Polska

Ostatni dzień starych dowodów

Polska

Aktualizacja:
TVN24Prawie milion osób nie wymieniło dowodów

Książeczkowe dowody osobiste tracą definitywnie ważność. Osoby, które nie wymieniły dowodu na nowy mogą mieć kłopoty w bankach, na poczcie i w urzędach.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że od kwietnia bez nowego dowodu nie będzie można odebrać z poczty listu awizowanego ani zarejestrować samochodu w urzędzie. Kłopoty czekają również w banku: ze starym dowodem nie będzie można wypłacić pieniędzy w kasie, zaciągnąć kredytu gotówkowego ani zrobić zakupów na raty. MPiPS zwraca uwagę, że o wymianie dowodu osobistego należy powiadomić Urząd Skarbowy (w ciągu 30 dni), ZUS (w ciągu 7 dni) oraz OFE i bank.

Nowy numer dowodu trzeba zgłosić

Jak podkreśla resort, ZUS i fundusze emerytalne posługują się głównie numerami PESEL i NIP, jednak w pierwszym roku funkcjonowania reformy emerytalnej wielu pracodawców zgłaszało swoich pracowników do ubezpieczenia społecznego wraz z numerem dowodu osobistego. Dlatego wszystkie osoby, które wymieniają dowody, powinny sprawdzić u swojego pracodawcy, jakie dane są podane w zgłoszeniu. Może się okazać, że obok numeru PESEL i NIP widnieją tam również nieaktualne dane starego dowodu. W takim przypadku trzeba zgłosić zmianę. Renciści i emeryci, którzy nie mają przyznanego numeru NIP, powinni zgłosić nowy numer dowodu osobistego w najbliższej placówce ZUS.

Za niezgłoszenie zmiany danych do Urzędu Skarbowego można zostać ukaranym grzywną od 112,60 zł do 2252 zł. Przepisy mówią, że osoby, które uchylają się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlegają karze ograniczenia wolności do jednego miesiąca albo karze grzywny.

Gdzie wymienić dokumenty?

Dowód osobisty wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). W razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały - organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby, jeśli nie można go ustalić - Urząd Miasta st. Warszawa – Śródmieście.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim. Za wydanie nowego dowodu płaci się 30 zł.

Jak nie dowód, to paszport

W przypadku osób, które nie mogą stawić się w urzędzie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można załatwić formalności w miejscu ich pobytu. Natomiast osoby stale mieszkające za granicą nie muszą posiadać dowodu osobistego - ich dokumentem tożsamości jest przede wszystkim polski paszport.

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości