Najważniejsze święto w supraskim klasztorze. Wiernio oddali cześć ikonie


W męskim monasterze w Supraślu k. Białegostoku odbyły się w niedzielę cerkiewne uroczystości ku czci Ikony Matki Boskiej Supraskiej. Święto należy do głównych w tym klasztorze, uważanym za jedno z najważniejszych w kraju cerkiewnych sanktuariów.

Zgodnie ze wschodnią tradycją, uroczystości rozpoczęły się poprzedniego dnia wieczorem, modlitwy trwały także w nocy.

Obchody święta zakończyła w niedzielę główna liturgia, której przewodniczył abp Szymon ordynariusz prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej, w asyście innych prawosławnych hierarchów, m.in. arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba.

Pielgrzymki z całego regionu

Już w sobotę na uroczystości do Supraśla przybyły piesze pielgrzymki prawosławnych z całego regionu. Najliczniejszą była pielgrzymka z Białegostoku, w której - jak podają jej organizatorzy z Bractwa Młodzieży Prawosławnej - wzięło udział ponad osiemset osób. Z Gródka 60 pielgrzymów przypłynęło do Supraśla kajakami, nawiązując w ten sposób do historycznego przekazu o powstaniu klasztoru, założonego przez mnichów z Gródka w miejscu, gdzie dopłynął spławiony przez nich rzeką Supraśl krzyż.

Święto Ikony Matki Boskiej Supraskiej przypada zawsze 10 sierpnia. Jest - obok Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i święta Ewangelisty Jana Teologa - najważniejszym w supraskim klasztorze.

Czczona przez katolików i prawosławnych

Wierni podkreślają, że właśnie ikona Matki Boskiej Supraskiej przyciąga ich w to miejsce. Ikona czczona niegdyś w Supraślu pochodziła z 1503 roku i była kopią XI-wiecznej ikony Matki Boskiej Smoleńskiej, zwanej Orędowniczką Ziemi Białostockiej. Przez stulecia obraz ten wsławił się licznymi cudami. Przez stulecia czcili go zarówno prawosławni, jak i katolicy. W czasie I wojny światowej ikonę wywieziono do Rosji, dokąd mnisi uciekli przed Niemcami. Tam zaginęła, jej los pozostaje nieznany do dziś. Czczona obecnie ikona to jej kopia wykonana w XIX wieku.

W czasie niedzielnych uroczystości w zabudowaniach klasztornych została otwarta izba pamięci arcybiskupa generała dywizji Mirona Chodakowskiego, zwierzchnika prawosławnego ordynariatu WP, który zginął w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku. Hierarcha jest pochowany w podziemiach głównej świątyni w supraskim klasztorze - cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W izbie pamięci zobaczyć można m.in. szaty liturgiczne, ikony, mundury, odznaczenia czy pamiątki osobiste abpa Mirona. Jest też kącik modlitewny identyczny jak ten, który hierarcha miał w swoim mieszkaniu oraz galeria zdjęć związanych z życiem, a także pogrzebem duchownego.

Supraśl - jeden z najważniejszych ośrodków

Ponad 500-letni klasztor w Supraślu, zwany ławrą supraską, jest jednym z najważniejszych cerkiewnych ośrodków życia monastycznego w Polsce. Jego główna świątynia, cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, została wzniesiona w latach 1503-1510 w stylu gotycko-bizantyjskim. Niemal całkowicie zniszczona w czasie II wojny światowej, została odbudowana, ale prace wykończeniowe wewnątrz wciąż trwają. W czasie niedzielnych uroczystości wspominano, że w tym roku przypada 30 lat od rozpoczęcia odbudowy tej świątyni. Zachowany do dziś zespół budynków klasztornych powstał na przełomie XVII i XVIII wieku. W monasterskich zabudowaniach działa obecnie Akademia Supraska, upowszechniająca wiedzę o prawosławiu i działania ekumeniczne oraz Muzeum Ikon - placówka Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Autor: ktom\mtom / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości