TVN24 | Polska

Sędzia Gąciarek zawieszony przez nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną

TVN24 | Polska

Autor:
mjz
Źródło:
TVN24, PAP
Gąciarek: wyrok TK należy uznać za nieistniejący
Gąciarek: wyrok TK należy uznać za nieistniejącyTVN24
wideo 2/4
TVN24Gąciarek: wyrok TK należy uznać za nieistniejący (wideo z 7 października)

Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, został zawieszony w czynnościach służbowych przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, nieuznawaną przez ten sąd. Izba zdecydowała także o obniżeniu o 40 procent jego uposażenia. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustita", którego członkiem jest Gąciarek, przekazało, że potwierdził on "odbiór bezprawnej decyzji wydanej przez nie-sędziów z nie-sądu".

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Uchwała nieuznawanej przez SN Izby Dyscyplinarnej została podjęta w składzie trzyosobowym. Składowi - jak wynika z wokandy - przewodniczył sędzia Jacek Wygoda, a byli w nim także sędzia Konrad Wytrykowski i ławnik Jacek Leśniewski.

Izba postanowił zawiesić sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka w czynnościach służbowych i obniżyć sędziemu wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia o 40 procent.

W uchwale napisano, że do podjęcia decyzji w sprawie sędziego Gąciarka "formalnej przeszkody" nie stanowi wyrok TSUE z 15 lipca, którym mówi o tym, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

"Przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy, Sąd Najwyższy w tym składzie stwierdza, iż wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE) z 15 lipca 2021 r. sygn. C-791/19 (Dz.U.UE.C.2021/382/2) rozstrzygający, iż Polska poprzez uchwalenie ustaw o Sądzie Najwyższym i ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w obowiązującym kształcie 'uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art.19 ust.1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej', nie stanowi formalnej przeszkody do rozpoznania przez Sąd Najwyższy – Izbę Dyscyplinarną niniejszej sprawy" - czytamy.

Uchwała nieuznwanej przez SN Izby Dyscyplinarnej ws sędziego Piotra Gąciarka

Sędzia Gąciarek o "bezprawnej decyzji wydanej przez nie-sędziów z nie-sądu"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustita" przekazało w mediach społecznościowych, że sędzia Gąciarek potwierdził "odbiór bezprawnej decyzji wydanej przez nie-sędziów z nie-sądu".

"Postaw ani poglądów nie zmienię. Zastraszyć przez przebierańców w togach się nie dam" - napisał sędzia Gąciarek.

Sędzia Gąciarek odmówił orzekania z sędziami wybranymi przy udziale nowej KRS

W połowie września informowano, że prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab zarządził "natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych" sędziego Gąciarka. "Uzasadnieniem tej decyzji jest wzgląd na istotne interesy służby oraz powagę sądu, w związku z prowadzonymi przez rzecznika dyscyplinarnego w stosunku do sędziego Gąciarka czynnościami wyjaśniającymi oraz faktem, że odmówił on orzekania i nie wypełnił swoich obowiązków służbowych 13 września br." - uzasadniano wówczas tamtą decyzję prezesa sądu.

Sędzia Gąciarek jest wiceprezesem stołecznego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". We wrześniu Gąciarek na ręce prezesa sądu złożył oświadczenie w związku z przydzieleniem go do składu orzekającego w jednym z procesów. W sprawie tej miał orzekać wraz z sędziami Marzeną Tomczyk-Ziębą oraz Stanisławem Zdunem, wybranym przy udziale nowej KRS. Termin pierwszej rozprawy w tamtej sprawie był wyznaczony właśnie na 13 września.

"Oświadczam niniejszym, że odmawiam orzekania w jednym składzie z osobą (Stanisław Zdun), której powołanie na urząd sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie dotknięte jest zasadniczą i nieusuwalną wadą, w postaci braku wniosku uprawnionego i wskazanego w Konstytucji RP organu w postaci Krajowej Rady Sądownictwa" - pisał sędzia Gąciarek w tamtym oświadczeniu.

Jak dodawał, w jego "najgłębszym przekonaniu nikt, a zwłaszcza żaden sędzia nie może czerpać osobistych korzyści z naruszenia prawa". "Przyjęcie nominacji na podstawie wniosku organu niebędącego konstytucyjnym organem państwa uprawnionym do przedstawiania Prezydentowi RP kandydatur na stanowiska sędziowskie zasługuje na jednoznacznie krytyczną ocenę" - pisał Gąciarek.

Gąciarek odsunięty od czynności służbowych

Wtedy prezes SO zarządził przerwę w czynnościach służbowych sędziego Gąciarka. Zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych, "jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo minister sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc".

O takiej decyzji prezes musi niezwłocznie zawiadomić sąd dyscyplinarny. Sąd dyscyplinarny natomiast po takim zawiadomieniu niezwłocznie "wydaje uchwałę o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych albo uchyla zarządzenie o przerwie w wykonywaniu tych czynności".

Zawieszenie sędziego Macieja Ferka

W połowie listopada nieuznawana Izba Dyscyplinarna SN zawiesiła z kolei sędziego krakowskiego sądu okręgowego Macieja Ferka w czynnościach służbowych, zdecydowała także o obniżeniu o połowę jego uposażenia.

Pod koniec października sędzia odmówił nadania klauzuli wykonalności wyrokowi wydanemu przez krakowski sąd okręgowy, który stał się prawomocny po rozpoznaniu apelacji. Powodem miało być to, że w składzie sędziowskim zasiadał sędzia awansowany z sądu okręgowego do sądu apelacyjnego na wniosek KRS w obecnym składzie. Wtedy prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka zawiesiła sędziego na miesiąc w wykonywaniu czynności służbowych uzasadniając, że zachowanie sędziego "narusza powagę Sądu, a także godzi w dobro obywateli i porządek prawny obowiązujący w RP", a sprawa trafiła do Izby Dyscyplinarnej.

Autor:mjz

Źródło: TVN24, PAP

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości