdecydował we wtorek rząd. Natomiast organy jednoosobowe, np. policjanci, nauczyciele, będą chronieni na zasadach identycznych, jak inni funkcjonariusze publiczni i na podstawie przepisów dotyczących wszystkich obywateli. Ministrowie przyjęli projekt ustawy nowelizującej Kodeks karny.

Obecnie istnieje przepis przewidujący karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat dla osoby, która publicznie znieważyła lub poniżyła organ konstytucyjny RP.

Przepis do zniesienia

Propozycja zmiany przedstawiona przez szefa Rządowego Centrum Legislacji przewidywała uchylenie przepisu kodeksu karnego mówiącego o tym, że "kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

"Powodem uchylenia tego przepisu jest powszechne uznanie prawa do krytyki organów demokratycznego państwa i pełnego wyrażania poglądów na temat ich funkcjonowania. Również z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa wymaga, aby granice dopuszczalnej krytyki dotyczące polityków były szersze niż w przypadku osób prywatnych. Wolność wypowiedzi w sprawach publicznych nie może być naruszana. Interes państwa wymaga prowadzenia nieskrępowanej, otwartej debaty politycznej" - podaje Centrum Informacyjne Rządu.

Zmieniona regulacja ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ochrona pozostaje

Po zmianach Sejm, Senat, rząd i inne instytucje nadal będą chronione przepisami dotyczącymi znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz ogólnymi przepisami o znieważeniu dotyczącymi osób fizycznych. Dotyczy to też np. policjantów i nauczycieli. Kodeks karny stanowi, że za znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. Ponadto, zgodnie z przepisami, za nieważnie innej osoby grozi kara grzywny albo ograniczenia wolności, a ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. Zmiana nie dotyczy prezydenta RP, któremu przysługuje ochrona z art. 135 kodeksu karnego (za publiczne znieważenie głowy państwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 3). W pierwotnej wersji projekt przewidywał zniesienia szczególnej ochrony prawnokarnej także prezydenta, jednak w wyniku prowadzonych konsultacji społecznych zrezygnowano z tego pomysłu.

Autor: mn//kdj / Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: sejm.gov.pl

Pozostałe wiadomości