Polska

Przyłębska i Muszyński kandydatami na prezesa TK. Ale 8 sędziów odmówiło udziału w głosowaniu

Polska

Magierowski: od dzisiejszego poranka p.o. prezesa TK jest Julia Przyłębska
tvn24Julia Przyłębska pełni od wtorku funkcję p.o. prezesa

Do Kancelarii Prezydenta wpłynęła uchwała Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK w sprawie kandydatów na prezesa. Kandydatami są Julia Przyłębska oraz Mariusz Muszyński - poinformował dyrektor biura prasowego KPRP Marek Magierowski. Wiceprezes TK Stanisław Biernat przekazał, że ośmioro sędziów TK odmówiło we wtorek udziału w głosowaniu nad kandydatami.

Dyrektor biura prasowego KPRP Marek Magierowski przekazał, że "prezydent wskaże prezesa TK w najbliższym czasie".

Wiceprezes TK Stanisław Biernat, w oświadczeniu przesłanym PAP poinformował, że sędzia Przyłębska, której prezydent Andrzej Duda powierzył w poniedziałek pełnienie obowiązków prezesa Trybunału, zwołała na wtorek o godz. 13.30 Zgromadzenie Ogólne w celu przedstawienia prezydentowi kandydatów na stanowisko prezesa TK. "Uniemożliwiło to udział w zgromadzeniu sędziemu Stanisławowi Rymarowi, który przebywa na urlopie, lecz zadeklarował chęć udziału w zgromadzeniu, gdyby zostało przełożone na dzień następny. Pani sędzia Przyłębska odmówiła jednak spełnienia prośby sędziego Rymara. Z tego względu ośmioro sędziów odmówiło udziału w głosowaniu nad kandydatami na stanowisko prezesa Trybunału" - oświadczył Biernat. Jak dodał wiceprezes TK, w głosowaniu ostatecznie wzięło udział sześcioro sędziów. "W tej sytuacji należy zauważyć, że do ważności uchwał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK konieczny jest udział w głosowaniu co najmniej połowy z piętnastoosobowego składu TK określonego w konstytucji. Wynika to z ogólnej zasady odnoszącej się do podejmowania uchwał przez konstytucyjne, kolegialne organy państwa" - ocenił wiceprezes TK.

Sędzia TK Mariusz Muszyński w odpowiedzi na oświadczenie Biernata odpowiedział, że wtorkowy wybór kandydatów na stanowisko prezesa odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami o TK. "Z przykrością stwierdzam, że wiceprezes Biernat nie zna obowiązującego prawa dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego" - zaznaczył w odpowiedzi Muszyński.

W zgromadzeniu udział mogli wziąć sędziowie Henryk Cioch, Mariusz Muszyński i Lech Morawski, których p.o. prezes Przyłębska włączyła we wtorek do składu orzekającego TK - czego przez ostatni rok nie robił prezes Andrzej Rzepliński (jego kadencja dobiegła końca o północy).

Przyłębska p.o. prezes

Rano Kancelaria Prezydenta podała, że Andrzej Duda powierzył sędzi Julii Przyłębskiej pełnienie obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego, do czasu powołania prezesa TK. Ponadto wybrany przez Sejm 15 grudnia 2016 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego Michał Warciński złożył wobec prezydenta ślubowanie.

O północy z poniedziałku na wtorek zakończyła się 9-letnia kadencja sędziowska prof. Andrzeja Rzeplińskiego, od 2010 r. prezesa TK. Wiceprezesem Trybunału pozostaje Stanisław Biernat, którego kadencja upływa w czerwcu 2017 r.

Trzy ustawy ogłoszone w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek przed północą ogłoszono w Dzienniku Ustaw trzy ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego: o organizacji i trybie postępowania przed TK; o statusie sędziów TK oraz przepisy wprowadzające obie te ustawy. Wszystkie podpisał prezydent Andrzej Duda. Ustawy te - autorstwa posłów PiS - całościowo regulują postępowanie w TK i status jego sędziów. Co do zasady wszystkie trzy ustawy wchodzą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia. Część nowego prawa weszła jednak w życie w dzień po ogłoszeniu, czyli tuż po północy we wtorek. Straciła też wtedy co do zasady moc ustawa o TK z 22 lipca br. We wtorek weszły w życie zapisy o tym, że prezydent powołuje p.o. prezesa TK "spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa". Przepis ten, jako niekonstytucyjny, krytykowali m.in. opozycja, Krajowa Rada Sądownictwa i Rzepliński. Argumentowano, że wiceprezesa TK wymienia konstytucja, w której nie ma p.o. prezesa. Szef sejmowej komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz (PiS) mówił, że "nie byłoby instytucji p.o. prezesa, gdyby prezes Rzepliński stosował się do prawa i dopuścił do ZO wszystkich sędziów". Według przepisów, które weszły w życie we wtorek, p.o. prezes TK w miesiąc od ogłoszenia nowych regulacji przeprowadza procedurę przedstawienia prezydentowi przez Zgromadzenie Ogólne sędziów TK kandydatów na prezesa Trybunału.

Trzy nowe ustawy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego z mocy prawa unieważniają listopadowy wybór trzech sędziów TK - jako kandydatów dziewięciorga sędziów TK, zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym TK - na nowego prezesa TK (sędziowie wskazali wtedy prezydentowi: Marka Zubika, Stanisława Rymara i Piotra Tuleję).

Autor: js/sk / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości