Miażdżące oceny rządów Kaczyńskich

 
PAP/Leszek SzymańskiTrzy czwarte Polaków źle ocenia rzady Jarosława Kaczyńskiego

Trzy czwarte respondentów ocenia rządy Jarosława Kaczyńskiego negatywnie - wynika z sondażu TNS OBOP. Prawie dwie trzecie ma podobne zdanie o jego bracie, prezydencie.

Według sondażu z pierwszych dni sierpnia, 75 proc. respondentów źle ocenia działalność rządu Jarosława Kaczyńskiego, przy czym 39 proc. uważa, że funkcjonuje on raczej źle, a 36 proc., że zdecydowanie źle.

Tylko niespełna jedna piąta (19 proc.) ankietowanych dobrze ocenia rządy premiera, ale bardzo dobrego o nich zdania jest tylko jeden na stu Polaków.

Natomiast ponad dwie trzecie ankietowanych (68 proc.) źle ocenia pracę samego premiera, w tym 35 proc. uważa, że premier wywiązuje się ze swoich obowiązków bardzo źle. Przeciwnego zdania jest ponad jedna piąta respondentów (22 proc.), w tym 4 proc. sądzi, że premier pracuje bardzo dobrze.

63 proc. ankietowanych przez TNS OBOP mieszkańców naszego kraju twierdzi, że prezydent Lech Kaczyński źle sprawuje swój urząd, natomiast ponad jedna czwarta Polaków (28 proc.) uważa, że dobrze wypełnia swoje obowiązki.

W sierpniu ocena działalności premiera Kaczyńskiego nie zmieniła się w sposób istotny w porównaniu z poprzednimi miesiącami, ale jest niższa w porównaniu z pierwszymi pomiarami przeprowadzonymi za jego urzędowania. W porównaniu do dwóch ostatnich miesięcy spadło poparcie dla obecnego premiera i rządu wśród osób o poglądach centroprawicowych - zwracają uwagę autorzy sondażu.

Sondaż zrealizowano w dniach 2 - 6 sierpnia na ogólnopolskiej, losowej i reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Źródło: PAP/Radio Szczecin

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Pozostałe wiadomości