TVN24 | Polska

Najmłodsi uczniowie wracają do szkół

TVN24 | Polska

Autor:
kz//now
Źródło:
PAP
Dzieci wracają do szkół
Dzieci wracają do szkółTVN24
wideo 2/6
TVN24Dzieci wracają do szkół

W poniedziałek uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w szkołach. Powrót będzie odbywał się w reżimie sanitarnym. Starsi uczniowie po feriach będą nadal uczestniczyć w zdalnym nauczaniu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od poniedziałku uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, wracają do nauki stacjonarnej w szkołach. Dyrektorzy szkół podstawowych będą zobowiązani do prowadzenia świetlic dla uczniów klas I-III.

"Dzieci pójdą do szkół w tak zwanych bańkach"

Ze względu na sytuację epidemiczną powrót do szkół najmłodszych uczniów odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowały wytyczne dla szkół. - Dzieci pójdą do szkół w tak zwanych bańkach - będą klasy od klas oddzielone, nie będą się ze sobą te klasy spotykały, nie będzie również spotkań między nauczycielami. Po to to wszystko, żeby zachować maksimum bezpieczeństwa na tyle, na ile się da - mówił w minionym tygodniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Czarnek: po konsultacjach wypracowaliśmy wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych
Czarnek: po konsultacjach wypracowaliśmy wytyczne dla klas I-III szkół podstawowychTVN24

Wytyczne ministerstwa

Zgodnie z nimi do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają w izolacji. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w osłonę nosa i ust. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie (jeden na dziecko) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady reżimu sanitarnego.

W wytycznych sanitarnych napisano, że każda klasa ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.

CZYTAJ WIĘCEJ: Jakie są wytyczne ministerstwa dla szkół? >>>

Dyrektorzy szkół mają tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości lub miała ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Wskazane jest także wietrzenie sal i pomieszczeń w częściach wspólnych w czasie przerwy i w czasie zajęć oraz częste mycie rąk.

Dyrektor: Dzieci zostaną w jednej sali, ale nauczyciele będą między nimi przechodzić
Dyrektor: Dzieci zostaną w jednej sali, ale nauczyciele będą między nimi przechodzićTVN 24

Dyrektorzy są zobowiązani, by ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy uwzgledniający godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw, korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.

Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

Co, jeśli uczeń ma objawy zakażenia?

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców lub opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają w izolacji.

W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tak zwanego podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (na przykład nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

Wydzielone klasy, obniżone ławki. Poznańska SP 56 gotowa na powrót dzieci do szkoły
Wydzielone klasy, obniżone ławki. Poznańska SP 56 gotowa na powrót dzieci do szkołyTVN 24

Edukacja zdalna

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i ze szkół ponadpodstawowych po feriach będą kontynuować naukę zdalną. W noweli rozporządzenia zapisano, że od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 roku na obszarze kraju ogranicza się, z pewnymi wyjątkami, stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych.

Dlaczego najmłodsze dzieci wrócą jako pierwsze do szkół?
Dlaczego najmłodsze dzieci wrócą jako pierwsze do szkół?Na pytania internautów odpowiadają minister Przemysław Czarnek i prezydent Andrzej Duda.

Ze względu na sytuację epidemiczną, zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów klas I-III w całym kraju zawieszono od 9 listopada. W ich miejsce wprowadzono edukację zdalną. Uczniowie klas starszych przeszli na edukację zdalną dwa tygodnie wcześniej - od 26 października. Nauka zdalna, poza pewnymi wyjątkami, zawieszona była do 3 stycznia, z tym, że od 23 grudnia do 3 stycznia uczniowie mieli przerwę świąteczną w nauce. 4 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym terminie. Ferie skończyły się 17 stycznia.

Autor:kz//now

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości