Sąd Najwyższy o sędziach powołanych przez Radę Państwa PRL: samo powołanie w tamtym czasie to nie podstawa do kwestionowania niezawisłości

Autor:
ads/adso
Źródło:
PAP
Sędzia Kamil Zaradkiewicz w Sądzie Najwyższym
Sędzia Kamil Zaradkiewicz w Sądzie NajwyższymTVN24
wideo 2/4
TVN24Sędzia Kamil Zaradkiewicz pytał w 2019 roku TSUE o niezawisłość sądu, w którym zasiada sędzia powołany przez Radę Państwa PRL.

Sąd Najwyższy orzekł, że samo powołanie sędziego przez Radę Państwa PRL nie jest podstawą do stwierdzenia, że jest on niezawisły. Według SN konieczne jest wykazanie związku między procedurą jego powołania, a wpływem na wynik konkretnej sprawy.

We wrześniu zeszłego roku sędzia SN Marek Pietruszyński odmówił przyjęcia wniosku skazanego dotyczącego wznowienia postępowania. Na tę decyzję wpłynęło zażalenie, które 13 grudnia ubiegłego roku rozpoznał skład trzech sędziów powołanych do SN po wyłonieniu w procedurze przed Krajową Radą Sądownictwa obecnej kadencji: Marek Siwek, Antoni Bojańczyk i Igor Zgoliński.

Ten skład sędziowski uchylił decyzję sędziego Pietruszyńskiego, a wniosek skazanego przekazany został do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu uchylenia wskazano wówczas między innymi, że "osoba orzekająca obecnie w SN, a powołana na stanowisko sędziego sądu wojskowego przed 1989 roku na wniosek organu politycznego (Minister Obrony Narodowej PRL) w procedurze, w której o powołaniu decydował organ bez reszty polityczny (Rada Państwa PRL), która dalsze awanse zawodowe w strukturze sądownictwa wojskowego uzyskała w procedurach nominacyjnych nie tylko wadliwych, ale i nie pozwalających na sanowanie pierwotnych wad wynikających z upolitycznienia procesu nominacyjnego, nie daje (...) gwarancji poszanowania prawa do rozpoznania sprawy w sposób niezależny i bezstronny".

Sąd NajwyższyTVN24

SN: niedopuszczalne ogólne kwestionowanie sędziów powołanych przez Radę Państwa RRL

Po uchyleniu sprawa wniosku została ponownie rozpatrzona przez sędzię SN Barbarę Skoczkowską 24 stycznia - kolejny raz podjęto decyzję o odmowie przyjęcia wniosku skazanego. Informację o tym rozstrzygnięciu i jego pisemne uzasadnienie zamieszczono w czwartek na stronie SN.

W uzasadnieniu tym zaznaczono, że argumentacja przedstawiona przez skład sędziowski w postanowieniu z 13 grudnia ub.r. ma "cechy tekstu publicystycznego silnie inspirowanego poglądami autorów, brak jest w nim natomiast argumentów prawnych pozwalających na wydanie orzeczenia tej treści". "Orzeczenie to po prostu zawieszone jest w próżni prawnej" - oceniono decyzję uchylającą postanowienie sędziego Pietruszyńskiego.

W swojej decyzji sędzia Skoczkowska zaznaczyła, że "faktycznie procedury powoływania sędziów w okresie PRL nie zapewniały odpowiednich gwarancji przestrzegania standardów niezawisłości sędziowskiej przewidzianych obecnie w traktatach UE, której Polska jest członkiem dopiero od 1 maja 2004 roku".

"Jednakże, aby twierdzić, że sędzia, który otrzymał pierwsze powołanie na urząd od Rady Państwa PRL przed 1989 r. nie jest niezawisły, konieczne jest wykazanie każdorazowo związku między jego procedurą nominacyjną, a rzeczywistym wpływem na wynik konkretnej sprawy" - podkreśliła. Dodała, że ogólna i abstrakcyjna ocena braku niezawisłości sędziego po raz pierwszy powołanego na urząd przez Radę Państwa PRL "jest niezgodna z prawem, a więc jest niedopuszczalna".

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Pytania do TSUE i opinia rzecznika generalnego

W grudniu 2019 roku Izba Cywilna SN w składzie jednoosobowym sędziego Kamila Zaradkiewicza przekazała do TSUE pytania dotyczące niezawisłości i bezstronności sądu, w którym zasiada sędzia powołany jeszcze przez Radę Państwa PRL lub poprzednią KRS. Rzecznik generalny TSUE ocenił w lipcu ubiegłego roku, że okoliczności wskazane przez polski SN nie dają podstaw do powzięcia wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności potencjalnie wszystkich polskich sędziów powołanych przed 2018 roku Opinia jest wstępem do wyroku TSUE. Trybunał może się z nią zgodzić, ale może wydać też zupełnie inne orzeczenie.

Autor:ads/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości