Protesty wyborcze wpływają do sądów. Dotyczą głównie liczenia głosów

Aktualizacja:
tvn24Zgłoszenia dotyczą m.in. nieprawidłowości w liczeniu głosów

Do sądów wpływają kolejne wyborcze protesty. Dotyczą pomylonych kart do głosowania, podejrzenia fałszerstwa, niszczenia protokołów, braku głosów, ale też np. tłoku w lokalach wyborczych czy zmęczenia członków komisji. Są wnioski o ponowne przeliczenie głosów czy wręcz unieważnienie wyborów, a także ogólnie o stwierdzenie, czy zostały przeprowadzone prawidłowo. Nie wszystkie są przyjmowane - brakuje podpisów, a niektóre protesty są anonimowe.

Do środy do warszawskich sądów okręgowych trafiło łącznie 12 protestów wyborczych: dziewięć do Sądu Okręgowego w Warszawie i trzy do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga; trzy spośród nich wniosły komitety wyborcze. Zgodnie z Kodeksem wyborczym wnioski ws. nieprawidłowości w czasie wyborów można składać do sądu w ciągu 14 dni od dnia wyborów.

Do sądu wpłynął m.in. wniosek pełnomocnika wyborczego PiS. Choć rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie Katarzyna Kisiel poinformowała PAP, że "obecnie brak jeszcze sygnatury sprawy, sprawa oczekuje na podjęcie czynności", to z komunikatu biura prasowego partii wynika, że PiS wnioskuje o unieważnienie wyborów do sejmiku woj. lubelskiego, domaga się też stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych i wydania postanowienia o przeprowadzeniu ponownych wyborów do sejmiku.

Jako przesłanki do unieważnienia wyborów PiS wskazuje między innymi przeprowadzenie głosowania w obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Korchowie Pierwszym poza lokalem wyborczym, wprowadzanie przez członków obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Korchowie Pierwszym wyborców w błąd, co do sposobu głosowania i ważności głosu, wydawanie przez obwodową komisję wyborczą nr 25 w Lublinie kart do głosowania bez odcisku pieczęci terytorialnej komisji wyborczej.

Protest wyborczy złożył także Komitet Wyborczy Wyborców Klubu Rozwoju z siedzibą w Piasecznie. W proteście "zarzucono obrazę przepisów dotyczących głosowania poprzez zastąpienie jednej karty do głosowania zawierającej wykaz kandydatów ze wszystkich list zeszytem, w którym każdy komitet był umieszczony na innej stronie". Wskazano także na "naruszenie kodeksu wyborczego poprzez uczestnictwo w komisji wyborczej członka, który był pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego". Według komitetu obwodowe komisje wyborcze na terenie gminy Piaseczno wydały wadliwe karty do głosowania do rady powiatu piaseczyńskiego; według wnioskodawcy nie posiadały one niektórych stron, co oznacza, że w poszczególnych kartach do głosowania poszczególne komitety nie zostały uwzględnione. Jak poinformowała Kisiel, sprawa oczekuje na podjęcie czynności.

Kolejny protest wniósł Komitet Wyborczy Wyborców Forum. Zarzucono w nim "domeldowywanie i przez to dopisywanie do list wyborczych ludzi niezwiązanych z Gminą Zakroczym oraz fałszowanie wyników wyborów". Sąd Okręgowy przekazał ten wniosek Sądowi Okręgowemu Warszawa-Praga.

Sąd okręgowy rozpoznaje protesty wyborcze w postępowaniu nieprocesowym, w ciągu 30 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów, w składzie trzech sędziów, z udziałem komisarza wyborczego, przewodniczących właściwych komisji wyborczych lub ich zastępców.

Sześć protestów w Wielkopolsce

Rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu, sędzia Joanna Ciesielska-Borowiec poinformowała we wtorek, że w jednym przypadku kandydatka do Rady Miejskiej w Obornikach domaga się ponownego przeliczenia głosów; różnica między nią a kontrkandydatem wynosi jeden głos.

Jeden protest dotyczy niemożności przejrzenia kart uznanych za nieważne. Inny wyborca zaprotestował, bo - jak twierdzi - oddał głos na jednego z kandydatów, co nie znalazło odzwierciedlenia w protokole z głosowania.

Dwa przypadki to, jak podała rzecznik, ogólne wnioski o stwierdzenie, czy wybory przebiegały poprawnie. - Jeden ze zgłaszających napisał, że uważa wyniki przedstawiane przez PKW za nieprawdziwe i nierzetelne - poinformowała Ciesielska-Borowiec.

Trzy protesty wpłynęły do Sądu Okręgowego w Koninie. Jak podał we wtorek rzecznik sądu, sędzia Robert Kwieciński, dwa z nich dotyczą prowadzenia agitacji wyborczej w trakcie wyborów w Sompolnie i w Kłodawie. - Dziś wpłynął trzeci protest, dokument jest anonimowy, prawdopodobnie nie będzie rozpatrywany - podał rzecznik.

Pięć w Lubuskiem

Jak poinformował we wtorek rzecznik Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Ryszard Rólka, do tego sądu wpłynęły trzy protesty. Dodał, że do tej pory protestu nie złożył żaden z komitetów wyborczych.

Przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Tuplicach wystąpiła do sądu o ponowne przeliczenie głosów oddanych na jednego z radnych. Jej zdaniem podczas ich przeliczania doszło do błędu matematycznego, który miał wypływ na wynik głosowania.

Drugi z protestów złożony przez osobę indywidualną dotyczy prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa, które miało polegać na zniszczeniu protokołów wyborczych przez jednego z członków komisji obwodowej w domu pomocy społecznej w Kożuchowie.

Kolejny protest złożył kandydat na radnego w gminie Kolsko; według niego błędnie zliczono oddane na niego głosy. W jego opinii powinien uzyskać lepszy wynik.

Sędzia Rólka powiedział, że nie wyznaczono jeszcze terminów rozpoznania protestów.

Renata Nowosadzka, rzecznik Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., przekazała, że do tego sądu wpłynęły dwa protesty dotyczące nieważności wyborów; oba dotyczą tej samej komisji obwodowej w domu pomocy społecznej w Tursku w pow. sulęcińskim. Dlatego zostaną rozpatrzone wspólnie.

Nowosadzka wyjaśniła, że pełnomocnicy dwóch lokalnych komitetów wyborczych wskazują na nieprawidłowości w pracach komisji. Twierdzą, że podczas wyborów przez dwie godziny pracowała w niej tylko jedna osoba.

Karty bez pieczątek - protesty w Lublinie

Wydanie wyborcom nieopieczętowanych kart do głosowania oraz pomylenie przez komisję kart z różnych okręgów - to m.in. podstawy protestów wyborczych, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Pełnomocnik PiS w powiecie radzyńskim domaga się unieważnienia wyborów do rady powiatu w jednym z okręgów, ponieważ - jak podnosi w proteście - przy liczeniu głosów w komisji obwodowej okazało się, że 61 kart jest nieopieczętowanych. Do protokołu zgłosił to mąż zaufania PiS. Liczba kart wrzuconych do urny i wyjętych w niej była taka sama. Komisja uznała nieopieczętowane karty za nieważne.

Według pełnomocnika PiS mogło być tak, że ktoś z członków komisji nie wydawał kart do głosowania do rady powiatu, a potem dorzucił do urny nieopieczętowane karty, albo też - co, jak przyznał w piśmie do sądu, jest bardziej prawdopodobne - komisja przez pomyłkę wydawała karty bez pieczęci.

Te 61 nieuznanych głosów mogło zmienić wynik wyborów w tym okręgu i zmienić układ sił w radzie powiatu. Lokalny komitet zdobył tam mandat, gdyż jego lista zgromadziła 27 głosów więcej niż lista PiS - podkreślił pełnomocnik tej partii.

Wyborca z gminy Wólka zwrócił się natomiast do sądu o unieważnienie wyboru jednego z gminnych radnych, gdyż w komisji w miejscowości Łuszczów głosującym z jego okręgu wydano kilkanaście kart z listami kandydatów z innego okręgu. Zanim członkowie komisji się zorientowali, dziewięć nieprawidłowo wydanych kart zostało wrzuconych do urny. Tymczasem radny, którego wybór kwestionuje skarżący, uzyskał przewagę dokładnie dziewięciu głosów nad kolejnym kandydatem.

Do lubelskiego sądu wpłynęło też kilka innych protestów. Skarżący wymieniają w nich takie - ich zdaniem - nieprawidłowości jak stemplowanie kart podczas głosowania, zasiadanie w komisji osób spokrewnionych z kandydatami, utrudnianie pracy mężowi zaufania, tłok w lokalu wyborczym, zbiorowe głosowanie czy wynoszenie kart do głosowania na korytarz.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy sąd rozpatrzy te protesty - powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie Artur Ozimek.

19 protestów na Pomorzu

Dziewiętnaście protestów kwestionujących prawidłowość przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie województwa pomorskiego trafiło do środy do sądów okręgowych w Gdańsku i Słupsku. Protesty dotyczą głównie wyborów do rad miast, gmin i sejmiku.

Jak poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku Tomasz Adamski, do tej jednostki do wczesnego środowego popołudnia wpłynęło w sumie 13 protestów przeciwko ważności wyborów. Wnioski te dotyczą m.in. głosowań w Gdańsku, Starogardzie Gdańskim, Kolbudach, Żelistrzewie, Luzinie oraz Chmielnie. Większość z nich złożona została przez wyborców bądź kandydatów.

Przykładowo kandydat do Rady Powiatu w Starogardzie Gd. kwestionuje rzetelność ustalenia wyników głosowania argumentując, że - według protokołu, nie otrzymał ani jednego głosu, a ma pewność, że przynajmniej kilka osób (w tym on sam) na niego głosowało.

Z kolei jeden z mieszkańców Gdańska wniósł o unieważnienie wyborów do sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu oraz miasta, powołując się na fakt, że Państwowa Komisja Wyborcza wprowadzała wyborców w błąd informując o sposobie głosowania do sejmików, w wynikach wyborów podanych przez Komisję były „wewnętrzne niespójności”, a w wyniki głosowania „mogły ingerować osoby z zewnątrz”.

Inny mieszkaniec Gdańska, a zarazem kandydat na radnego, złożył wniosek o stwierdzenie nieważności wyborów w okręgu nr 6 z uwagi na bardzo małe różnice w liczbie głosów, które zadecydowały o przydziale mandatu. Zdaniem kandydata awaria systemu informatycznego i przedłużające się liczenie głosów mogły doprowadzić do pomyłki.

Także kandydat z Ostaszewa skarżył się na to, że jego przegrana różnicą jednego głosu mogła wynikać z błędu w liczeniu.

Mieszkaniec Żelistrzewa wniósł z kolei o unieważnienie wyborów przeprowadzonych w tej miejscowości, bo – w jego opinii, komisje działające w okręgach 20 i 21 nie zadbały o prawidłowe wydawanie i zabezpieczanie kart wyborczych. Przed siedzibą jednej z tych komisji jeden z kandydatów miał też wręczać głosującym pieniądze. Kilkunastu wyborców z Luzina domaga się z kolei powtórzenia wyborów w okręgu 13, zarzucając, że w komisji wydano 324 karty, a wyjęto z urn 325. Wśród oddanych głosów 27 miało być nieważnych, a jeden z wybranych w tym okręgu kandydatów miał wygrać przewagą zaledwie 14 głosów. Wątpliwości zgłaszających budził też fakt, że członkiem komisji wyborczej była żona kandydata, który wygrał wybory.

Sześć protestów wyborczych trafiło też do Sądu Okręgowego w Słupsku. Jak poinformowała rzecznik tego sądu Danuta Jastrzębska, protesty dotyczyły wyborów do rad miejskich w Słupsku, Lęborku i Czersku oraz do rady gminy w Ustce. Autorzy tych protestów wnosili o unieważnienie wyborów powołując się najczęściej na bardzo małą liczbę głosów, która decydowała o zwycięstwie konkretnych kandydatów i możliwe nieprawidłowości w pracy komisji wyborczych.

Jeden z protestów, który trafił do słupskiego sądu dotyczył też wyniku wyborów do sejmików wojewódzkich. Wyborca w swoim wniosku żądał unieważnienia głosowania powołując się na fakt, że w „książeczce” zawierającej listy z nazwiskami kandydatów do sejmiku brakowało strony tytułowej, a jej rolę pełniła lista wyborcza PSL, co – zdaniem wnioskodawcy, wypaczyło wynik wyborów.

W sprawie żadnego z protestów wyborczych, które wpłynęły dotąd do gdańskiego i słupskiego sądu, nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy. Autorzy wielu wniosków zostali wezwani do ich uzupełnienia: najczęściej do dokumentów nie załączano odpowiedniej liczby kopii. Jak poinformował PAP Adamski, na rozpatrzenie protestów sądy mają czas do 30 grudnia.

Kilkanaście protestów na Warmii i Mazurach

Najwięcej, bo siedem protestów, wpłynęło od mieszkańców gminy Jeziorany. Wszystkie dotyczą list wyborców w miejscowościach Franknowo, Kramarzewo, Pierwągi i Polkajmy.

Wpłynęły także protesty z Olsztyna w sprawie zbyt dużej liczby głosów nieważnych. W przypadku gminy Szczytno autor protestu twierdzi, że mogło dojść do przerobienia lub podrobienia dokumentów wyborczych.

Do sądu okręgowego w Elblągu wpłynęły dotąd trzy wnioski - poinformowała rzeczniczka prasowa, sędzia Dorota Zientara. Jeden z nich dotyczy wyboru radnego w miejscowości Biskupiec pod Elblągiem.

- Dwie osoby ubiegające się o mandat radnego otrzymały taką samą liczbę głosów i zorganizowano losowanie. W ocenie osób składających wniosek losowanie było źle zorganizowane, bo nie powiadomiono o nim przedstawicieli komitetów wyborczych - wyjaśniła sędzia Zientara. Przyznała, że wnioski złożone w elbląskim sądzie także zawierają błędy formalne i osoby je składające zostały wezwane przez sąd do ich uzupełnienia.

Osoby składające wnioski wyborcze do sądów na uzupełnienie braków mają 7 dni.

Na Śląsku chcą ponownego przeliczenia głosów

W sądach okręgowych w woj. śląskim złożono dotychczas 11 protestów wyborczych. Składano je m.in. w sytuacjach, gdy o wygranej decydowały pojedyncze głosy.

Złożony w Sądzie Okręgowym w Gliwicach protest dotyczy wyboru do rady gminy Nędza w powiecie raciborskim. - Autorem jest kandydatka Beata Widera, kwestionująca wybór Waldemara Wiesnera. Żąda ponownego przeliczenia głosów - według wniosku przegrała trzema głosami - i uwzględnienia jako ważnie oddanych na nią głosów, które komisja oceniała jako nieważne - poinformował rzecznik gliwickiego sądu sędzia Tomasz Pawlik.

W częstochowskim sądzie są na razie cztery protesty wyborcze - poinformował sędzia Bogusław Zając. Komitet kandydata do rady podczęstochowskiej gminy Olsztyn uważa, że jednemu z wyborców wydano dwie karty do głosowania, co mogło mieć wpływ na wynik wyborów - o wygranej zdecydował tam jeden głos.

Dwa protesty dotyczą rady gminy Starcza, gdzie - według autorów protestu - wydano więcej kart do głosowania niż znalazło się podpisów na liście. Czwarty protest dotyczy Pawonkowa. W tym przypadku chodzi o obsadę jednej z komisji wyborczych.

Do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wpłynęły trzy protesty. W każdym z przypadków ich autorzy zostali wezwani do usunięcia wad - poinformował rzecznik sądu Jarosław Sablik.

Podobna sytuacja jest w Katowicach. Jak poinformował rzecznik miejscowego Sądu Okręgowego Krzysztof Zawała, jeden z wnioskodawców domaga się powtórzenia wyborów do Rady Miasta Katowice oraz do Sejmiku Województwa Śląskiego. Uzasadnił to m.in. możliwością dokonania fałszerstw przez członków komisji obwodowych, którzy mieliby podczas liczenia głosów stawiać krzyżyki według własnego widzimisię w przypadku nieważnych głosów - kart, na których nie zaznaczono żadnego nazwiska.

Inna osoba wskazała w swoim piśmie na możliwość nieprawidłowości w wyborach w Łaziskach Górnych oraz do Sejmiku Województwa Śląskiego. "Protesty bezwzględnie wymagają uzupełnienia braków formalnych, doprecyzowania pewnych kwestii, do czego ich autorzy zostaną wezwani. W obecnym kształcie sąd nie może nadać tym protestom merytorycznego biegu" - wyjaśnił sędzia Zawała.

Zmęczona komisja i błędy w Szczecinie

Sąd w Szczecinie zarejestrował 12 protestów, ale będzie ich więcej (zostały złożone w innym budynku, więc będą zarejestrowane dopiero jutro rano).

Dwa protesty napłynęły z Pyrzyc. Dotyczą ustalenia wyników wyborów do tamtejszej rady gminy. Skierowali je mąż zaufania i kandydat do rady. Zgłaszają, że komisja uznała dwa głosy za nieważne, a ich zdaniem były ważne i mogły mieć decydujący wpływ na rozdział mandatów. Wyborca ze Stargardu Szczecińskiego oprotestował wyniki głosowania w jednym z obwodów. - W tym obwodzie jeden z kandydatów dostał zero głosów. Tymczasem wyborca upiera się, że przynajmniej on głosował na tego kandydata - wyjaśnia sędzia Szaj. W Resku o wyniku wyborów do rady gminy przesądziła różnica jednego głosu. Protestujący chcą, by jeszcze raz sprawdzić, czy zmęczona komisja nie popełniła błędu przy liczeniu głosów. Lokalny komitet wyborczy z Golczewa także porusza problem zmęczonej komisji i wskazuje kilka - jego zdaniem - nieprawidłowości. Chce, by sąd je wyjaśnił.

Dolny Śląsk i Opolskie

Do sądu we Wrocławiu wpłynęły trzy protesty (w tym dwa dzisiaj - 25 listopada), żaden nie został jeszcze rozpoznany. W Opolu wniosek jest jeden. Do sądu w Legnicy trafił protest indywidualnego wyborcy, który twierdzi, że doszło do naruszania ciszy wyborczej i kupowania głosów. Kobieta twierdzi, że była świadkiem, jak kandydat oferował alkohol w zamian za głosy. Kobieta uważa, że miało to wpływ na wynik końcowy wyborów w miejscowości Góra, ponieważ liczba głosów oddanych na pozostałych kandydatów minimalnie się różniła.

Inna osoba zgłosiła protest w sprawie liczenia nieważnych głosów. Zwraca uwagę na nieprawidłowości. co mogło wpłynąć na wynik. Sprawa dotyczy rady miejskiej w Złotoryi.

Są też protesty wyborcze ws. braku instrukcji jak wypełnić karty do głosowania oraz ustalenia wyniku głosowania mającego wpływ na wynik wyborów w okręgu wyborczym w Gaworzycach.

Podkarpackie -18 protestów w 4 sądach

Do czterech sądów okręgowych na terenie woj. podkarpackiego do środy wpłynęło łącznie 18 protestów wyborczych. Protesty złożyły zarówno lokalne komitety wyborcze, jak i kandydaci, którzy przegrali, a także wyborcy.

Najwięcej - dziewięć protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Okręgowego w Krośnie. Z informacji podanych przez rzecznika tamtejszego sądu Artura Lipińskiego wynika, że protesty dotyczą np. niewielkich różnic w liczbie głosów na kandydatów z konkurencyjnych komitetów do Rady Miasta Sanoka. W niektórych przypadkach różnica wyniosła kilka-kilkanaście głosów, a w jednym wypadku tylko jeden głos; było też dużo głosów nieważnych, stąd żądanie powtórzenia liczenia głosów.

Inny protest złożony do krośnieńskiego sądu dotyczy tego, że przewodnicząca komisji w jednym z okręgów była pijana i interweniowała policja, a ponadto przebywały tam osoby postronne. Protestujący w związku z tym żąda unieważnienia wyborów. W jeszcze innym wypadku protest dotyczy liczby kart znajdujących się w urnie – miało ich być według zawiadamiającego - o jedną więcej niż kart wydanych przez komisję. Ponadto zawiadamiający otrzymał o jeden głos mniej niż jego kontrkandydat do rady gminy Brzyska.

W jeszcze innym wypadku kandydat do rady gminy Dukla otrzymał o wiele mniej głosów, niż wynikało to z jego rozmów z głosującymi po wyborach. Zgłaszający domaga się zatem ponownego przeliczenia głosów.

Po cztery protesty wyborcze trafiło do sądów w Przemyślu i Rzeszowie. Rzeczniczka przemyskiego sądu Małgorzata Reizer poinformowała, że w dwóch protestach kandydaci na radnych w Cieszanowie i gminie Przemyśl, którzy przegrali wybory, domagają się ich unieważnienia; twierdzą, że źle zostały policzone głosy. Jeden z protestów dotyczy wydawania w kilku komisjach obwodowych kart do głosowania bez potwierdzenia tożsamości wyborców. W jeszcze innym proteście dwóch wyborców twierdzi, że nie zostali poinformowani o tym, że mają głosować w innym okręgu niż dotychczas.

Z kolei w Rzeszowie trzy protesty złożyli kandydaci, którzy nie uzyskali mandatu. Jak poinformowała rzeczniczka sądu Marzena Ossolińska-Plęs jeden z kandydatów do rady gminy Trzebownisko podał w wątpliwość prawidłowość obliczenia głosów. Chodzi o to, że głosów nieważnych było 18, a on przegrał ze swoim kontrkandydatem 11 głosami. Ponadto zarzucił jednej komisji obwodowych w Łukawcu opuszczenie siedziby przez jej członków bez przekazania do publicznej wiadomości wyników głosowania, a upublicznienie ich dopiero po zweryfikowaniu w Urzędzie Gminy.

Inny kandydat na radnego w gminie Hyżne poinformował sąd, że w lokalu wyborczym w dniu głosowania doszło do agitacji na rzecz jednego z jego kontrkandydatów. Miała to robić kobieta, która wyborcom pokazywała książkę autorstwa tego kandydata. Na książce było jego zdjęcie i nazwisko. Ponadto kobieta miała pouczać komisję jak liczyć głosy.

Z kolei kandydatka PiS do rady powiatu rzeszowskiego, która przegrała jednym głosem w proteście wyborczym zarzuciła, że wyborcy nie zostali właściwie poinformowani o sposobie głosowania.

Czwarty protest złożył w rzeszowskim sądzie wyborca z podrzeszowskiego Tyczyna. Domaga się on sprostowania informacji dotyczących wykształcenia kandydata na burmistrza miasta, unieważnienia wyborów oraz wstrzymania kandydatowi biernego prawa wyborczego. Wytyka on kandydatowi na burmistrza Tyczyna (który dostał się do II tury), że już kiedyś sąd udowodnił mu splagiatowanie pracy licencjackiej w wyniku czego radni wygasili mu mandat burmistrza. A tymczasem w tej kampanii kandydat chwalił się, że ma wyższe wykształcenie.

Do sądu w Tarnobrzegu dotychczas wpłynął jeden protest. Jak poinformował PAP rzecznik tamtejszego sądu Zygmunt Dudziński chodzi o wydanie mieszkańcom dwóch ulic w Zaleszanach niewłaściwych kart do głosowania, na których byli kandydaci z innego okręgu wyborczego. Dudziński dodał, że według zawiadamiającego taka zamiana spowodowała, że część wyborców się zniechęciła i nie wzięła udziału w głosowaniu.

W przypadku wyborów samorządowych unieważnienie i powtórzenie głosowania może dotyczyć konkretnego okręgu wyborczego, nie całego kraju. Protesty rozstrzygają sądy okręgowe. Protesty można składać do właściwego sądu okręgowego w terminie 14 dni licząc od dnia wyborów, czyli od niedzieli 16 listopada.

Termin ten upływa więc 30 listopada, czyli w dniu, kiedy w wielu miastach odbędzie się druga tura wyborów (przy czym można składać protesty oddzielnie przeciwko pierwszej turze wyborów i oddzielnie przeciwko drugiej turze). Właściwy sąd okręgowy rozpoznaje protest wyborczy w ciągu 30 dni licząc od upływu terminu na składanie protestów i następnie rozstrzyga o ważności wyborów w danym okręgu wyborczym.

Kilkanaście protestów wyborczych w małopolskich sądach

Kilkanaście protestów wyborczych wpłynęło w sumie do sądów okręgowych w województwie małopolskim. Najwięcej - sześć - do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Dwa protesty – jeden dotyczący zarzutów wobec samej ordynacji wyborczej, drugi dotyczący wydania zgody na sprawdzenie list wyborczych co do dwóch kandydatów z gm. Wiśniowej - sąd pozostawił bez rozpoznawania, ponieważ były wniesione przez osobę nieuprawnioną lub nie spełniały warunków określonych w przepisach prawa – poinformowała Grażyna Rokita z biura prasowego krakowskiego sądu.

Kolejny protest został złożony przez małżeństwo z Krakowa, które oddało swoje głosy na kandydata, ale w protokole powyborczym widniała informacja, że otrzymał on zero głosów. Kandydat na radnego z Oświęcimia wskazywał, że w jednym z okręgów suma kart wydanych i niewykorzystanych była większa o 19 od liczby kart otrzymanych, a powinna być równa. Z kolei kandydat na radnego do powiatu suskiego domaga się unieważnienia wyborów do rady powiatu z powodu braku czytelnych informacji w skali całego kraju co do sposobu głosowania i możliwości preferowania kandydatów umieszczonych na pierwszej liście. Chce także ustalenia, w ilu głosach uznanych za nieważne było zakreślone jego nazwisko, a w ilu nazwiska innych kandydatów.

Komitet wyborczy Gmina Gołcza Razem chce powtórzenia wyborów na wójta i do rady gminy z powodu niewykonania ugody sądowej przez jednego z kandydatów, który miał sprostować nieprawdziwe informacje na temat finansów gminy, a tego nie zrobił. Zdaniem protestujących mogło to mieć wpływ na wyniki wyborów.

Pierwszy i jedyny na razie protest wyborczy wpłynął do Sądu Okręgowego w Tarnowie od Komitet Nowej Prawicy i Stowarzyszenia "Oburzeni", którzy w czasie wyborów samorządowych wspólnie tworzyli jedną z list wyborczych i domagają się przynajmniej częściowego unieważnienia wyborów w Tarnowie. Protestujący uważają, że podczas wyborów doszło do nieprawidłowości w okręgu numer 3.

Nieprawidłowości miały polegać na tym, że członkowie jednej z komisji w tym okręgu mieli przekazywać wyborcom informację o tym, że kandydat jednego z ugrupowań jest na liście, ale wycofał się z ubiegania o mandat radnego i nie należy na niego głosować. Ponadto na kartach do głosowania miało zabraknąć nazwiska jednej z osób, która startowała w wyborach. Trzeci zarzut komitetu dotyczy głosów nieważnych. Według protestujących w 3 okręgu wyborczym w Tarnowie głosów nieważnych było zbyt dużo, a znaczna ich część dotyczyła głosów oddanych na ich listę. "Protest rozpoznany zostanie 17 grudnia" – poinformował PAP rzecznik SO w Tarnowie sędzia Tomasz Kozioł.

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Zbigniew Krupa poinformował, że do sądu wpłynęło pięć protestów wyborczych. Wszystkie sprawy dotyczą nieprawidłowości w liczeniu głosów w trakcie wyborów oraz błędnie podanej frekwencji wyborczej. Jeden z protestujących m.in. twierdzi, że podana przez PKW frekwencja faktycznie była wyższa. Swoją tezę zgłaszający oparł na własnej obserwacji.

Zgodnie z kodeksem wyborczym protest można wnieść do właściwego sądu okręgowego w terminie 14 dni od dnia wyborów, sąd ma 30 dni na jego rozpoznanie.(PAP)

Autor: ib/gp/kwoj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził krótką rozmowę z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Doszło do niej podczas zaprzysiężenia Javiera Mileia na nowego prezydenta Argentyny - poinformowały media w Kijowie. Według agencji UNIAN rozmowa nie była wcześniej zaplanowana.

Orban i Zełenski "znaleźli się obok siebie. "Rozmowa nie była wcześniej zaplanowana"

Orban i Zełenski "znaleźli się obok siebie. "Rozmowa nie była wcześniej zaplanowana"

Autor:
tas/ft
Źródło:
PAP, UNIAN, Radio Swoboda, Reuters

Prezydent USA Joe Biden zaprosił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Białego Domu. Do spotkania ma dojść we wtorek 12 grudnia, ale Zełenski rozpocznie wizytę w Waszyngtonie już dzień wcześniej.

Zełenski jedzie do Waszyngtonu. Spotka się z Bidenem w Białym Domu

Zełenski jedzie do Waszyngtonu. Spotka się z Bidenem w Białym Domu

Autor:
ads/kg
Źródło:
Reuters

IMGW ostrzega przed niebezpieczeństwami pogodowymi. W części kraju obowiązują alerty meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia przed roztopami. W nocy oraz w poniedziałek towarzyszyć nam będą również opady marznące i silne podmuchy wiatru.

Noc pod znakiem niebezpiecznej pogody. Pomarańczowe alerty IMGW dla części kraju

Noc pod znakiem niebezpiecznej pogody. Pomarańczowe alerty IMGW dla części kraju

Aktualizacja:
Autor:
jdw,ps,anw,as
Źródło:
IMGW

320 tysięcy złotych na nagrody dla sześciu osób rozdysponowała była minister zdrowia Katarzyna Sójka pod koniec sprawowania swojej funkcji - poinformowała "Gazeta Wyborcza".

Setki tysięcy złotych dla sześciu osób. Odchodziła z resortu, przydzieliła nagrody

Setki tysięcy złotych dla sześciu osób. Odchodziła z resortu, przydzieliła nagrody

Autor:
ads/ft
Źródło:
"Gazeta Wyborcza"

Sytuacja na wschodzie naszego kraju jest trudna. Wróg naciera na całym froncie - przekazał dowódca ukraińskich sił lądowych Ołeksandr Syrski. Według zachodnich źródeł Rosja rozpoczęła skoordynowaną kampanię uderzeń na Ukrainę w okresie zimowym. Minister obrony Rustem Umierow oznajmił, że armia ukraińska "przekroczyła dwie linie obrony Rosjan i obecnie znajduje się przed trzecią". Podsumowujemy miniony tydzień walk w Ukrainie. 

Tydzień w Ukrainie. "Wróg naciera na całym froncie", początek "kampanii uderzeniowej", siły ukraińskie przed trzecią linią obrony

Tydzień w Ukrainie. "Wróg naciera na całym froncie", początek "kampanii uderzeniowej", siły ukraińskie przed trzecią linią obrony

Autor:
tas/ft
Źródło:
tvn24.pl

Mateusz Morawiecki w swoim expose "przedstawi najważniejsze wyzwania, jakie przed nami stoją" - mówił w TVN24 Waldemar Buda z PiS. Przyznał, że wynik głosowania w sprawie wotum zaufania dla Morawieckiego "jest dosyć przewidywalny". - To jutrzejsze expose to będzie taki dziki łabędzi śpiew premiera Morawieckiego - oceniła Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej.

Czy Morawiecki będzie udawał? Buda: Oczywiście, że nie. To konstytucja przewiduje taką formułę

Czy Morawiecki będzie udawał? Buda: Oczywiście, że nie. To konstytucja przewiduje taką formułę

Autor:
ads/ft
Źródło:
TVN24

W poniedziałek na pewno czekają nas historyczne emocje - mówiła o nadchodzącym posiedzeniu Sejmu dziennikarka "Faktów" TVN Arleta Zalewska. Dodała, że ciekawi ją, który polityk Prawa i Sprawiedliwości zabierze głos w debacie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego.

Posiedzenie, które "przejdzie do historii Sejmu". Jest jedna niewiadoma

Posiedzenie, które "przejdzie do historii Sejmu". Jest jedna niewiadoma

Autor:
ads/ft
Źródło:
TVN24

Ostatni pociąg ze stolicy Polski do Monachium przez Drezno kursował w 1993 roku. Teraz połączenie takie przywrócono za sprawą nocnego połączenia, które realizowane jest za pomocą pociągu IC Chopin. Jak twierdzi PKP Intercity niska frekwencja to wina austriackiego operatora.

Pierwsze od 30 lat połączenie z Warszawy do Monachium z problemami

Pierwsze od 30 lat połączenie z Warszawy do Monachium z problemami

Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

W poznańskim Parku Wilsona odnaleziono kilka martwych kaczek i gołębi. Policja i powiatowy lekarz weterynarii badają sprawę.

Martwe ptaki w poznańskim parku. Sprawę bada policja i powiatowy lekarz weterynarii

Martwe ptaki w poznańskim parku. Sprawę bada policja i powiatowy lekarz weterynarii

Autor:
ads/ft
Źródło:
PAP

Jakiej pogody możemy się spodziewać w nowym roku? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował długoterminową eksperymentalną prognozę pogody na styczeń, luty, marzec i kwiecień 2024. Jeden z tych miesięcy zapowiada się cieplejszy, a jeden zimniejszy niż zazwyczaj.

Eksperymentalna prognoza długoterminowa IMGW. Pogoda na drugą część zimy i początek wiosny

Eksperymentalna prognoza długoterminowa IMGW. Pogoda na drugą część zimy i początek wiosny

Autor:
anw
Źródło:
IMGW

Aktorka Ali MacGraw w oświadczeniu wspominała współpracę ze zmarłym w piątek Ryanem O'Nealem przy kultowym melodramacie "Love Story". "Ryan był świetnym aktorem, czarującym i zabawnym człowiekiem. Wiem, że dużą część mojego zawodowego sukcesu zawdzięczam współpracy z nim" - napisała.

Zagrali parę w kultowym "Love Story". Ali MacGraw wspomina zmarłego Ryana O'Neala

Zagrali parę w kultowym "Love Story". Ali MacGraw wspomina zmarłego Ryana O'Neala

Autor:
ads
Źródło:
CNN, tvn24.pl

Do Polski zmierza ciepło z zachodu - będzie prawie 10 stopni. Co jeszcze czeka nas w pogodzie w ciągu kolejnych dni? Jakie będą święta Bożego Narodzenia? Sprawdź długoterminową prognozę pogody.

Pogoda na 16 dni: Koniec grudniowej zimy. Czy na długo?

Pogoda na 16 dni: Koniec grudniowej zimy. Czy na długo?

Autor:
Tomasz
Wasilewski
Źródło:
tvnmeteo.pl
Argentyńska masakra piłą mechaniczną

Argentyńska masakra piłą mechaniczną

Wojciech
Skrzypek
Autor:
Wojciech
Skrzypek
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Pracownicy Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu zaalarmowali policję, że do placówki trafiło niemowlę z obrażeniami, które mogły powstać na skutek przemocy. - Zatrzymana została 20-letnia matka dziecka i jej 27-letni partner, który nie jest ojcem dziecka - przekazuje komisarz Marcin Ząbek z policji w Dzierżoniowie, gdzie mieszka rodzina. 

"Liczne złamania i uraz głowy". 11-miesięczna dziewczynka w szpitalu, matka i jej partner zatrzymani

"Liczne złamania i uraz głowy". 11-miesięczna dziewczynka w szpitalu, matka i jej partner zatrzymani

Aktualizacja:
Autor:
Źródło:
tvn24.pl, Kontakt24

Czy jutro w Sejmie czeka nas scenariusz inny niż głosowanie nad dwiema kandydaturami na premiera? O tym dyskutowali goście "Kawy na ławę" w TVN24. - Premier Morawiecki nie złoży wniosku o wotum zaufania - oceniła Urszula Pasławska (PSL). - Jutro będzie dzień wielkiej porażki, upokorzenia Morawieckiego - dodała do tego Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO). Zdaniem Tomasza Treli (Lewica) Morawiecki "wygłosi mowę pożegnalną". Przemysław Wipler z Konfederacji oświadczył, że jego ugrupowanie nie poprze żadnego z proponowanych rządów. Prezydencki minister, Andrzej Dera, potwierdził natomiast, że "wszystko wskazuje na to, że 13 grudnia dojdzie do zaprzysiężenia nowego rządu".

Premier "rozpocznie wygłaszanie mowy pożegnalnej", "nie złoży wniosku o wotum zaufania"

Premier "rozpocznie wygłaszanie mowy pożegnalnej", "nie złoży wniosku o wotum zaufania"

Autor:
akw//mrz
Źródło:
TVN24

W niedzielę rano delegacja polityków Prawa i Sprawiedliwości z prezesem Jarosławem Kaczyńskim złożyła kwiaty przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku w Warszawie. To ostatnia miesięcznica przed oddaniem władzy przez PiS.

Ostatnia miesięcznica przed oddaniem władzy przez PiS

Ostatnia miesięcznica przed oddaniem władzy przez PiS

Autor:
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Po powrocie z urlopu mieszkaniec Gdyni odkrył, że z Zanzibaru przywiózł w bagażu miejscowego stawonoga. Skolopendra ukryła się w walizce. Ugryzienie przez takiego wija skutkuje nie tylko bólem i obrzękiem, ale czasem również miejscową martwicą skóry. Zabrana przez strażników miejskich skolopendra trafiła do fundacji, która ma doświadczenie z egzotycznymi zwierzętami.

Po powrocie z urlopu w bagażu znalazł jadowitą skolopendrę

Po powrocie z urlopu w bagażu znalazł jadowitą skolopendrę

Autor:
ng
Źródło:
UM Gdynia

Francuski sąd skazał na kary więzienia w zawieszeniu sześcioro uczniów, zamieszanych w zabójstwo Samuela Paty'ego, nauczyciela ich szkoły. Rosyjski uchodźca czeczeńskiego pochodzenia odciął mu głowę po tym, jak Paty pokazał na lekcji wolności słowa karykatury Mahometa. Nastolatkowie pokazali mordercy wizerunek nauczyciela i obserwowali go, a za współpracę dostali od islamisty pieniądze. - To trudny wyrok dla rodziny. Jest rozczarowanie, złość, niezrozumienie. To zły sygnał dla rodziny, uczniów – skomentowała wyrok prawniczka rodziny Paty’ego, Virginie Le Roy.

Pokazał na lekcji karykatury Mahometa. Uczniowie skazani po zabójstwie nauczyciela

Pokazał na lekcji karykatury Mahometa. Uczniowie skazani po zabójstwie nauczyciela

Autor:
bp//mrz
Źródło:
PAP

Zbliża się "Weekend cudów" Szlachetnej Paczki. Najbiedniejsi, samotni, potrzebujący pomocy dostaną przed świętami to, czego im najbardziej potrzeba, by choć trochę im ulżyć i po prostu pocieszyć. Każdy z nas może wywołać łzy wzruszenia. Jest wielu wolontariuszy, ale potrzeba więcej. Na darczyńców czeka jeszcze ponad tysiąc rodzin.

Pani Elżbieta potrzebuje elektronicznej lupy, pani Olga piekarnika. Podopieczni Szlachetnej Paczki wciąż czekają na darczyńców

Pani Elżbieta potrzebuje elektronicznej lupy, pani Olga piekarnika. Podopieczni Szlachetnej Paczki wciąż czekają na darczyńców

Autor:
Maria
Mikołajewska
Źródło:
Fakty TVN

Dziennikarze tvn24.pl, TVN i TVN24 są wśród nominowanych do tegorocznych nagród Grand Press. Nominacje otrzymali: Justyna Suchecka, Piotr Szostak, Wojciech Bojanowski, Filip Folczak, Olga Orzechowska, Maciej Duda, Łukasz Ruciński, Michał Fuja, Grzegorz Głuszak, Marcin Jakóbczyk, Piotr Świerczek, Robert Zieliński, Olga Mildyn, Ewa Galica, Marcin Gutowski, Edyta Krześniak, Piotr Jacoń, Adam Diehl, Piotr Karczewski, Michał Przedlacki, Łukasz Frątczak, Dariusz Kubik i Grzegorz Łakomski.

Nominacje dla dziennikarzy tvn24.pl, TVN24 i TVN do nagrody Grand Press

Nominacje dla dziennikarzy tvn24.pl, TVN24 i TVN do nagrody Grand Press

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl