"Powstaje obawa nadużywania pozycji ministra". RPO interweniuje w sprawie sędzi Morawiec

Autor:
asty/kg
Źródło:
PAP
Zarzuty dla sędzi krytykującej PiS
Zarzuty dla sędzi krytykującej PiSTVN24
wideo 2/4
TVN24Zarzuty dla sędzi krytykującej PiS

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przekazało w poniedziałek, że RPO przedstawił prokuratorowi krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu uwagi w sprawie sędzi Beaty Morawiec, gdyż ma poważne wątpliwości co do postępowania prokuratury, zmierzającego do postawienia jej zarzutów.

Prokuratura zamierza postawić byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis" sędzi Beacie Morawiec zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Czyny te są zagrożone karą do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie wniosku o uchylenie sędzi immunitetu wyznaczono na 12 października.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Wiec poparcia dla sędzi Beaty Morawiec w KrakowieTVN24

Jak poinformowano w komunikacie na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, w poniedziałkowym piśmie, podpisanym przez zastępcę Rzecznika Stanisława Trociuka i skierowanym do prokuratora Bogdana Święczkowskiego, zwrócono się o informacje o stanie tej sprawy oraz o odniesienie się do jej okoliczności "w świetle zagrożeń dla konstytucyjnych praw i wolności jednostki". "RPO poprosił również o wskazanie, jakie działania podjęto, aby wobec zajęcia komputera sędzi nie doszło do naruszenia tajemnicy narady sędziowskiej" - dodano.

Jak zaznaczono w piśmie, sędzia Morawiec "wielokrotnie publicznie wyrażała krytyczne opinie o zmianach wprowadzanych w ostatnich latach w polskim systemie prawnym i sądowym". "Jest ona prezesem Stowarzyszenia Sędziów ‘Themis’, konsekwentnie dopominającego się o pełne poszanowanie niezawisłości sędziowskiej w Polsce. Powstaje wrażenie, że wszczęcie postępowania wobec niej i wniosek o uchylenie immunitetu jest formą represji za jej oceny" - dodało Biuro RPO.

Sędzia Morawiec: szok wywołany tego rodzaju bzdurami, które tam przeczytałam, sięgnął zenitu
Sędzia Morawiec: szok wywołany tego rodzaju bzdurami, które tam przeczytałam, sięgnął zenituTVN24

"Przeprowadzenie takich czynności może ingerować w immunitet sędziowski"

Przypomniano, że sędzia Morawiec pozostaje w sporze sądowym z ministrem sprawiedliwości i wygrała w I instancji sprawę przeciwko ministrowi o naruszenie jej dóbr osobistych, a sąd zobowiązał pozwanego do przeproszenia, zamieszczenia oświadczenia na stronie internetowej MS oraz zapłaty zadośćuczynienia. "Powstaje zatem obawa nadużywania pozycji ministra oraz pośredniego lub bezpośredniego wpływu na podległych mu prokuratorów w celu dyskredytacji przeciwnika procesowego" - ocenia RPO.

Według ustaleń śledczych, które opisał w połowie września dział prasowy Prokuratury Krajowej, sędzia miała przyjąć wynagrodzenie za pracę na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie, której nie wykonała i nie miała wykonać, a zawarta przez nią umowa miała charakter fikcyjny i służyła ukryciu wyprowadzenia środków Skarbu Państwa.

Prokuratura chce postawić zarzuty sędzi Beacie MorawiecTVN24

Z kolei zarzuty naruszenia uprawnień jako funkcjonariusza publicznego i przyjęcia korzyści majątkowej prokuratura chce przedstawić w związku z wyrokiem wydanym przez skład orzekający pod przewodnictwem sędzi, korzystnym dla oskarżonego o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu swojej żony.

Beata Morawiec nie zgadza się z tymi zarzutami. - Nie mam sobie nic do zarzucenia i uważam, że te ataki są elementem gry politycznej – stwierdziła. W związku z postępowaniem służby zabezpieczyły rzeczy sędzi. Śledczy zapewnili, że rzeczy zostały wydane dobrowolnie i mogą stanowić dowody w postępowaniu.

Jak mówiła wówczas Beata Morawiec, gdyby nie przekazała prokuratorowi i funkcjonariuszom CBA laptopa i pendrive'a to ci, zgodnie z postanowieniem prokuratury, przeszukaliby jej mieszkanie. Jej zdaniem jest to ewidentne przekroczenie uprawnień. "Sędzia nadal jest objęta immunitetem. Przeprowadzenie takich czynności może zatem bezpodstawnie ingerować w immunitet sędziowski" – zwrócił uwagę RPO.

Autor:asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości