Obostrzenia w strefach żółtych i czerwonych. Sprawdź, jakie są różnice

Autor:
asty,
kab
Źródło:
PAP, gov.pl
Kolejne powiaty objęte strefa czerwoną
Kolejne powiaty objęte strefa czerwonąTVN24
wideo 2/5
TVN24Kolejne powiaty objęte strefa czerwoną

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek poinformował o planie wdrażania obostrzeń, których celem jest uchronienie kraju przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W piątek zaś w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie dotyczące nowych restrykcji związanych z epidemią. Sprawdź, jakie są różnice w obostrzeniach w danej strefie.

W piątek resort zdrowia podał, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 7705 osób. Zmarło 132 chorych, co jest najwyższym tragicznym bilansem w ciągu jednej doby. Najwięcej zakażeń zanotowano w województwie małopolskim – 1105. Dotąd najwyższy dzienny bilans zakażeń zanotowano w czwartek 15 października. Wtedy poinformowano o wykryciu 8099 nowych przypadków COVID-19 i o 91 zgonach.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Mateusz Morawiecki w czwartek poinformował o planie wdrażania obostrzeń, których celem jest uchronienie kraju przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. – W walce z epidemią proponujemy drogę środka, która ma zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne ludziom, ale też uratować gospodarkę. Czerpiemy z najlepszych praktyk i informacji z całego świata, taka strategia jest właściwa i pozwoli nam zwalczyć epidemię - oświadczył premier.

W piątek zaś w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie dotyczące nowych restrykcji związanych z epidemią – między innymi od soboty w całym kraju lokale gastronomiczne otwarte będą od godziny 6 do 21, wydarzenia sportowe odbywać się będą bez udziału publiczności. Od poniedziałku obowiązywać zaś będzie zakaz organizowania imprez okolicznościowych w strefie czerwonej.

Maski

W strefie żółtej obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. W strefie czerwonej obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy wszelkiej przestrzeni publicznej.

Edukacja

W strefie żółtej w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe. Nauczanie w systemie hybrydowym w szkołach ponadpodstawowych i szkołach podstawowych dla dorosłych ma być zorganizowane tak, aby co najmniej 50 procent uczniów z danej szkoły miało zajęcia stacjonarne w szkole, a pozostali zdalne. Praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Sposób zorganizowania kształcenia pozostawiony jest dyrektorom szkół tak, aby dopasowali oni tę formę do warunków panujących w danej szkole. Jednocześnie wskazano, że dyrektor szkoły ma tak ustalić harmonogram zajęć, by umożliwić równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W strefie czerwonej w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym. Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa.

W obu strefach będą wyjątki. Nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

Ograniczeniem nie będą także objęci młodociani pracownicy, będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne, o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu. Ograniczeniem nie będą także objęte internaty, w których przebywają uczniowie.

Organizacja targów, wydarzeń sportowych i kulturalnych

W strefie żółtej kongresy i targi mogą być organizowane wyłącznie online. Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są zaś organizowane bez udziału publiczności.

Wydarzenia kulturalne mogą odbywać się w pomieszczeniach pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 metra pomiędzy widzami lub słuchaczami. Zgromadzeni w sali widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy muszą realizować obowiązek zakrywania ust i nosa.

Wydarzenia kulturalne w obiektach sportowych na otwartej przestrzeni mogą się odbywać pod warunkiem udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 metra, z tym że nie więcej niż 50 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy muszą realizować obowiązek zakrywania ust i nosa.

W strefie czerwonej kongresy i targi mogą być organizowane wyłącznie online, a współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe mogą być organizowane bez udziału publiczności.

Wydarzenia kulturalne w strefie czerwonej mogą się odbywać pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 metra pomiędzy widzami lub słuchaczami. Musi być również zapewnione, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

W strefie żółtej i czerwonej mogą odbywać się projekcje kinowe, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni - z tym, że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc. Widzowie mają zaś nakaz zasłaniania ust i nosa.

KORONAWIRUS – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Minister zdrowia: 152 powiaty w strefie czerwonej
Minister zdrowia: 152 powiaty w strefie czerwonejTVN24

Gastronomia, kluby nocne, dyskoteki i hotele

W strefach żółtej i czerwonej prowadzenie działalności możliwe jest w określonych godzinach - między 6 a 21. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos. W lokalu klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. Obowiązują też limity - co drugi zajęty stolik i 1 osoba na 4 m kw.

W obu strefach dopuszczalna jest działalność hotelarska - z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej i sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie mogą być udostępnione tylko dla gości hotelowych przebywających w hotelu co najmniej jedną dobę hotelową.

W obu strefach zawieszona jest działalność polegająca na prowadzeniu klubów nocnych, dyskotek, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca.

Baseny, parki rozrywki, siłownie i kluby fitness, sanatoria

W strefie żółtej i czerwonej zawieszona jest działalność aquaparków i basenów, siłowni, centrów i klubów fitness.

Z obiektów nadal będą mogli korzystać studenci i uczniowie – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole. Ponadto z basenów będą mogły korzystać osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego lub wydarzeń sportowych. Baseny i siłownie będą dostępne też w hotelach, ale tylko dla gości, których "pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową".

W strefie żółtej mogą działać wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne pod warunkiem spełnienia obowiązku, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż jedna osoba na 10 m kw powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

W strefie czerwonej tego rodzaju działalność została zawieszona.

W strefie żółtej warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż sześć dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe i leczenie sanatoryjne dzieci.

Nowe obostrzenia w strefie czerwonej
Nowe obostrzenia w strefie czerwonejTVN24

Zgromadzenia

W strefie żółtej można organizować zgromadzenia do 25 osób - odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów, a uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 metra od siebie i zakrywać usta i nos.

W strefie czerwonej można organizować zgromadzenia do 10 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów, a uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 metra od siebie i zakrywać usta i nos.

Kościoły, wesela, komunie oraz inne uroczystości rodzinne i okolicznościowe

W strefie żółtej jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit to 1 osoba na 4 m kw.

Imprezy okolicznościowe (wesela, konsolacje i inne) od 19 października mogą się odbywać z udziałem maksymalnie 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej. Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

W strefie czerwonej jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit to 1 osoba na 7 m kw. Od 19 października wprowadzono zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji, uroczystości rodzinnych i innych imprez okolicznościowych.

Nowe obostrzenia w strefie żółtej
Nowe obostrzenia w strefie żółtejTVN24

Handel, salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

W strefie żółtej obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

W strefie czerwonej obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach. Dla sklepów o powierzchni do 100 m kw. - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m kw. - 1 osoba na 15 m kw. – obowiązuje również obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

W obu strefach w salonach kosmetycznych, fryzjerskich i tatuażu, w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Transport zbiorowy i transport lotniczy

W strefie żółtej i czerwonej pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi 50 procent liczby miejsc siedzących albo 30 procent liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 procent miejsc siedzących niezajętych. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

W obu strefach możliwa jest organizacja transportu lotniczego z zachowaniem obowiązku zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie samolotu, dezynfekcji samolotu raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami lub po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną, a także przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin.

Organizator lotu musi przekazać pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, formularze kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych, a następnie zebrać wypełnione karty - w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor:asty, kab

Źródło: PAP, gov.pl

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości