TVN24 | Polska

42 dni przed wyborami PiS zmienia zasady gry. Co zawiera nocna poprawka?

TVN24 | Polska

Autor:
kb/ec
Źródło:
TVN24
Głosowanie nad poprawką PiS zmieniającą Kodeks wyborczy
Głosowanie nad poprawką PiS zmieniającą Kodeks wyborczyTVN24
wideo 2/6
TVN2442 dni przed wyborami PiS zmienia Kodeks wyborczy

Wśród przyjętych przez Sejm poprawek do specustawy dotyczącej koronawirusa, znalazła się zmiana Kodeksu wyborczego, umożliwiająca głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim. Co zawiera poprawka PiS?

Głosowanie nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - jednej z trzech ustaw w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej odbyło się w sobotę wcześnie rano. Za ustawą głosowało 343 posłów, przeciw było 73, od głosu wstrzymało się 19. Spośród zgłoszonych do projektu poprawek Sejm przyjął te zgłoszone przez PiS oraz jedną z propozycji Lewicy.

Jedna z poprawek PiS dotyczy zmiany Kodeksu wyborczego. Co zawiera?

1. Głosowanie korespondencyjne dla osób powyżej 60. roku życia

2. Głosowanie korespondencyjne dla osób w kwarantannie, izolacji lub izolacji domowej

3. Brak możliwości głosowania konrespodencyjnego w obwodach zagranicznych, na statkach morskich

4. Wyborcy ponad 60-letni zamiast głosowania korespondencyjnego będą mogli wybrać głosowanie przez pełnomocnika (tak jak niepełnosprawni)

5. Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić do 15 dnia przed wyborami, a jeśli ktoś jest na kwarantannie, do 5 dnia przed wyborami

6. Szczegóły głosowania korespondencyjnego w tym sposób i tryb otwierania kopert z głosami oddanymi korespondencyjne ma ustalać minister właściwy do spraw łączności (obecnie minister infrastruktury) w rozporządzeniu, po zasięgnięciu opinii szefa MSWiA, ministra zdrowia i Państwowej Komisji Wyborczej.

Poprawki zgłoszone 27 marca do specustawy dotyczącej koronawirusa

Po godzinie 4.20 poprawka została przyjęta. Głosowało za nią 222 posłów, przeciw było 214 posłów. 3 wstrzymało się od głosu.

Zmieniająca Kodeks wyborczy poprawka PiSTVN24

Autor:kb/ec

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości