TVN24 | Polska

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie stawi się przed Najwyższą Izbą Kontroli. Wydała oświadczenie

TVN24 | Polska

Autor:
mart/adso
Źródło:
PAP
Marszałek Witek: żadnego zaproszenia do NIK nie otrzymałam
Marszałek Witek: żadnego zaproszenia do NIK nie otrzymałamTVN24
wideo 2/6
TVN24Marszałek Witek: żadnego zaproszenia do NIK nie otrzymałam

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała, że nie stawi się przed Najwyższą Izbą Kontroli. "Godząc się na wezwanie Marszałka Sejmu przez NIK, naruszyłabym przepisy rangi ustawowej i konstytucyjnej, w tym konstytucyjną zasadę podległości NIK wobec Sejmu" - stwierdziła.

"Wezwanie Marszałka Sejmu do stawienia się w charakterze świadka jest wydarzeniem bez precedensu w ponad 30-letniej historii III RP. Polski porządek prawny przyznaje Sejmowi względem NIK rolę nadrzędną, a szczególnymi uprawnieniami względem tego naczelnego organu kontroli państwowej wyposaża właśnie Marszałka Sejmu, który m.in. nadaje Statut NIK, posiada kompetencje dotyczące kształtowania kierownictwa NIK czy powołuje członków jego Kolegium" - napisała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w oświadczeniu przekazanym PAP. Jak dodała Witek, "te zasady nigdy dotąd nie były kwestionowane przez żadnego z prezesów NIK".

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

Kolejne wezwanie Witek przed NIK

Oświadczenie Witek związane jest z drugim wezwaniem, jakie Izba wystosowała do marszałek Sejmu. W drugiej połowie stycznia prezes NIK Marian Banaś informował o wysłaniu takiego drugiego wezwania. Kolejny termin wyznaczony został na środę 16 lutego. Sprawa ma związek z prowadzoną przez delegaturę w Szczecinie kontrolą dotyczącą programu Polskie Szwalnie.

Ewelina Słyk z NIK o karze pieniężnej, nałożonej na marszałek Elżbietę Witek
Ewelina Słyk z NIK o karze pieniężnej, nałożonej na marszałek Elżbietę Witek TVN24

Termin pierwszego wezwania marszałek Sejmu był wyznaczony przez NIK na 19 stycznia tego roku. Wówczas Kancelaria Sejmu informowała, że zaproszenie NIK nie zostało skutecznie doręczone - nie dotarło ani do Sejmu, ani do biura poselskiego, ani do miejsca zamieszkania marszałek Witek.

"W odpowiedzi na wezwanie z dnia 19 stycznia 2022 r. do osobistego stawiennictwa 16 lutego br. o godz. 10 w siedzibie NIK w Warszawie oświadczam, że zgodnie z przepisami (...) Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. nie jest dopuszczalne podejmowanie wobec Marszałka Sejmu czynności kontrolnych, w tym przesłuchanie w charakterze świadka na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izby Kontroli" - oświadczyła marszałek Witek.

Witek o wniosku o uchylenie immunitetu Banasiowi

Jak napisała, "godząc się na wezwanie Marszałka Sejmu przez NIK naruszyłabym przepisy rangi ustawowej i konstytucyjnej, w tym konstytucyjną zasadę podległości NIK wobec Sejmu". "Stojąc na straży praw i godności Sejmu RP, nie mogę się na to zgodzić" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Jednocześnie marszałek Witek stwierdziła, że "kontrowersyjne działania Mariana Banasia kierującego NIK, względem Sejmu i jego organów w ostatnim czasie, występują w koincydencji z procedurą rozpatrzenia wniosku Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi oraz rozpatrzonymi negatywnie wnioskami personalnymi, o które zabiegał".

Sejmowa komisja wznowi obrady w sprawie wniosku dotyczącego immunitetu Mariana Banasia
Sejmowa komisja wznowi obrady w sprawie wniosku dotyczącego immunitetu Mariana BanasiaTVN24

"Mając poważne wątpliwości co do prawidłowości działań NIK pod kierownictwem Mariana Banasia, zleciłam przygotowanie opinii prawnych przez Kancelarię Sejmu oraz cenionych ekspertów zewnętrznych. Podjęłam też decyzję o ich opublikowaniu. Wszystkie opinie wskazują na niedopuszczalność wezwania Marszałka Sejmu w charakterze świadka w postępowaniu toczącym się przed NIK" - oświadczyła Witek.

Marian Banaś o posiedzeniu sejmowej komisji w sprawie jego immunitetu. "Nadużyła prawa"
Marian Banaś o posiedzeniu sejmowej komisji w sprawie jego immunitetu. "Nadużyła prawa"TVN24

Witek zaprezentowała opinie prawne

Wraz z oświadczeniem przekazanych zostało siedem opinii prawnych autorstwa: dra Andrzeja Pogłódka, dra hab. Bogumiła Szmulika (obaj UKSW), dra hab. Grzegorza Pastuszki (Uniwersytet Rzeszowski), dra hab. Krzysztofa Prokopa (UPH w Siedlcach), dra hab. Jarosława Szymanka, dra Zbigniewa Gromka (obaj Biuro Analiz Sejmowych) oraz dra hab. Pawła Sobczyka (Uniwersytet Opolski).

"Marszałek Sejmu reprezentuje Sejm na zewnątrz, wezwaniu Marszałka Sejmu do złożenia zeznań w charakterze świadka należy przypisać charakter wezwania go jako reprezentanta Sejmu. Z tego powodu, składając zeznania czy podpisując dokumenty w ramach postępowania kontrolnego prowadzonego przez NIK, Marszałek Sejmu również wówczas wykonuje powierzoną mu funkcję reprezentacyjną" - napisał w swej opinii Szmulik. Dodał, że "NIK posiada status organu podległego Sejmowi, a działanie to prowadziłoby do naruszenia wzajemnych relacji pomiędzy Sejmem a NIK".

Z kolei w opinii Szymanka zaznaczono, że "logika konstytucyjnych związków NIK z Sejmem jest taka, że to NIK jest ramieniem kontrolnym Sejmu, a nie na odwrót". "Próba wezwania Marszałka Sejmu mogłaby być próbą zakwestionowania tej rudymentarnej zasady ustrojowej rządzącej relacjami tych dwóch samodzielnych, ale przecież nie autonomicznych i nie równorzędnych organów państwa" - wskazano.

Natomiast Prokop w swojej opinii ocenił, że "wysłuchanie Marszałka Sejmu w procedurze prowadzonej przed Najwyższą Izbą Kontroli nie może nosić znamion jakichkolwiek działań władczych ze strony NIK".

"Z uwagi na powyższe, realizując wynikający z art. 110 ust. 2 Konstytucji obowiązek strzeżenia praw Sejmu, informuję, że moje stawiennictwo przed Najwyższą Izbą Kontroli nie jest możliwe" - skonkludowała swoje oświadczenie marszałek Witek.

Autor:mart/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości