Zarzut dyscyplinarny dla Małgorzaty Gersdorf. Chodzi o uchwałę z 2020 roku

Autor:
ads
/ prpb
Źródło:
TVN24
Prof. Gersdorf wzywana do złożenia wyjaśnień
Prof. Gersdorf wzywana do złożenia wyjaśnień
TVN24
TVN24Prof. Gersdorf wzywana do złożenia wyjaśnień

Rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab wszczął postępowanie przeciwko byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Gersdorf. Zarzuca jej "popełnienie przewinienia dyscyplinarnego" i "rażące uchybienie przepisowi". Chodzi o sprawę z 2020 roku, kiedy trzy połączone izby SN wydały uchwałę dotyczącą sędziów powołanych na wniosek upolitycznionej KRS.

Postępowanie dyscyplinarne dotyczy uchwały, która została wydana 23 stycznia 2020 roku przez trzy izby SN: Karną, Cywilną oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Wynika z niej, że jeśli w składzie Sądu Najwyższego zasiada osoba powołana na sędziego SN na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, skład jest nieprawidłowo obsadzony. Uchwała została wydana w związku z pytaniem, z jakim ówczesna pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf zwróciła się do trzech izb.

Przedstawiciele obozu rządowego podejmowali działania zmierzające do zablokowania posiedzenia trzech izb Sądu Najwyższego, na którym ostatecznie wydano uchwałę. Najpierw marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwróciła się z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o - jak to ujęła - "rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym".

Prezes TK Julia Przyłębska przekazała, że w związku ze wszczęciem przez Trybunał postępowania z wniosku marszałek Sejmu posiedzenie trzech Izb SN - z mocy ustawy - uległo zawieszeniu. Z kolei prezes Gersdorf w piśmie do prezes TK napisała, że "nie ma sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym". Julia Przyłębska odpowiedziała pierwszej prezes, że jej pismo jest bezprzedmiotowe, a zawieszenie posiedzenia trzech Izb SN następuje z mocy prawa.

Schab stawia zarzut dyscyplinarny Gersdorf

W piśmie datowanym na 29 listopada tego roku rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Gersdorf.

Schab postawił zarzut "popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym, że (Gersdorf) (...) naruszyła instytucję obligatoryjnego zawieszenia postępowania przed organami pozostającymi w sporze kompetencyjnym".

"Negując prawny skutek wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w postaci zawieszenia postępowania, doprowadziła do wydania w dniu 23 stycznia 2020 roku przez część sędziów SN uchwał o materii objętej tym sporem, co w sposób oczywisty i rażący uchybiło przepisowi (dotyczącemu sporów kompetencyjnych - red.) art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o organizacji i trybie postępowania przed TK, przez co dopuściła się przewinienia służbowego".

Autor:ads / prpb

Źródło: TVN24

Pozostałe wiadomości