To PiS otworzyło furtkę dla Amber Gold? Tego wątku nie chce badać komisja śledcza


- Posłowie PiS zdecydowali w 2006 roku, że Komisja Nadzoru Finansowego nie będzie się zajmować parabankami działającymi jak Amber Gold - uważa poseł PO Krzysztof Brejza. Komisja śledcza ds. Amber Gold, głosami posłów PiS, zdecydowała że tym wątkiem nie będzie się zajmować.

- PiS w 2006 roku m.in. głosem Jarosława Kaczyńskiego odrzucił poprawkę, która rozszerzała nadzór KNF na wszystkie instytucje finansowe. Wszystko wskazuje na to, że gdyby przeszła ta poprawka, to takie instytucje jak późniejszy Amber Gold byłyby pod szczególnym nadzorem KNF i nie mogłyby działać – mówi tvn24.pl poseł Krzysztof Brejza, reprezentujący w komisji śledczej Platformę Obywatelską.

Komisja odrzuca wniosek

Zdaniem posła, gdyby Sejm w 2006 roku nie odrzucił tej poprawki, to w przyszłości KNF miałby podstawy, by także skutecznie zablokować Amber Gold. Komisja śledcza w sprawie tego parabanku nie zgodziła się na wtorkowym posiedzeniu, aby zająć się tym wątkiem.
 – Przewodnicząca stwierdziła, że ta sprawa nie ma związku z pracami komisji – tłumaczy Brejza.

Odrzucenie poprawki

Brejza złożył wniosek o przekazanie na potrzeby komisji dokumentacji prac nad ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym z 2006 roku.

- Wtedy klub PO chciał rozszerzyć działalność Komisji Nadzoru Finansowego na instytucje parabankowe. Poprawkę nr 5 odrzucono dokładnie 21 lipca 2006 roku głosami PiS, w tym m.in. prezesa PiS a także Marka Suskiego, Stanisława Pięty, dziś członków komisji śledczej ws. Amber Gold – mówi tvn24.pl poseł Brejza.

Stenogramy potwierdzają

Sięgnęliśmy do stenogramów sejmowej komisji finansów publicznych z 13 lipca 2006 roku.

Dyskutowano wtedy nad poprawkami PO do art. 1 ust. 2 ustawy o Komisji Nadzoru Finansowego. Głos w sprawie rozszerzenia działalności KNF na parabanki zabrał wtedy poseł PO Jakub Szulc: - (…)W drugiej poprawce, odnoszącej się do art. 1 ust. 2, proponujemy dodanie pkt 7 w brzmieniu: "nadzór nad instytucjami finansowymi w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe, sprawowany w zakresie zgodności ich działalności z prawem". - Ta zmiana dotyczy także rozszerzenia zakresu podmiotowego i chodzi o podmioty, które nie posiadają własnej ustawy branżowej, a funkcjonują na rynku finansowym – mówił Szulc.

Sejm głosował nad poprawkami 21 lipca 2006 roku. Z wyników imiennego głosowania wynika, że za odrzuceniem poprawki do ustawy o KNF o o instytucjach finansowych głosowało 146 posłów PiS. W tym m.in. Joachim Brudziński, Jarosław Kaczyński, Beata Kempa, Marek Kuchciński, Adam Lipiński, Stanisław Pięta, Marek Suski, Beata Szydło, Kazimierz Ujazdowski, Zbigniew Wassermann, Elżbieta Witek, Zbigniew Ziobro.

Próbowaliśmy się skontaktować z przewodniczącą komisji Małgorzatą Wasserman, aby zapytać ją o przyczyny takiej decyzji – mimo wielu prób, nie udało się porozmawiać z panią poseł.

[object Object]
Komisja śledcza ds. Amber Gold przyjęła raport końcowy ze swoich practvn24
wideo 2/22

Autor: Maciej Duda, (m.duda2@tvn.pl) Robert Zieliński (r.zielinski@tvn.pl) / kk

Pozostałe wiadomości